Karalahana.com! Laz uşaklarının gayrıresmi web sitesi

 

|  Mail gönder Sık kullanılanlara ekle       ENGLISH
 RİZE

 ARTVİN

 ORDU

 BAYBURT

 SAMSUN

 SİNOP

Karadeniz kültürü, karadenizliler, Lazlar

Neden Karalahana.com?

 KARADENİZ MÜZİK

 KARADENİZ TARİH

KARADENİZ ÇEVRE EKOLOJİ

 KİM KİMDİR

Kafkasya ve  Karadeniz Havzası Politika - Strateji konulu makaleler
Kafkasya ve Karadeniz Havzası Politika - Strateji konulu makalele

 KARADENİZ FORUM

 EDİTÖRDEN

KARADENİZ GAZETELERİ

Tüm Karadeniz Gazeteleri ve Karadeniz Televizyonlarına tek bir sayfadan ulaşın

 

 

LİNKLER

 ARTVİN SİTELERİ

 ORDU SİTELERİ

 BAYBURT SİTELERİ

 SİNOP SİTELERİ

 KARADENİZ BÖLGESİ

KARADENİZ HABER

IN ENGLISH

Özel Arama
 

 

Pontos, Black Sea Region Turkey travel guide

A travel guide of Turkey Black Sea Region (Antique Pontus Πόντος of Anatolia)

Turkey Travel guide, Turkey travel tips and photos

Turkey Travel tips, guide, photos

Wolrd, europe, asia, africa travel tips, info, guide, photo galleries

World travel tips, guide, info, photo galleries

Hemşinliler Ermenistan'da Ermenistan hemşin tarihi konferansı

Yazı Dizisi: Hemşinliler Ermenistan'da

 1. Hemşin Tarihi ve Kültürü üzerine konferans

 2. Hemşin Tarihi ve Kültürü üzerine konferans

3. Hemşinliler konferansı

     Çay, Türkiye'de en çok tüketilen içeceklerden biri. Ancak çayın sofralara nasıl ulaştığını yöre insanları dışında pek bilen yok. İnce Belin Buğusu: Çay belgeselinin yönetmeni İsmail Şahinbaş ile konuştuk.  Çay Belgeseli söyleşisi


İnternetin en büyük Karadeniz fotoğraf arşivi
Tarihi ve güncel Karadeniz resim ve fotoğrafları üye olup kendi fotoğraflarınızı yükleyebilirsiniz
Tarihi karadeniz kartpostalları

Shiran.jpg

Old Postcards of Pontos, Tarihi karadeniz kartpostallarıKaralahana'yı beğendiniz mi?

 
Karadeniz Tarihi

Trabzon Tarihi fotoğraf

Trabzon Ayasofya Fotoğraf Galerisi

Trabzon Ayasofya Müzesi, Müze olarak Kalmalıdır!, kampanyasına Katılın!

İmza kampanyasına katılmak için tıklayın!

Karadeniz Bölgesinin en önemli tarihi yapısı olan 700 yıllık Trabzon Ayasofya kilisesi, 1958-62’de Edinburgh Üniversitesi ile vakıfların işbirliğiyle Osmanlı döneminde tarihi fresklerin üzerine sürülen ziftler temizlenip, restore edilerek müzeye çevrilmiştir. Her yıl yerli yabancı on binlerce turist tarafından hayranlıkla ziyaret edilen Trabzon Ayasofya tıpkı Cumhuriyetimizin kurucularının bilgeliğiyle müze statüsü verilen İstanbul'daki adaşı gibi, ulusal ve evrensel kültür mirasımızın eşsiz bir parçasıdır. Trabzon Ayasofya’nın siyasi menfaat sağlamak uğruna bürokratik kağıt oyunlarıyla gerçekleştirilen bir oldu bitti ile hiç bir ihtiyaç olmadığı halde camiye dönüştürülmesi ve ibadete açılması ve planlanmakta olup, bu eylemin gerektirdiği fiziki değişiklikler ile yapı telafisi mümkün olmayan şekilde zarar görmesi kuvvetle muhtemeldir. Sözün özü, müze özelliği taşıyan bir tarihi eserin medeni dünyada benzeri olmayan bir şekilde ve Taliban’ın put olduğu gerekçesiyle Afganistan Baminyan'daki 53 metrelik Buda heykelini top atışıyla parçalamasıyla yarışacak hoyratlıktaki bu dönüşümünü desteklemiyor, Trabzon Ayasofya’nın müze olarak kalmasını arzu ediyoruz.

