Karalahana.com! Laz uşaklarının gayrıresmi web sitesi

 

|  Mail gönder Sık kullanılanlara ekle  ENGLISH

Türk Halk Oyunları

A  - B - C - Ç - D  - E - F - G - H - I - İ - K - L - M N  - O - P - R - S - Ş - T - U  - V - Y - Z

Folklor ve Mitoloji Sözlüğü

Folklor ve Mitoloji Sözlüğü, yaklaşık yirmi bin maddelik içeriğiyle Türk literatüründe kendi alanının en kapsamlı çalışmasıdır. Ansiklopedik formattaki bu sözlükte kayıp ya da süregelen tüm uygarlıkların folklorik ya da mitolojik öğeleri, paranormal öğeler, modern kültürel kahramanlar, şehir efsaneleri, doğaüstü olaylar, simya, büyü, dinî fenomenler ve yerel kültürlere özgü semboller mitolojiyi ilgilendiren yanlarıyla maddeleştirilmiştir. Çalışma, bugüne dek sıkça işlenen Yunan, Roma, Kelt ve Anglo-Sakson inanç dünyasını eksiksiz ele almasının yanı sıra Asya, Afrika, Amerika ve Okyanusya’nın yerel halklarının az bilinen kültür ve inanç öğelerini; tek ve çok tanrılı dinlerin uygulama, biçim ve sembollerini; Karagöz, Köroğlu, Dede Korkut ve Kral Arthur gibi efsanevi karakterlerin arka plan ve yardımcı unsurlarını ustalıkla tanımlayarak amatör mitoloji tutkunlarından akademisyen yazarlara dek tüm araştırmacıların başvuru kaynağı olmayı amaçlamaktadır.

Folklor ve Mitoloji Sözlüğü


Dost Siteler
lahana önemli linkler türkçe siteler dizini gazete oku dünya gazeteleri
lahana önemli linkler türkçe siteler dizini

Karalahana'yı beğendiniz mi?

 Geleneksel Karadeniz kıyafetleri

Laz kıyafetleri

“Yüzyıllar boyunca Anadolu’nun Ünye’den Hopa’ya kadar uzanan Karadeniz yalısı halkının gemicilik ile geçinenleri ile yalı boyu gerisindeki dağlı köylülerin kendilerine has bir kılık ve kıyafeti ola gelmişti; baştan ayağa kapkara gayetle tipik bir giyim kuşam olup “Laz Kıyafeti” diye anılagelmiştir. XVI. Ve XVII. Yüzyıllarda korsan ve dağ haydudu kılığı iken giderek o yalının bütün gemicileri ile dağ köylülerinin sırtında görülmüştür. Başa, üstlüğe bağlanmayan müstakil kara bir kukuleta geçirilir; “Başlık”, “Kara Puşu” veya “Kukula” isimleri ile anılır; bu kukuletanın gayetle uzun iki ucu, kukuletanın üstünden sarık gibi dolanarak uzun kulaklı bir düğümle bağlanır; o düğüm kulakları kukuletaya, başlığa kendine has bir manzara verir. Sırta, gömlek ve mintan üstüne bir kara cebken giyilir; bu cebkene “Yelek” de denilir; uzun kollu olup kolların üst kısmı dar, alt kısmı geniş, hatta bazan yırtmaçlı olup yenler bilek üstüne kolayca kıvrılır. Cebkenin göğsünde bazan sağlı sollu iki fişeklik-ceb yapılır. Kışın cebkenin altına ve mintanın üstüne omuzdan ilikli kara bir zıbın-yelek giyilir; cebkenin önü bu zıbın-yelek üstüne kavuşuk kapanır. Bacaklara “Zıbka” denilen kara bir potur giyilir, buna “Laz Poturu”, “Laz Donu” da denilir; Zıbka bir iç donu üstüne giyilir ve iç donu gibi bele uçkur ile bağlanır; kalçadan ayak bileğine kadar bacağa sımsıkı yapışır, fakat ağı körüklüdür; yüze yakın kırma ile yapılan bu körüklü ağ, zıbka giymiş kimsenin bacaklarına, tamamen çıplak bir insanın bacak hareketindeki mutlak serbestiliğini temin eder; zıbkalı bir gemici veya dağlı dilediği gibi koşar, zıplar, atlar, tırmanır. Bele karaya boyanmış hafif bir pamuk kuşak sarılır; kuşağın üstüne geniş bir meşin kemer bağlar; bu kemerin, gümüşden yapılmış yaprakcıklar, dilcikler halinde sarkıtılmış bir sıra süsü vardır. Hallice olanlar beş altı kolan halinde uzun bir gümüş saat kösteği takarlar; boyundan geçme bu uzun kösteğin ucundaki iri bir koyun saati kuşakda muhafaza edilir. Gemiciler yazın daima yalın ayak olurlarr, karaya çıkar iken ayaklarına Çapula denilen, kendilerine mahsus ayakkabılarını giyerler; kışın ayağa yün çorap giyilir. Dağlılar ise kış ve yaz ayaklarına “Salenk” giyerler, Salenk hem mest hem çizme, Çapula gibi bu yalı halkına mahsus bir ayakkabıdır. Başlık-Kukula, Zıbın-Yelek, Cebken-Yelek ve Zıbka kara çuhadan, bazan kalın ve yüzü parlak saten-bezden yapılır; ve hepsi yine kara şeridden zırhlarla süslenir.”

