Karalahana.com! Laz uşaklarının gayrıresmi web sitesi

E-Mail gönder Sık kullanılanlara ekle       ENGLISH
 RİZE

 ARTVİN

 ORDU

 BAYBURT

 SAMSUN

 SİNOP

Karadeniz kültürü, karadenizliler, Lazlar

Neden Karalahana.com?

 KARADENİZ MÜZİK

 KARADENİZ TARİH

KARADENİZ ÇEVRE EKOLOJİ

 KARADENİZLİLER: KİM KİMDİR

 KARADENİZ GEZİ REHBERİ

 KARADENİZ MUTFAĞI

Karadeniz Yemekleri, Karadeniz Mutfağı

Karadeniz Yemekleri, Karadeniz Mutfağı

 KARADENİZ FORUM

 EDİTÖRDEN

KARADENİZ GAZETELERİ

Tüm Karadeniz Gazeteleri ve Karadeniz Televizyonlarına tek bir sayfadan ulaşın

Yeni Ansiklopedi: Kim, nedir, nasıl, neden, nerede, niçin sorularına cevap bulun! BİLİM, TEKNOLOJİ, COĞRAFYA, TARİH, KÜLTÜR, SANAT, YAŞAM, Sağlık, hastalıklar, tıp, bilgisayar, hukuk, teknoloji, eğitim, biyografiler, tarih, coğrafya, fen bilimleri

YENİ ANSİKLOPEDİ

En iyi Türkçe Ansiklopedi sitesi

Yeni Ansiklopedi: Kim, nedir, nasıl, neden, nerede, niçin sorularına cevap bulun! BİLİM, TEKNOLOJİ, COĞRAFYA, TARİH, KÜLTÜR, SANAT, YAŞAM, Sağlık, hastalıklar, tıp, bilgisayar, hukuk, teknoloji, eğitim, biyografiler, tarih, coğrafya, fen bilimleri hakkında detaylı ve özgün bilgi kaynağı!

Temel fıkraları, Karadeniz Fıkraları analizi, yeni ansiklopedi

Temel Fıkraları ve Karadeniz kimliği

Karadeniz Bölgesi Yeni Ansiklopedi

Karadeniz Bölgesi (Yeni Ansiklopedi)

LİNKLER

 ARTVİN SİTELERİ

 ORDU SİTELERİ

 BAYBURT SİTELERİ

 SİNOP SİTELERİ

 KARADENİZ BÖLGESİ

KARADENİZ HABER

Folklor ve Mitoloji Sözlüğü

Folklor ve Mitoloji Sözlüğü

Folklor ve Mitoloji Sözlüğü

Yunan mitolojisi

 Yunan Mitolojisi

Felsefe Sözlüğü

Felsefe

Karalahana Karadeniz Forumdan sıcak Tartışmalar
Karadeniz Forumda sıcak Tartışmalara katılın
Karadeniz Bölgesi
Karadeniz Haberleri
Karadeniz Haberleri
Karadeniz Fotoğrafları, Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Gümüşhane, Artvin, Samsun, Çay ve fındık, Kaybettiklerimiz, Karadeniz Sağlık sorunları, Çevre Sorunları, Karadeniz Politika
Karadeniz gezi - tatil -turizm
Düzce, Karabük, Rize, Bartın, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Zonguldak, Kastamonu, Ordu, Samsun, Trabzon, Sinop, Tokat, Çorum, Bolu, Artvin, Amasya

Karadenizliler buraya

Avrupadaki Karadenizliler, İstanbullu Karadenizliler, Ankaralı Karadenizliler, Üniversiteli Karadenizliler, Karadeniz Dernekleri

Karadeniz Tarihi, Karadeniz kültürü makaleler, haberler
Karadeniz Kültür ve Tarih

Karadeniz Mutfağı, Hemşinliler, Lazlar, Pontus Rumları, Gürcüler, Karadeniz Türkleri

Karadeniz Yerel kelimeler
A, B, C, Ç, D, E, F, G, H, I-İ, K, L, M, N, O, P, R, S-Ş, T, U-Ü, V, Y, Z