Trabzon Ayasofya hakkında detaylı bilgi ve fotoğraf galerisi ise şurada tıklayın

Karadeniz Tarihi ve Karadeniz Bölgesi konulu Makaleler

Değerli Ziyaretçi! Sitemize ekli 50 bin sayfa bulunmaktadır. Aradığınıza kolay ulaşmanız için aşağıdaki arama motorunu kullanmanızı tavsiye deriz
Özel Arama
 

Türk, Bizans, Osmanlı ve Karadeniz tarihi ile ilgili makaleler

Tonya'daki Amerikan Barış Görevlileri, 1965

Osmanlı arşivlerinde İnebolu ve İnebolu adının kökeni

Karadeniz İleri Gelenlerin Listesi 1880 Trabzon Vilayeti Vukuat Cetveline göre

Çoruh Havzasının Kültür Zenginliklleri ve Sirya'da Şarap Üretimi

Osmanlı Devletinin Kuzey Kafkasya Siyaseti: Çerkeslerden Bağlılık Senedi Alınması (yeni)
Azerice Ermenice dil teması üzerine (yeni)
Azerbaycan'da Tarihsel Kimliğin ve dilin gelişim Süreçleri (yeni)
Türk Halklarında ay ve güneşe tapınma (yeni)
Anonim Türk Halk Edebiyatı Ürünlerinden Bilmecenin Çocuk Edebiyatına Katkıları (yeni)
Eğitim durumu ve beyin göçü bakımından Amerikadaki Türkler (yeni)
19. yüzyıl ilk çeyreğinde Osmanlı İran ihtilafları ve 1821 - 1823 savaşı (yeni)

Trabzon yöresi doğum sonrası inanışında cadı, obur (yeni)
Giresun'da Bakırcılık (yeni)
İngiltere ve ABD kontrol subaylarına göre Karadeniz Bölgesinde Rum Ermeni Sorunu
(yeni)
Karadeniz ismi: Hazar ve Bulgar Boyutundan bakış (yeni)
Trabzon Köprübaşı ilçesinde ahşap kaşık yapımı (yeni)
Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de Tarım ve Gıda Güvenliği (yeni)
Macar Etnograf Istvân Györffy'in Türkiye izlenimleri (yeni)
Anadolu ve İran’a Seyahat, Josaphat Barbaro (yeni)
Osmanlı döneminde Karadeniz Bölgesine Demiryolu İnşa Tasarıları (yeni)
The European Union's Black Sea Region Policy - Avrupa Birliğinin Karadeniz Politikası (yeni)
Jeopolitik ve Stratejik Açıdan Trabzon Limanı (yeni)
Birinci Dünya Savaşı'nda Ermenilerin Rus Ordusuna Katılımına dair yeni belgeler (yeni)
XIX. Yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı İran İhtilafları ve 1821-1823 Savaşı (yeni)
Venizelos'un Pontus Komplosu, Yunanistan'ın Ermenilerle İttifak arayışı (yeni)
Trebizond and Ukraine (Trabzon ve Ukrayna) article in English (new)

30 Eylül 1911 İtalya ve Trablusgarp
Rusya nasıl Hıristiyan oldu?
Barut: Mars’a robot, Dünya’ya ateş
Jön Türklerin Korkulu Sürgün Yeri: Fizan
İstanbul'un Surları
Sardinya Krallığının Kırım Savaşı'a katılması
Lydia krallığı ve Karun Hazinesi
Osmanlı modernleşmesinde Kızılay'ın rolü: Hilali Ahmer Cemiyeti
Arjantin Tangosunun değişen anlamı ve Türkiye
Osmanlıda ilk anayasayı hazırlayan aydın ve eylema damı: Velestinli Rigas

