Karalahana.com! Laz uşaklarının gayrıresmi web sitesi

 

|  Mail gönder Sık kullanılanlara ekle       ENGLISH
 RİZE

 ARTVİN

 ORDU

 BAYBURT

 SAMSUN

 SİNOP

Karadeniz kültürü, karadenizliler, Lazlar

Neden Karalahana.com?

 KARADENİZ MÜZİK

 KARADENİZ TARİH

 KİM KİMDİR

 

 

 

 KARADENİZ FORUM

 EDİTÖRDEN

KARADENİZ GAZETELERİ

Tüm Karadeniz Gazeteleri ve Karadeniz Televizyonlarına tek bir sayfadan ulaşın

 

 

LİNKLER

 ARTVİN SİTELERİ

 ORDU SİTELERİ

 BAYBURT SİTELERİ

 SİNOP SİTELERİ

 KARADENİZ BÖLGESİ

KARADENİZ HABER

 

Hemşinliler Ermenistan'da Ermenistan hemşin tarihi konferansı

Yazı Dizisi: Hemşinliler Ermenistan'da

 1. Hemşin Tarihi ve Kültürü üzerine konferans

 2. Hemşin Tarihi ve Kültürü üzerine konferans

3. Hemşinliler konferansı

Türk Halk Oyunları

A  - B - C - Ç - D  - E - F - G - H - I - İ - K - L - M N  - O - P - R - S - Ş - T - U  - V - Y - Z

Karadeniz Folkloru

Cinler ve periler cincilik cin hikayeleri cin çarpması

Cinler ve periler

Cadılar ve cadılık
 Nasreddin hoca

Özel Arama
 

Nasreddin hoca

NASREDDİN HOCA KİMDİR?Dr. Mustafa DUMAN

Nasreddin Hoca, Türklerin, dünyaca tanınmış halk filozofu ve fıkra kahramanıdır. 13. Yüzyılda, Anadolu’da (Sivrihisar ve Akşehir) yaşamıştır. Akşehir’de ölmüş ve Akşehir’in en eski Selçuklu mezarlığına gömülmüştür. Oradaki mezarı türbe haline getirilmiş, günümüze kadar korunmuştur. Türbenin tamiri sırasında bulunan mermer kitabe ve sancak alemi üzerindeki 386 sayısı tersten okunursa 683 H. (1284-85) yılını verir ki Nasreddin Hoca’nın ölüm tarihi olarak diğer belge ve bilgilere uygun düşmektedir. Türbedeki sütunlardan birinin üzerine, 796 H. (1393) yılında, Yıldırım Beyazıt’ın askerlerinden Mehmet’in yazdığı beyit ve tarih, Nasreddin Hoca’nın Timur Anadolu’ya gelmeden çok önce öldüğünü göstermektedir. Polonyalı Simeon, 1618 yılında, Nasreddin Hoca’nın Akşehir’deki üstü kemerli mezarını gördüğünü ve çok güldüğünü “Seyahatname”sinde yazmaktadır. Evliya Çelebi de, 1048 H. (1638) yılında, Nasreddin Hoca’nın türbesini ziyaret etmiş, izlenimlerini “ Seyahatname”sinin 3. cildinde anlatmıştır. Evliya Çelebi’nin Nasreddin Hoca’yı Timur’la çağdaş göstermesi, yerli ve yabancı araştırmacıları yanıltmıştır. Başbakanlık Eski Eserler Arşivi’nde bulunan 556 numaralı belgede, Fatih’in Sadrazamlarından Gedik Ahmet Paşa tarafından, 1476 yılında yaptırılan vakıf ve emlâk yazımında, Akşehir’de, Nasreddin Hoca’nın bir vakfının bulunduğu kayıtlıdır. Lâmii Çelebi “Letaif”inde, Nasreddin Hoca’nın 13. yüzyıl şairlerinden Şeyyat Hamza ile çağdaş olduğunu bildirmektedir. Ayrıca, Sivrihisar ve Akşehir’de Nasreddin Hoca’nın kızlarına ait mezar kitabeleri bulunmuş ve Akşehir Müzesi’ne konmuştur.

Nasreddin Hoca’nın adı 15. yüzyıldan itibaren yazılı kaynaklara geçmeye başlamıştır. Bugünkü bilgilerimize göre, Nasreddin Hoca’dan söz eden en eski kaynak, Ebül Hayr-i Rumi’nin, Cem Sultan’ın emriyle yazıp, 1480 yılında bitirdiği “Saltuknâme”dir. Orada, Nasreddin Hoca’nın çok tanınmış bir kişi olduğu ve latifelerinin kitap haline getirildiği kaydedilmiştir. Daha sonra, 1511 yılında yazdığı eserinde Mehmet Gazâli (Deli Birader), 1527 yılında yazdığı “Pendnâme”de Güvâhi, 1532 yılında Lâmii Çelebi ve daha sonra Taşlıcalı Yahya Bey, Nasreddin Hoca’dan sözetmişler, bazı fıkralarını yazıya geçirmişlerdir. 16. Yüzyıldan itibaren de Nasreddin Hoca fıkraları kitaplar haline getirilmiştir. Bu kitapların en eskisi olan “ Hikâyet-i Kitab-ı Nasreddin”, 1571 yılında yazılmıştır. Bu kitapta 43 fıkra yer almaktadır. Bugün Türkiye’de ve dünyanın çeşitli kütüphanelerinde toplam 68 Nasreddin Hoca yazması vardır. Maalesef bu yazma kitaplardan sadece 12 tanesi Türkiye’dedir. Diğerleri yabancı ülkelerdeki kütüphanelerde bulunmaktadır.