Karadeniz horonları
Müzik

Kemençe ve kemençeciler, Tulum ve tulumcular, Kaval ve kavalcılar, Davul zurna, Karadenizli Müzisyenler, Müzik aletleri ve müzik teknolojileri, Atma Türküler
Karadeniz video ve belgeselleri

Siyaset Gündemi
Siyaset Gündemi, dünya haberleri, politika yorumları
Dünya
Avrupa Birliği Haberleri, ABD Haberleri, Ortadoğu Haberleri, Yunanistan Haberleri, Ermeni Sorunu, Yurtdışındaki Türkler, Rusya Haberleri, Kafkasya Haberleri, Türk devletleri

Türkiye
Doğu-Güneydoğu Anadolu, Marmara Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi, Eğitim Öğretim, Ekonomi, Türk Medyası

İdea Politik
Serbest Kürsü, Kemalizm, Siyasi İslam, Irkçılık - Aşırı Milliyetçilik, Marksizm ve Diyalektik, Gizli Örgütler ve Ezoterik Topluluklar, Milliyetçilik....Karadeniz Ansiklopedik Sözlük

Karadeniz Ansiklopedik Sözlük.

Folklor ve Mitoloji Sözlüğü

Folklor ve Mitoloji Sözlüğü.

Pontus & Antikçağ'dan Günümüze Karadeniz'in Etnik ve Siyasi Tarihi. GENESİS KİTAP. Ankara, 2011  

Pontus

 

Kıyı Dergisi 275. sayı

Kıyı Dergisi 275. sayı

Kıyı Kültür ve Sanat Dergisi, yayın hayatına 1961’in Ekim ayında başladı. Yayını, kesintilerle beraber 2002’nin Mart ayına kadar devam etti. Günümüzde yeniden yayınlanan dergi bu ay 275. sayısını çıkarıyor.

 