Birinci Kuşak Mübadillerin Siyasal Katılım Stratejileri üzerine bir deneme
Soyadları Yoluyla Kimliğin Meşrulaştırılması: 1923 Türk Mübadilleri Örneği
Selanik'ten İstanbul'a bir muhacir ve mübadil olarak Terakki Okulları
Mübadeleden sonra: Rembetiko Şarkıları
Orta Asya'dan Anadolu'ya Türklerin Tarihi bir süreklilik mi?
Yakınçağ Osmanlı Denizciliği ve Karadenizliler
Özel Müzeler döneminde İstanbul
Kırım Savaşı Hazırlıkları
Köycüler Cemiyeti
İlk Müslüman Türkler Oğuzlardı!
İkiyüz yıl Önce Vuku Bulan İstanbul’un En Büyük Sel Felâketi
Çerkeslerin Yayılışı
Vubih-Cigetlerin “Son Sesler”i ile Yitirilen Tarih Belgesi
İstanbul’un Batılılaşması ya da Batılılığı
16. Yüzyılın Ortalarında Protestanların Umudu: Türkler
Bir İttihatçı Düşmanı: Şerif Paşa ve Meşrutiyet Gazetesi
Divanyolu Küresi
Tanzimat Okulları
Helle, Hellen, Helenos, Helena’nin Gerçek Kimlikleri
Yabancı Seyyahların Dilinden Osmanlı Hamamları
Bir “Ötekilik” Deneyimi Olarak: Kölelik
Türkiye’de İlk At Yarışları İzmir’de Yapılmıştı! İzmir’de At Yarışları (1850-1900)
Beyoğlu Pasajları
Türk Yurdu” ve Türk Ocakları Literatüründe Unutulan Türk Yurdu Dergileri
Lazika Krallığı’nın Tarihi
A History of Ottoman Poetry Üzerine Mektuplar: Rıza Tevfik’ten Edward G. Browne’a
Osmanlı İttihâd ve Terakki Cemiyeti’nin Siyasi Programı -12- Patronlar ve Ameleler
Eski Kadıköy Vapurları
Yeni Arşiv Belgeleri Işığında Azerbaycan Tarihinin Açılmamış Sayfaları
200 Yıllık İlişkilerin Resmî Olmayan Tarihi: Türk’le Amerikalı’nın Tanışması
İngiliz Konsolosu Alfred Biliotti’nin 1885’teki Raporuna Göre Trabzon Vilayeti’nde Eğitimin Durumu
1840'lı Yıllarda Moritz Wagner’in Gözüyle Erzurum
II. Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de Azınlıklar: “Yirmi Kur’a İhtiyatlar” Olayı
Şirketi Hayriye’nin Evrak'i Nakdiye’si
1857-1859 Delhi Muharebeleri Hakkında İki Yorum: Marx ve Engels’ten Sepoy İsyanı
Komşumuz Gürcistan ve Başkenti Tiflis
Hitit’lerden Günümüze Bayat Tarihi
Kafkasya’dan Göçlerde Sosyal Yapı
Dünüyle Bugünüyle: Selâmiçeşme
Can Korkusuyla Yapılan Olağanüstü Sığınaklar: Kapadokya’nın Yeraltı Kentleri
Nart Destanları
Gürcü Alfabesi ve Gürcü Edebiyatının Kaynakları ve Gürcüce’ye Akraba Dillerin Durumu
İnsan Hakları ve Okul Kitapları
Prof. Dr. Hans Joachim Kissling'in Gözüyle Osmanlılar ve Avrupa
Trabzon Vilâyeti Terakki ve Teali Kulübü
"Musiki İnkılâbı" ve Aydınlar
Avusturya ve Bulgaristan’a Karşı İzmir’de 1908 Boykotu
Irkçılığın “Bilimsel” Şekli: Revizyonist Tarih Anlatımı
Resim Tarihimizde Bir “Önem Noktası”
Türk Sinema Tarihinde Sınırlılıkları Aşmanın Yolları
Demiryolundan Karayoluna
Sabetaycı Kültüre air Üç soyacağı Belgesi
Kırım ve Kafkasya'da Osmanlı Nüfuzunun erimesi ve Ruslara karşı Kafkas kabilelerinin başarılı direnişi