Nasreddin Hoca fıkraları ilk kez 1837 yılında, İstanbul’da, Matbaa-i Amire’de kitap halinde basılmıştır. Letaif adlı bu kitabı Mısır-Bulak Matbaası’nda basılan Letaif-i Hoca Nasreddin Efendi ve diğerleri izlemiştir. 1850 Yılından 1924 yılına kadar Nasreddin Hoca kitapları daha çok taşbaskısı tekniği ile basılmıştır. İlk resimli Nasreddin Hoca kitapları da 1869 yılından itibaren yayınlanan taşbaskısı Nasreddin Hoca kitaplarıdır. Bugüne kadar tesbit edilen Taşbaskısı Nasreddin Hoca kitaplarının sayısı 40 ‘ın üzerindedir.

Nasreddin Hoca fıkraları günümüzde hemen hemen belli başlı bütün dillere çevrilmiştir. UNESCO , 1996 yılını “Dünya Nasreddin Hoca Kahkaha Yılı” olarak kabul etmiştir. Bu nedenle , Türkiye’de ve Türkiye dışında birçok etkinlikle Nasreddin Hoca anılmıştır. Her yıl Akşehir’de, 5-10 Temmuz tarihleri arasında, “Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri“ düzenlenmektedir. Ayrıca her yıl “Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması” yapılmaktadır. 2008 yılı ise Nasreddin Hoca’nın 800. doğum yıldönümü olarak kabul edilmiş ve bu bağlamda çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. Ayrıca bu yıl, Türkiye’nin misafir ülke olduğu Frankfurt Kitap Fuarı’nda, Nasreddin Hoca kitap kapaklarının posterlerinden oluşan bir sergi açılacaktır. Nasreddin Hoca, fıkralarıyla olduğu gibi, çeşitli kültürel ve geleneksel etkinliklerle de aramızda yaşamaktadır.

Nasreddin Hoca’nın tarihsel kişiliği, Türk zekâsının ve espri gücünün eşşiz bir örneği olan fıkraları, daha doğrusu fıkra kahramanı – tipi kişiliği yanında ikinci plânda kalır. O, çok tanınmış bir fıkra kahramanı olarak Anadolu’da ve Batı Ülkeleri’nde “Nasreddin Hoca”, Azerbaycan ve İran’da “Molla Nasreddin,” Ortaasya ve Çin’de “Nasreddin Efendi” ya da “Efendi” veya “Ependi”, Balkanlar’da ise “Nastratin Hoca” olarak anılmaktadır. Geçmişte ve günümüzde başka fıkra tiplerinin fıkralarından da ona bağlı olarak anlatılanlar olduğu için Nasreddin Hoca fıkralarının sayısı artmıştır. Günümüzde yüzlerce fıkradan oluşan bir Nasreddin Hoca fıkraları külliyatı meydana gelmiştir. Bu fıkralardan 1555 tanesini, Nasreddin Hoca ve 1555 Fıkrası adlı kitabımızda bir araya getirerek yayınladık.


Nasreddin Hoca ve 1555 Fıkrası

Nasreddin Hoca ve 1555 Fıkrası

Nasreddin Hoca’ya bağlı olarak anlatılan fıkraların hemen hemen tamamını içermektedir Trabzonlu folklor araştırmacısı  Dr. Mustafa Duman'ın Nasreddin Hoca ve 1555 Fıkrası kitabı, birçok alanda, Türkiye’de ve Dünyada ilk olma özelliğini taşımaktadır.


İndirimli satın almak için

TURKEY BLACK SEA (PONTIC) REGION TRAVEL GUIDE

ENGLISH

TURKEY BLACK SEA (PONTIC) REGION TRAVEL GUIDE, CULTURE, FOLKLORE, TRAVEL TIPS, HISTORY, COUSINE, HOTELS, TRABZON, RIZE ...

Karalahana Bağımsız Karadeniz Gazetesi'nden makaleler: Karadeniz Bölgesi haberleri

 

     Çay, Türkiye'de en çok tüketilen içeceklerden biri. Ancak çayın sofralara nasıl ulaştığını yöre insanları dışında pek bilen yok. İnce Belin Buğusu: Çay belgeselinin yönetmeni İsmail Şahinbaş ile konuştuk.  Çay Belgeseli söyleşisi

Lazca - Türkçe Sözlük

Lazuri - Turkuli Nenapuna

İsmail A. Bucaklişi & Hasan Uzunhasanoğlu. Lazca - Türkçe sözlük'ün tamamı alfabetik olarak word dosyası olarak indirilebilir.

A l B l C l Ç l Ç'l D l E l F l G l Ğ l H l İ l J l K l K'l Ll M l N l O l P l P' l Q l R l S l Ş l Tl T' l U l V l X l Y l Z l Z'l 3 l 3' l Lazca filller l

        

Karalahana.Com! Doğu Karadeniz Bölgesi gezi, kültür, tarih ve müzik rehberi © 2007 | Tüm hakları saklıdır