FOTOĞRAF GALERİLERİ

eski karadeniz fotoğrafları, old pictures of Pontos, post cards

Eski Karadeniz fotoğrafları

Karadeniz etnografik materyaller, tarihi eşyalar, eski araç gereçler, antikalar

Karadeniz etnografik materyaller

Karadeniz yemekleri fotoğrafları

Karadeniz Yemekleri fotoğrafları

iPhone 4 Wallpapers, iPhone 4s Wallpapers

iPhone 4 Wallpapers

wintersnow~0.jpg

iPhone 4s Wallpapers, iPhone 5 Backgrounds, iPhone 4s Themess

Wide Screen Photos 1920x1080, Best Win 7 Walpapers 1920x1200

Wide Screen Photos 1920x1080

Yunanistan fotoğrafları, Greece Walpapers

Yunanistan fotoğrafları, Greece Walpapers

Doğa, Tabiat, manzara resimleri,Nature Walpapers

Doğa, Tabiat, manzara resimleri,Nature Walpapers

Osmanlı imparatorluğu dönemi resimler, Engravings of Ottoman Empire

Osmanlı imparatorluğu dönemi resimler, Engravings of Ottoman Empire

otomobil resimleri, araba fotoğrafları,Car wallpapers

otomobil resimleri, araba fotoğrafları,Car wallpapers

architecture-wallpapers-city-photos-best-free-pics_2829729.jpg 

City Wallpapers, HDR photos

img_127.JPG

Aviation, Aircrafts and Helicopters Wallpapers

00000619.jpg

Klasik arabalar, Classic Cars wallpapers

Image_0701_Virginia_Colonial_National_Historic_Park_Yorktown_Battlefield.jpg

Gezi fotoğrafları,  Travel All Around the Worl Full HD Wallpapers

1914-1918_Ze_n_ai_pas_peur_des_Boches_I_se_not_afraid_of_the_Germans.jpg

1. Dünya Savaşı resimleri, World War I Photos 1914-1918

44~1.jpg

Hayvan resimleri,Amazing Animals Wallpapers

Macro-flowers-photos-Wallpapers_284529.jpg

Makro fotoğraflar, Macro Flowers photos Wallpapers

new-year-wallpapers_38.jpg

Yeniyıl resimleri, New Year Wallpapers,

War-Plane-Images.jpg

2. Dünya savaşı uçakları resimleri, World War 2 planes


105_WideScreen_Nature_Wallpapers_2810529.jpg

Tabiat resimleri, WideScreen Nature Wallpapers

love-photos-Romantic-wallpapers_281029.jpg

Romantik resimler, Romantic Wallpapers

Osmanlı İttihâd ve Terakki Cemiyeti’nin Siyasi Programı -12- Patronlar ve AmelelerCemiyet Programı’nın şimdiye kadar izah ettiğimiz maddeleri hep me- sail-i siyasiyeye mütedairdi. Onüçün- cü maddesi ise doğrudan doğruya içtimai ve iktisadi bir meseleye taalluk ediyor. Patronlarla ameleler arasındaki münasebatın suret-i cereyanı on- dokuzuncu asrın en ziyade iştigal ettiği mesaildendir. Bu meselede Avrupa’da iki muhtelif zıt fikir tesâdiim etmektedir. Biri serbesti taraftaranının fikirleri, diğeri de sosyalistlerin fikirleridir. Birinci fırka patronlarla ameleler arasındaki münasebete hükümetin yalnız menafi-i umumiyeye taalluk eden mevadda müdahale eylemesini iltizam ediyor, ikinci fırka ise mii- dahale-i hükümeti günden güne tev- sî’ ederek istikbâl için tasavvur eyledikleri iştirak-ı umumi binasının te-mellerini vaz’ etmek mesleğini takip eyliyorlar. Birinci fırkanın fikrince hükümetçe çocukların ve bazı ahval-
i fevkalâdede kadınların mesaisi, fab-rikalarda kavaid-i sıhhıyenin muhafazası hakkında kanunlar tanzim edilmesine mesağ varsa da günde kaç saat çalışılacağını, gece işlemek caiz
