Karalahana.com! Laz uşaklarının gayrıresmi web sitesi

 

|  Mail gönder Sık kullanılanlara ekle       ENGLISH
 RİZE

 ARTVİN

 ORDU

 BAYBURT

 SAMSUN

 SİNOP

 

 MÜZİK

 TARİH

 KİM KİMDİR

 

 

 

 FORUM

 EDİTÖRDEN

KARADENİZ HABER

KARADENİZ GAZETELERİ

Tüm Karadeniz Gazeteleri ve Karadeniz Televizyonlarına tek bir sayfadan ulaşın

 BATI KARADENİZ
 AMASYA
 BARTIN
 BOLU  
 KARADENİZ BÖLGESİ

 

LİNKLER

 RİZE

 ARTVİN

 ORDU

 BAYBURT

 SAMSUN

 SİNOP

 Folklor ve Mitoloji Sözlüğü

Folklor ve Mitoloji Sözlüğü, yaklaşık yirmi bin maddelik içeriğiyle Türk literatüründe kendi alanının en kapsamlı çalışmasıdır. Ansiklopedik formattaki bu sözlükte kayıp ya da süregelen tüm uygarlıkların folklorik ya da mitolojik öğeleri, paranormal öğeler, modern kültürel kahramanlar, şehir efsaneleri, doğaüstü olaylar, simya, büyü, dinî fenomenler ve yerel kültürlere özgü semboller mitolojiyi ilgilendiren yanlarıyla maddeleştirilmiştir. Çalışma, bugüne dek sıkça işlenen Yunan, Roma, Kelt ve Anglo-Sakson inanç dünyasını eksiksiz ele almasının yanı sıra Asya, Afrika, Amerika ve Okyanusya’nın yerel halklarının az bilinen kültür ve inanç öğelerini; tek ve çok tanrılı dinlerin uygulama, biçim ve sembollerini; Karagöz, Köroğlu, Dede Korkut ve Kral Arthur gibi efsanevi karakterlerin arka plan ve yardımcı unsurlarını ustalıkla tanımlayarak amatör mitoloji tutkunlarından akademisyen yazarlara dek tüm araştırmacıların başvuru kaynağı olmayı amaçlamaktadır.

Folklor ve Mitoloji Sözlüğü


Dost Siteler
lahana önemli linkler türkçe siteler dizini gazete oku dünya gazeteleri
lahana önemli linkler türkçe siteler dizini

Karalahana'yı beğendiniz mi?

 


Collection of Gold and Copper Coins bakır para sikke antique coins

bakir parasi, Bakır para 

is. Hammaddesi bakır olan bozuk para.

“Gidiyikan yaylaya/ Buldum bakır parası/ Uşak gelma peşume/ Yersun pıçak yarası” (Duman, 1989a: 216), “Malpet’un yalisina/ Vardur bakır parasi/ Hemdiye yureklerum/ Doldu kurşun yarası” (Rize Merkez).

Tarihçe: 12. yüzyıl Anadolu’sunda, Selçuklu Devleti, İslam altın dinarı ve gümüş dirhem, İlhanlı Devleti de altın ve gümüş para darp ederken, Bizans İmparatorluğu zamanının en güçlü parası olan 4.54 gr ağırlığın-daki altın para monometalizminden vazgeç-memiştir. 14. yüzyıl ve 15. yüzyılın ilk yarısına gelindiğinde ise dağılma sürecine girmiş bulunan Bizans, altın parasını yeni çağın başına doğru 3.559 gramlık Venedik Dukası'nın üçte birine kadar düşürmek zorunda kalmıştır.

     Osmanlı gümüş sikkesi olan akçe, adını darpedildiği gümüş madeninin beyazlığın-dan alır. 14. yüzyılın başında Trabzon Dev-letinin ve Kıbrıs'ta Lusignan Hanedanı'nın aspron adında ufak gümüş sikkeleri bulun-maktadır.

     İslam geleneğinde altın sikkelere dinar, gümüş sikkelere dirhem denilmekte oldu-ğundan, dirhemden daha hafif olan akçe i-çin bu isimler kullanılmamıştır. İlk akçe Or-han Bey tarafından basılmıştır (MS 1327).

     Akçenin ağırlığı hakkında fikir edinebile-ceğimiz yazılı kaynaklarda II. Murat devrin-de (MS 1431) yüz dirhem gümüşten 260 akçe basıldığını göstermektedir (1460'ta 330 akçe, 1480’de 400; 1491'de 420; 1570'de 450 ve 1584-86'da 800; 1600'de 950 ve 1618, 1624 ve 1640'ta 1000 akçe kesiliyordu).

     Bursa kadı sicillerine göre Fatih Sultan Mehmet devrinde, adları pul, fels veya man-gır olarak geçen, iki çeşit bakır para bulun-duğunu göstermektedir: Biri bir dirhem a-ğırlığında sekizi bir akçe olanlar ile, üçü bir dirhem ağırlığında 24’ü bir akçe değerinde olanlar. Bakır para bastırmayan Orhan Bey’e karşılık kataloglarda en eski para I. Murat devrine aittir. Cumhuriyet döneminde teda-vüle çıkan bakır alaşımlı paralar şunlardır:

10 para (1940-1950: 2 gr)

½ kuruş (1947- 1955: 1.70 gr)

1 kuruş (1935-1950: 2.50gr)

1 kuruş (1947-1965: 2.25gr)

1 kuruş (1961-1965: 1gr)

1 kuruş (1963-1969: 1gr)

1 kuruş 1969-1976: 1gr)

100 para (1924-1939: 2 gr)

2 ½ kuruş (1948-1965: 3.15 gr)

5 kuruş (1924-1939: 4 gr)

5 kuruş (1935-1952: 4 gr)

5 kuruş (1970-1976: 2 gr)

10 kuruş (1920-1938: 7.50 gr)

10 kuruş (1935-1951: 6 gr)

10 kuruş (1949-1968: 2.50 gr)

10 kuruş (1958-1969: 4 gr)

10 kuruş (1969-1976: 3.5 gr)

25 kuruş (1944-1949: 4.50 gr)

1 lira (1957-1965: 7.50 gr)

20 lira (1984-1990: 7 gr)

50 lira (1984-1990: 9 gr)


 

Kaynak: Özhan Öztürk. Karadeniz Ansiklopedik Sözlük. Heyamola yayıncılık, İstanbul. 2005. ISBN: 975-6121-00-9.

        

 


Karalahana.Com! Doğu Karadeniz Bölgesi gezi, kültür, tarih ve müzik rehberi © 2007 | Tüm hakları saklıdır