TRABZON YÖRESİNDEN MANİLER

DERLEME TARİHİ 1942

Başımdaki gugula

Ayvalidir ayvali

Kuçuk bir yar sevdum

Oda çikti davali

Başına mendil cördüm

Tanimadum da sordum

Ellerden utanmasam

Seni koynumda kordum

Başuna ot yanayir

Dumana bak, dumana

Ciddi Cavurun kizi

Saldun beni gumana

Paşundaki çomberun

Otuz içi dali var

E giz senun gocanun

Bir şamarluk hali var

Bahçelerde mor meni

Sen verem ettun beni

Yolciyum, cideceğum

Bir tutayum memeni

Belumde dirhem kuşak

Saldurmadur, saldurma

Sevdiumi alana

Mevlam murat aldurma

Belumde dirhem kuşak

Puskulleri yumuşak

Oy sana kurban olsun

Turki soyleyen uşak

Belumde piçacuğum

Geloğun* yapısıdır ( meşhur bıçak yapımcısı Keloğlu )

Aç koynunu gireyim

Cennetun kapısıdır

Ben aha gidiyirum

İstanboldur durağum

Kız alamadum seni da

Benum odur merağum

Ben atuma yuklemem da

Torul hartamasini

Kimden oğrendun gızım

Atam altamasını?

Ben bir yeşil boyayim

Ver elmani soyayim

Ellerun kucağina

Seni nasil koyayim?

Ben çikamam

Portakalun dalina

Memelerun benzeyyi

Cennet portakalina

Ben çok sevdalar ettum

Senun gibi fidana

İşmar eyledum sana

Azacuk gel bu yana

Ben arayirum seni

Ah yarum yana, yana

Ben denizden gidemem de

Yol yokmudur garadan?

Beni yara kavuşdur,

Yeri, göğü yaradan!

Ben gurbannar olayim

Seni veren robbiye

Uzandum şalvarune

Tavrandi gurebiye

Beni asker ettiler

Yemen iskelesine

Havas ettum sevduğum

Ha vu beyaz memene

Ben kadehle içemem

Şişele verun bağa!

Şişelen da içemem,

Varillen verun bağa!

Varili guzelleri

Guzelu verun bağa!

Ben kemane çalama

Dayim darilur dayim

Dayimun kizlarinda

Yokmidur benum payim?

Ben ketana girende

Çulha gibi dokurum

Ben turki soyleyende

Katip gibi okurum

Ben nasıl çıkacağum

Geminun direğine?

Mevlam sabirluk versun

Nenemun yureğine

Bir cigara ver bana da

Set tutunun tozindan

Hiç adam darilur mi

Sevdiğunun sözindan?

Bi gurşun atacağum

Gırandaki taylara

Benden selamlar olsun

O ufacuk boylara

Bir dalda içi ceviz

Aramuz da derya,deniz

İçimuz da sevdali

Birimiz eleceğuz

Bie dalde içi çirez

Biri al biri beyaz

Katip kölen olayım

Bir güzel bana da yaz

Biri gider yaliya

Biri gider yaylay

At paşuna yaşmağ

Gel ağlaya ağlaya

Bir matara yapturdum

Folun ustalarina

Benzer miyim ah gelin

Tonya yosmalaruna

Boyali pencerene

Ben çıkarum, çikarum

Çözemedum uçkur

Odur benum efkarum

Bu dere baştan başa

Atladum taştan taşa

Çiçekli şalvaruni

Yırtarum baştan başa

Buldurcuni vurdilar

Kanina bak kanine

Nenen bi şey demeyir

Rahmet olsun canine

Baban seni vermeyi

Siçayim sakaline

Bu yıl bi kura çektum

Yemen deyurlar, Yemen

Az galdi boğdi beni

Ne boyuk idi memen!

Celeyi Tonyalile

r Ascer doldi yaliler

Essa bir ince duman

Konuşsa sevdaliler

Cam dali kiraz dali

Aldum kucaciğima

Kız kocanun isminu

Yazdım picacuğuma

Cemi celeyi başdan

Yelçenleri gumaşdan

Bir evlendim olmadi

Evleneceğum başdan

Cemi celiyi cemi

Bacasi ben olayim

Güzel güzel kizlarin

Kocasi ben olayim

Ceminun sereninden

Düşurdum piçağumi

Kiz, baban seni satti

Para için cavura

Cemiyeyum cemiye

Ayağum yemeniye

Alma beni kuraci

Nişanlu var ceriye

Ceminin limanayim

Koyverun kollanayim

Beyaz coksun ustine

Yatip yuvarlanayim

Ceydum çarıkcağumi

Ezdi topucağumi

Seni kuçuk dediler

Doldurdum kucağumi

Ciden cemi durume?