olup olmayacağını, yevm-i tatil verilip verilemeyeceğini ve daha bu gibi mesaili tahdid etmek devletin vezaifi meyanında dahil değildir. İkinci fıkranın fikrince ise hükümet yalnız umumiyet dairesinde dolaşmayarak patronlarla amele arasındaki münase- batın en küçük teferruatını da tayin etmek ve bu tayinin de hak ve adaletten ziyade amelenin menafii esas ittihâz olunmak lazım gelir. İşte bu maksatladır ki Avrupa’nın ekseri memleketlerinde son zamanlarda ter- tib ve tanzim olunan kanunlar patronları ızrâr etmekten başka bir şey düşünmemişler; yalnız saat-ı mesai-i yevmiyeyi değil bazı sanayide iicret-i asgariyeyi dahi tayin eyleyecek derecede ileri gitmişlerdir. Bir işden tevel- lüd edecek mesuliyet o işi serbestçe icra etmek suretiyle kabul edilebilir. Halbuki kanun patronların kâr ve zarar kendilerine ait olmak üzere yaptıkları teşebbüsatın maddi ve nakdi cihetlerine de müdahale edince serbesti zail olmuş yalnız mesûliyet kalmış olur ki bu da ahlâken ve iktisa- den tecviz edilemez.
Fabrika, ticarethane sahipleri hükümete karşı olan mükellefiyetlerinin fevkinde olarak amelelerine karşı da ağır bir bar tahammül edecek olurlarsa teşebbüse vaz’ ettikleri sermayenin temettii-i mutadını ihrâz edemez
ler. Bu da kendilerine yeis ve nevini- di arız olmasını, teşebbüsatın tatilini intâc ve memleketin terakkiyat-ı ik- tisadiyesini tevkif eyler.
Yüz sene evvel sanayi-i azime usulünün yeni teessüs ettiği bir devrede bazı hodbin ve menfaatperest patronların suistimalatı bu gibi miidahalat-ı kanuniyeye meydan verebilirdi. Fakat o vakitten beri ahlâk-ı umumiye- deki tahvilat-ı hasane, amelelerin patronlara karşı sendikalar sayesinde ihrâz ettikleri kuvvet meselenin şeklini değiştirdiğinden bugün hükümetin müdahale-i tarafgiranesinden ise tarafeynin kendi menfaatlerine ait hususatı bizzat aralarında takarrür et-tirmeleri ve her sanatın icabatı başka suretle olacağından, her mevkiin şeraiti tehâlüf edeceğinden bu gibi me- sail için umumi kanunlar tanzim edilmesi her halde daha muvafıktır. Amelelerin menafiini iltizâm ve müdafaa edenler düşünmelidirler ki bu hususta pek ileri gitmek amele kuvvetini inkâr eylemek, amelelerin her şeye ancak müzaheret-i hükümet sayesinde nail olabileceklerini göstermektir. Halbuki bugün patronun kuvveti ne derecede ise ameleninki de ondan aşağı değildir. Bilakis pek çok hususatta kanunun himaye-i gayrı meşruası sayesinde, bazı memleketlerde, patronlar amelelerin istibdadına mahkûm olmaktadırlar.
İşte Avrupa’da çarpışan bu iki fikir- den bizim hangisini tercih ve ihtiyâr edeceğimiz şayan-ı dikkattir. Sanayi-i azime müessesat-ı nafıa istisna edilecek olursa memleketimizde mefkud değilse de enderdir. Fakat gerek mevcutlarında, gerek dahil olduğumuz usul-i idare-i cedidede teşekkül edecek yeni şirketlerde, açılacak yeni müesseselerde, gerek patronları sa- hib-i imtiyaz olan şimendüferler, tramvaylar, elektrik, gaz ve sairede amelelerle patronların arasındaki münasebet hakkında beyan-1 fikir etmemek tam bir program yapmamak olurdu. Biz bu hususta sahih ve salim olan serbesti politikasından inhiraf etmemeyi hem kavaid-i iktisadiye, hem memleketimizin ahval-i umumi- yesi nokta-i nazarından daha râcih ve muvafık gördük. Ve programımızın buna dair olan maddesini “amele ile patronların hukuk ve vezaif-i mütekabi- liyesini tayin edecek kanunlar vaz’ı teklif olunacakür" yolunda tahrir ettik.
Ahlaken, siyaseten, iktisaden her hak bir vazifeye mukabildir. Hakkını talep eden kimse mutlaka mukabili olan vazifesini de ifaya mecburdur. Binaenaleyh memleketin iki büyük sınıfı olmak istidadını gösteren sermayedar ve patron sınıfıyla amele sınıfının yanlış mülahazat neticesi olarak zarar add edilen menafimi telif ve tevfik eylemek icap eder. Bu da ancak tarafeynin hukuk ve vezaif-i mü- tekabiliyesinin tayiniyle kabil olabilir. Şu son iki ay zarfında vukû’ bulan bazı muamelat-ı müfritenin önünü almak için gerek tatil-i eşgale, gerek sendikalara dair neşr edeceğimiz mi-sallerde amelelerin daire-i selahiyet- lerinin derecesi neden ibaret olduğunu göstermekliğimiz muktarizdir; ve patron hakk-ı selahiyetini tecavüz edince bu hareketinin cezasını -ki tabii bir tazminattan ibaret olacaktır- göreceği gibi amele de aynı suretle daire-i hukukunu tecavüz edince