Eski Beyoğlu'nda Restaurant, Birahane, Bar, Gazino ve Meyhaneler
Farsi Turco veya Dönmenin Gölgesi
Alman Arkeoloji Enstitüsü, İstanbul Şubesi
Osmanlı Hükümeti ile Ankara Hükümeti'nin Münasebetleri  (21 EKİM 1920 - 4 KASIM 1922)
Mahmut Şevket Paşa Suikasti
Anadolu’da Luwi Kültürünün Mirasından Birkaç Ad Üzerine
18. Yüzyılda İstanbul Evleri ve Sorunları
Bir İstanbul Vardı (Mübadele ve Mübadiller)
Trabzon Ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti ve Program ve Beyannamesi
Reşid Paşa’nın Notlarından: II. Abdülhamid'in Son Günleri ve Ölümü
Sada - yı Hak Gazetesi'ne Göre Nureddin Paşa'nın Bursa Mebusu Seçilmesi
Bolşevik İttihatçılar ve İslam Kominterni, İlsam İhtilal Cemiyetleri İttihadı
Enver Paşa Nasıl Şehit Oldu?
Auguste Boppe'nin kaleminden 31 Mart Vakası
Gerçek Hicri Takvim
Büyük İskender'in Yakındoğu'daki Varlığı
Kadeş Savaşı ve Kadeş Barış Antlaşması
Kuzey Kafkas Halklarının Anıları
İngiliz Gizli Belgelerine Göre Kıbrıs’ın idaresi İngiltere’ye Nasıl Bırakıldı?
Beyoğlu'nun Eski ve Ünlü Otelleri: Hotel de Angleterre
Trabzon'da Sopalı Seçimler -1912
İslâmiyetin İlim ve Felsefe Alanındaki Etkileri
Osmanlı Devlerinde Kafkas asıllı kölelerin ekonomik değeri
Bir Kafkas Tuhaflığı; Dağ Yahudileri ve Tatlar, LAURENT MAHET
Türklerin Kafkasları, Stefanos Yerasimos
Erzurum Kongresinin casusu Ömer Fevzi Bey ve yazıları
Zeki Velidi Togan ve Türk Tarih Tezi
Unutulmuş bir Trajedi: Karadeniz'de batırılan Mefkure
The Present State of the Ottoman Empire (“Osmanlı İmparatorluğu’nun Mevcut Durumu”)
1912 Marmara Havzası Depremi
Aşar vergisinin kaldırılma nedenleri
Tekalifi Milliye Komisyonunun Çalışmaları, Batı Cephesinin ikmalinde Trabzon'Un rolü
13. yüzyılda Rize Çamlıhemşin
1915 Felaketinde Mesudiye’den Yükselen Vicdanın Sesi
Abasgi
Abhazya
Amazon
Anabasis
Anadolu Fotoğrafçıları ve Fotokart Estetiği
Antik Çağda Karadeniz bölgesi
Antik Çağda Sürmene ve çevresi
Apsarus, Apsaros
Arap Kaymakam (1884-1952)
Atatürk ve Rize
Babıâli Arnavutluktu eden 9 Yıl resmen Tanımadı?
Bagratuni, Bagratlılar
Bakır para
Bedesten
Bir mübadele Öyküsü
Çatalzeytin - Ginolu / Kinolis Kalesi
Çay Belgeseli söyleşisi
 Çamlıhemşin Dikkaya köyü arkeolojik buluntuları üzerine
Çay Bayramları, Çay Demleme Günleri ve Çay Festivalleri
Çay'ın Karadeniz Bölgesi için önemi ve tarihi seyri
Çaykara Tarihi
Dangalaklar Cemiyeti
CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA Giresun’da Reklamcılık
Çoruh Kayıkları: Artvin Çoruh nehrinde taşımacılık tarihi
Doğu Karadeniz'de tarihi ve kültürel miras
Dünyadan bakınca Trabzon
Efsanevi Mithra Mağarası: Maçka Ziya Kayalıkları
Emice: İpsiz Recep Çetesi
Ermeni
Esnafspor
Evliya Çelebi seyahatnamesinde Kafkasya
Fatih döneminde Osmanlı-Akkoyunlu ilişkileri