İlimane bulume?

İçibaş bi yastuğa,

Acap kismet olurme?

Cideyirken bu yola,

Memen aldi diçene

Cozum aradi seni

Çiksana pencereme

Cideyirum Tonyaya da

Tonya da okumaya!

Tonyadan bi kiz aldumda

Kedani dokumaya

Çemençemun telleri

Erktendur erukten

Ben nasil ayrilayim

Senun gibi ferukten?

Çikayiken kireze

Ayağum duşti ize

Bir opmeklen gizuni

Ne darildun teyize?

Çikdum gara yemişe

Ne yedum da ne bişe

Alacağum yarumi da

Saracağum gümişe

Çoktanberi aşiğum

O senun bakişina

Şaka deyirum şaka

Git devam et işuna

Dabancamun gurşuni da

On paradur on para

Trabezan uşağu da

Zamparadur zampara

Dağ başina eruğun

Kim kirdi dalini?

Ben tokayim sen yika

Yuzunun bedalini!

Dağ başinda kilise

Celiyor ese ese

Kuçuk kiz mendulundan

Eyle bana bi kese

Dağlarun başindayum

On içi yaşindayum

On içi yaştan sonra

Kizlarin peşindeyum

Davulun derisine

Heves ettum sesine

Alu gaçarum seni

Asgoros deresine

Denizde felikacuk

Açuk gideyi açuk

Anesi dedi bana

Sev oni birazcuk!

Denize dalayim mi?

Bir baluk alayim mi?

Ay batti güneş doğdi,

Daha yalvarayim mi?

Deniz isti minare

Dalga vurur kenare

Ne yapsun hovardalar

Şimdi kizler zampare

Dere boyu iz gider

Bir kinali kiz gider

Kiz yoluni şaşirmiş

İnşallha bize gider

Dereden geçme gelin

Suyundan içme gelin

Yiğit sana bir söyler

Sözindan geçme gelin

Dere gıyisi çumen

He gız görundi memen

Görinnusa görunsun

Ben oni vari demem

Dereler akamak ilan

Ne olur bakmak ilan

Hiç adam darilur mi

Bi gece yatmak ilan?

Derenun giyisina

Mamula asmalari

Nasil yakişur sağa

İngiliz basmalari

Derenun içindeyim,

Anne su ver içeyim

Yedu senelik sevda

Ben nasi vazgeçeyim?

Derenun kenarunda

Tikdum kaziklarumi

E giz gocani bağla

Yedi lazutlaumi

Derenun kenarina

Vurdum sari yilani

Ne optum ne dişledum

Ne soylersun yalani?

Duman aldi dağlara

Yayildi ovalara

Sevduğumi yitirdum

Geldimi buralara?

E kemençem, kemençem

Zerdali dalimisun?

Merakli çalayisun da

Bendan sevdalimisun?

Endum dere başina

Sabun goydum daşına

Ben yangunluk bilmezken

O da geldi başuma

Endum derelerine

Bilmem nerelerine

Hey kız kurban olayum

Guzel memelerune!

Ettum gendi gendime

Kime darilacağum?

İtin gavurun gizi

Ben seni alacağum

Ermeni gelinleri

Ne incecuk belleri

Acayib gonuşurlar,

Anlaşılmaz dilleri

Eser yali rüzgari

Yelken dolacak kadar

Ağzuma ver memeni

Gönlüm dolacak kadar

Ey funduğum funduğum

Dallaruna konduğum

Ben sevdum da el aldi

Odur benum yandiğum

Funduk fistuk olur mi?

Meme yastik olur mi?

Kel biraz konişalum

Boyle dosluk olur mi?

Çarşida pineklerum

Çift oldi kopeklerum

Çok afgurma garşumda

Ben kendumi peklerum

Çarşıda gaban derler

Geçiye yaban derler

Ne kadar güzel olsan

Aduna çoban derler

Gayiğum yürümeyor

Dömendendur dömenden

Gızlar almayor beni

Nenemdendur, nenemden

Gemi geleyir, gemi da

Galanimadan yana

Bekarluk iyi şeydur da

Sevdasi olmayana

Gemi gelir baştan

Yelkenleri gumaştan

Ne anam var ne babam

Ben yaratildum taştan

Gemileri yuruten

Yelken ilan serendur

Hovarda olan gizlar

İstemeden verendur

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)