mes’ül olması lazım gelir.
Yoksa bazı kimselerin talep ve iddia ettikleri veçhile müfrit bir siyaset takip edecek olursak ve sosyalizme adım atarsak her vakitten ziyade emniyet bahş etmeye mecbur olduğumuz sermayedarını tahvîf eylemiş oluruz.
No: 32, 5 Teşrin-i Evvel 1324 / 18 Ekim 1908, Pazar, s. 1
İstanbul’da bilumum maunacılar, hamallar, vapurlara kömür taşıyan amele Yağ Kapanı’nda içtima ederek limana uğrayan Avustura vapurlarına hizmet etmemeye ahd etmişlerdir.
No: 32, 5 Teşrin-i Evvel 1324 / 18 Ekim 1908, Pazar, s. 4
Tatil-i Eşgal Hakkında Kanun Layihası [*] İttihâd ve Terakki
Tatil-i eşgale dair olan işbu kanun layihası yalnız müessesat-ı umumiye- yi, bazı hükümetçe imtiyaz üzerine teşekkül eden şirketleri nazar-ı dikkate almıştır. Ne doğrudan doğruya hükümetçe idare olunan müessesat ne de müessesat-ı hususiye hakkında hiçbir kayıt ve şartı muhtevi değildir. Halbuki bir iki aydan beri fabrikalarda ticarethanelerde zuhur etmekte olan grevler ve bu babdaki tedbiri hal ittihazını zaruri kılmakta idi. Hükümetçe bu cihet nazar-ı mülahazaya alınmış fakat daha fazla tetkik ve tamika lüzum görülmüş hidemat-ı umumiye- yi muattal bırakmamak için müstace- len tanzim olunan bu kanun şayan-1 kabul görülebilmiş fakat herhalde patronlarla ameleler arasında zuhur edecek hadisatın en mühim kısmını teşkil eden tatil-i işgal hadisesi hak
(*) Gazetede “Tatil-i Eşgal Hakkında Kanun Layi-hası" başlığı ile yayınlanan "Tatil-i Eşgal Ka- nun-ı Muvakkati” metnine ek olarak, "İttihâd ve Terakki" başlığı altında yayınlanan yorum.
kında umumi bir kanun layihası ihzâr eylemek ve sendikalar hakkında da aynı veçhile hareket etmek lâ-büdd olduğu unutulmamalıdır. Şimdi neşr edilen layihayı, Tatil-i Eşgal Kanunu Layihası gibi değil yalnız hidemat-ı umumiye için vücuda getirilen mües- sesat-ı imtiyaziyeye mahsus bir kanun gibi telakki edebiliriz. Bundan maada bazı maddelerinde sermayedarının menafiinden ziyade amelenin menafimi nazar-ı dikkate almıştır ki bu cihet şayan-ı dikkattir.
No: 33, 7 Teşrin-i Evvel 1324 / 20 Ekim 1908, Salı, s. 4.
Cumartesi günü “Selanik Memurin ve Müstahdemin Sendikası” reisi tarafından Beyaz Kale civarındaki İttihâd Bahçesi’nde müessese hakkında tafsilatı ve alelumum sendikalar hakkında malumat-ı müfideyi hâvi mükemmel bir konferans verilmiş ve şehrimiz ti-carethanelerinden bazıları tarafından müstahdemin hakkında irtikâb olunan i’tisâfât busat ve beyan kılınmıştır. Filhakika devr-i sabıkın tesirat-ı men- hûsesinden birisi de müstahdeminin semere-i mesailerinden hakkıyla a- dem-i istifadeleri olduğu cihetle say’in bir sûret-i adaletkâranede mazhar-ı mükafat olunması zamanı gelmiştir. Meclis-i Mebûsan’ın sendikaları ve bir nizamname-i mahsûsa rabt edeceğinden ve amelenin hukukunu daire-i meşruiyet dahilinde muhafaza eyleyeceğinden eminiz. Bu teşebbüsat-ı na- fıa-i hayıiyede bulunan şübbân-ı vatanı tebrik ve muvaffakiyetlerini an sa- mim’il-kalb temenni eyleriz.
No: 40, 26 Teşrin-i Evvel 1324 / 8 Kasım 1908, Pazar, s. 3.
Reji memurları
Reji memur ve müstahdeminin mutâlebat ve şikâyâtını esm⒠ile ted- kikat-ı lazımede bulunmak üzere Re