Gazeteci, Yazar ve Arşivci Fatih Sultan Kar ile söyleşi
Geçmişten Günümüze Trabzon'da kitapçılar
Gizli/crypto Hristiyanlık
Gideros’un Saklı Koyu: Cide

Ruy Gonzales de Clavijo'nun Gümüşhane yöresindeki yolculuğu

“Hitler'in kayıp filosu Karadeniz'de Türk sahillerinden çıktı
İbn-battuta seyahatnamesinde Sinop
İlkçağda Trabzon
İpsiz Recep
İpsiz Recep Çetesinde bir Sürmeneli: Mehmet Süer (1900-1989)
Kabotaj: Denizcilik Bayramı
İslam Ansiklopedisi: Trabzon maddesi
Kafkas Yollarında (Hatıralar ve Tahassüsler) 1918 yılında Rus işgali sonrası Trabzon ve Torul (Ardasa) izlenimleri
Karadeniz'de en eski çay ekimi fotoğrafları gün ışığına çıktı
Karadeniz Uşakları
Karadeniz ve Urartular
Karadeniz’in ‘Efes’i Çaycuma'da ki Antik Teion Kenti gün ışığına çıkacak
Karadeniz kıyıları ve coğrafyası
Karadeniz Rumlarının inanılmaz serüveni
 Karadeniz Bölgesi Tarihi
Karadeniz'de meneksila bulundu
Komnenoslar
Memiş Ağa Konağı
Muhacirlik: en uzun iki yıl
Türkiye’deki Kuzey Kafkasyalılar
Çerkeslerin Dramı; İşgal Soykırım, Sürgün ve Göç
Kuzey Kafkasya'daki Karmaşık Durum: Yeni Etnik Felaketlerden Kaçınmanın Yolları
Lazlar (Karadeniz Ansiklopedisi)
Lazlar (Neal Ascherson)
Lazların gerçek tarihi
İlk Lazca gazete Mcita-murunxi Kızıl Yıldız
Maçka Livera (Yazlık) Köyü tarihi
Maçkalı bir portre: Adnan Özdemir
Bütün Yönleriyle Mustafa Kemal Atatürk Ve Rize
Mustafa Suphi ve Yoldaşlarını İttihatçılar mı Öldürttü?
Mustafa Suphi’nin ‘Anadolu Kongre Vekillerine Mektubu
Osmanlı Lazistanı'na yolculuk
Ovit Tüneli ve bir Yol Hikâyesi
Pontus meselesi
Pontus sorunu
Pontos meselesine tarihsel bakış
Prokopius'un Trabzon seyahati
Rize İkizdere'de Heptakomet izleri
Rize ilinin uzak taşınmış (paralel) yer adları
 1932 den 2008 e, Ahmet Ekrem Engür’den Kasım Esen’e Rize – İspir yolu’nun hikâyesi
Rize siyaset tarihine nükteler ve fotoğraflarla yolculuk
Rize'de Kendir ziraati ve Rize bezinin tarihi
Rize Güneş gazetesi ve Rizespor
Rize kazasında Müslim gayrimüslim ilişkileri (1853-1860)
 Rize Tarihi
 Rizeli Fenerbahçe taraftarlarının kurduğu Bir futbol kulübü: Fener Gençlik
Rize Lisesi Tarihi
Rizespor’da zor günlerin tarihi Ve birlik çağrısı
Samsun Merkez ve Köylerindeki Yunanistan Mübadillerinin Yerleşimi
Seyahatnâmelerde Ganita
Sinop tarihi
Sürmeneli Sadrazam Mehmet Esat Safved Paşa ve Bir Dönemin Ahvali
Dünden Bugüne Sürmene Belediyesi
Sürmene'de Yaylacılık
Sürmene Trabzon yolu Otobüs Rekabeti
Sürmene Muhacirlik Hatıraları
Sürmene ve Beşköy'de 1929 ve 1998 Sel Felaketleri
Sürmene Karadeniz kıyısındaki taşların isimleri, Yedi Kardeşler, Çiniya, Galko, Dirdop, Kiraz, Dedenin Mili, Köprükaya, Eşşek Kayası, Havuza
Çayelili Fevzi ve Hakkı Saruhan Kardeşler
Trabzon'u Anlatan Bir Seyahatnâme, Gabriel Bonvalot Du Caucase Aux Indes a Travers Le Pamir
Trabzon bölgesi'nin fetih aşamaları ve Torul'un fethi
Trabzon ne yetiştirir? Trabzonlu portresi ve Trabzon kimliğininin gelişimi
Trabzon simgeleri
Trabzon'da Rus İşgali ve Rus Bilimler Akademisi Heyeti'nin Trabzon Bölgesindeki Çalışmaları
Trabzon valisi Yavuz Sultan Selimve faaliyetleri
Trabzon'da toplumsal tabakalanma kültür ve siyaset
Trabzon ve Karadeniz Bölgesi kronolojik tarihi
Trabzon Salnamelerinde Sürmene
Türkiye'de pastacılık ve Hemşinliler
Türk ve Japon Çağdaşlaşmasında Din Politikaları - I