ji Nezaret-i Umumiyesi tarafından teşkil olunan komisyon ikmal-i vazife eylemiştir. İki bin kuruştan dûn maaş alan her memura zamm-ı maaş icrası tekerrür eylediğinden bu suretle senevi onbeş bin liralık bir tahsisata lüzum görülmüştür.
No: 41, 28 Teşrin-i Evvel 1324 /
10 Kasım 1908, Salı, s. 3.
Pazartesi akşamı [*] saat iki buçukta Beyaz Kale civarında Omilus Filo- mus Kulübü altında Jüpiter Tiyatro- su’nda Tüccar Katip ve Müstahdemin Sendikası tarafından konferans verileceğinden ahali-i memleket davet ve bilcümle müstahdeminin is- bat-ı vücud eylemeleri sûret-i mahsû- sada rica olunuyor. Duhuliye yoktur.
No: 46, 3 Teşrin-i Sani 1324 / 16 Kasım 1908, Pazartesi, s. 4.
Amele kulüpleri
Kanun-ı Esasi’nin ilanından beri her tarafta teşkil edilmiş olan cemiyetler, şirketler ve kulüpler cümlesinden olarak ahiren her san’at amelesi tarafından dahi hukuk-ı içtimaiye ve siyasilerini müdafaa ve temin için kulüpler teşkil edilmeye başlanmıştır. Manastır’da, Selanik’de ve sair yerlerde teşkil olunan bu kulüp efradı
(*) 16 Kasım 1908, pazartesi akşamı. Tarih ve Toplum / AĞUSTOS 1995 / SAYI 140
yakında “Rabotnik - Amele” namıyla Selanik’de bir gazete neşrine başlaya-caklardır. Gazete mazhar-ı rağbet olursa Bulgarca’dan başka Rumca ve Türkçe dahi intişâr edecektir.
No: 68, 30 Teşrin-i Sani 1324 / 12 Aralık 1908, Pazar, s. 3..
Şark Şimendüfer Memurini
Şark Şimendüferleri müstahdemini öteden beri Avusturya Şimendüfer Kumpanyaları müstahdeminin giydikleri şapkaları kullanırlar idi.
Filhakika memleketimizin mühim bir hatundaki memurları serpuş-t millimizden ayrı bir şey altında görmek sinirlerimize dokunur idi.
Kumpanya ise memurlara Avusturya şapkası giydirmekte adeta muzir i- di. Nihayet işittik ki Şark Şimendü- ferleri memurlarının da bundan böyle fes giymeleri takarrür etmiş ve hatta bir iki güne kadar şapkalar çıkarılarak onların yerine umumiyetle fes giyilecek imiş.
No: 70, 2 Kanun-ı Evvel 1324 / 15 Aralık 1908, Salı, s. 2
Şark Şimendüferleri memurininin fes taşımaları hususunda evamir-i mahsusa ısdâr edilmiştir.
No: 71, 3 Kanun-ı Evvel 1324 / 16 Aralık 1908, Çarşamba, s. 2
Hazine-i Hassa Memurlarının Tatil-i Eşgali
Hazine-i Hassa Nezareti iki aydan beri maaş vermediğinden memurlar “grev” yapmışlardır. Hazine-i Hassa memurlarından çoğu badema maaş almak müşkül olacağını nazar-ı mütalaaya alarak tedrici bir sûrette istifalarını vermektedirler. Yakında bu dairenin tamamen kapatılacağı me’mûldür.
Haftalardan beri mütaahid mültezimin alacaklarını almak hususunda pek gürültülü nümayişlerde bulunuyorlar. Hazine-i Hassa Nazırı, Mali- ye’nin elân para göndermediğini söylüyor. Maliye ise Hazine-i Hassa’ya hiçbir borcu olmadığını ve iktisada riayet etmeleri lazım geldiğini ve ilk istikrazda bir milyon lira gönderilmiş olduğunu söylüyor. Hazine-i Hassa müstahdemini zamanın değiştiğini ve saadet-halin mağlub-ı sefalet olduğunu kemal-i teessürle söylüyorlar. Öyle ya yirmi bini mütecaviz Beşiktaş ahalisi artık Matbah-ı Amire’den nasip alamayacaklar. İsrafat o dereceyi bulmuştu ki sabahtan akşama kadar Matbah-ı Amire’ye Beşiktaş’tan arabalar bini mütecaviz idi. En aşağı bir hademe ayda yediyüz kuruş alıyordu.
Bugün yüzde altmış tenâkus eden bu azim mesarifatın vakt-ı istibdadda ne yekiinler teşkil etmiş olduğunu karin-i kerem tasavvur etsin.
No: 84, 18 Kanun-ı Evvel 1324 /
31 Aralık 1908, Perşembe, s. 2.

        

Karalahana.Com! Doğu Karadeniz Bölgesi gezi, kültür, tarih ve müzik rehberi © 2012 | Tüm hakları saklıdır