 Vali Kadri Bey’in Trabzon’daki Asayiş Uygulamaları

Vazelon Manastırı ve Hazarlar

Karadeniz tarihi ile ilgili Polemik ve tartışmalar

Bilim adına siyaset yapmak (Hemşin polemiği)
Pontus Kültürü (Mehmet Kazancı)

Rus Ordusu'nun Trabzon işgali Görüntüleri -1916

Rus Ordusu'nun Trabzon işgali Görüntüleri -1916 Bölüm 2


Rus Ordusu'nun Trabzon işgali Görüntüleri -1916

Rus Ordusu'nun Trabzon işgali Görüntüleri -1916 Bölüm 2

Trabzon'Un işgali Rus ordusu 1916 muhacirlik zamanı

Rus Ordusu'nun Trabzon işgali Görüntüleri -1916 Bölüm 2

Seyretmek için tıklayınız

1916-1918 Rus Ordusu'nun işgalinde Karadeniz videoları 

1916-1918 Rus Ordusu'nun işgalinde Karadeniz videoları

1916-1918 Rus Ordusu'nun işgalinde Karadeniz bölgesinden görüntüler

Fotoğraf Galerileri

Shiran.jpg

Old Postcards of Pontos, Tarihi karadeniz kartpostalları

Georgia photos, Gürcistan fotoğrafları, საქართველო

Georgia photos, Gürcistan fotoğrafları, საქართველო

 
atumi photos, Georgia, ბათუმი, Батуми

Batumi photos, Georgia, ბათუმი, Батуми

 

Ottoman Turks, Ottomans, Ottoman Empire photos, Osmanlılar, Osmanlı resimleri, Οθωμανική Αυτοκρατορία
Ottoman Turks, Ottomans, Ottoman Empire photos, Osmanlılar, Osmanlı resimleri, Οθωμανική Αυτοκρατορία

 
Engravings of Ottoman Empire
Engravings of Ottoman Empire 
istanbul photos,Κωνσταντινούπολις,Βυζάντιον, Byzantion, ܐܝܣܛܢܒܘܠ, Κωνσταντινούπολη, Стамбул, 伊斯坦堡, איסטנבול, イスタンブル

istanbul photos,Κωνσταντινούπολις,Βυζάντιον, Byzantion, ܐܝܣܛܢܒܘܠ, Κωνσταντινούπολη, Стамбул, 伊斯坦堡, איסטנבול, イスタンブル

 
Hagia Sophia Paintings 

Hagia Sophia Paintings 


People from Black Sea region of Turkey (Historical Pontus and Colchis/Lazistan) ჭანეთი لازستان Πόντος Лазистан. Karadenizliler

People from Black Sea region of Turkey (Historical Pontus and Colchis/Lazistan) ჭანეთი لازستان Πόντος Лазистан. Karadenizliler

 
thnographic materials, Black sea culture, folklore, Pontos, Pontus, karadeniz kültürü, eski eşyalar, antika, antiques

Ethnographic materials, Black sea culture, folklore, Pontos, Pontus, karadeniz kültürü, eski eşyalar, antika, antiques

 

Karalahana Karadeniz Forum'da Tarih konulu başlıklar

Tarih, Osmanlı Tarihi, Roma ve Bizans Tarihi, İslam Tarihi, Anadolu Uygarlıkları Tarihi, Tarihsel ve kültürel mirasımız, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Karadeniz Kültür ve Tarih, Karadeniz Mutfağı, Hemşinliler, Lazlar, Pontus Rumları, Gürcüler, Karadeniz Türkleri, Karadeniz Yerel kelimeler

 

* Bu sayfada yayınlanmasını istediğiniz makale veya tarihi belge, fotoğrafları vs. webmaster@karalahana.com adresine gönderebilirsiniz. 

Bu sayfayı beğendiniz mi? Öyleyse Lütfen Paylaşın!

  
 


        

Karalahana.Com! Doğu Karadeniz Bölgesi gezi, kültür, tarih ve müzik rehberi © 2007 | Tüm hakları saklıdır