Kaynak: Reşat Ekrem Koçu, Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü

Trabzon giysileri

 Trabzon'lu kentli kadın 20.yüzyıl başları

Geleneksel Laz - Karadeniz kadın kıyafeti

 (Ordu -Giresun - Trabzon - Rize merkez ilçeleri, Doğu Trabzon ve Batı Rize sahil ilçeleri)Tepelik, Tapla, KoursiŞehirli kadınların başlarına iliştirdikleri, bir süs eşyası olup 3 çeşitti

1) Gümüş disk şeklinde

2) Altıntellerle işlemeli

3) Üzerinde altın paraları olana tepelik


 
Kondogoun


Yakası kürklü ceket olup yaşlı kadınlar tarafından giyilirdi

KamisKrem rengi feretikodan dikilen bir çeşit kadın gömleği olup Zibun'un içine giyilirdi.


 Fota, Peştemal, Dolaylık

Fota veya yaygın adıyla peştemal köylerde yaşlı, genç tüm kadınlar tarafından giyilirken, şehirde sadece yaşlı kadınlar tarafından giyilmekteydi.

Peştemal rengi aynı zamanda takan kadının mensup olduğu bölgeyide simgelemektedir.

 

Sürmene   Rize   Akçaabat

 

  Sürmene (Kırmızı - Siyah)              Rize (Turuncu - Siyah)           İnebolu - Trabzon merkez arası

 

 Keşan

Cumhuriyet döneminin ardından yaygınlaşmış bir başörtüsü çeşidi olup Ordu'nun doğusunda sahil boyunca yaygın olarak günümüzde bile kuullanılmaktadır.

 Kadife

 

Kadifeden dikilmş, kenarları işlemeli yelekti; zibunun üstüne giyilirdi. Yerine kolsuz olan fermene (yelek) de giyilirdi

 Tarapuloz, Trabzlus
 


İpek veya ketenden dokunmuş bele bağlanan bir çeşit kemer olup sade ve motifsiz olanları erkekler tarafından da kullanılırdı.

 Lahor
 


Lahor isimli bir şehirden ithal edildiğinden bu isimle anılan kalın ketenden bir kumaştı. Günümüzde Maçka ve civarı yerli üretim Lahor (?)lar, kuşak veya dolaylık adı altında halen daha kadınlar tarafından giyilmektedir.

 Zibun

Zibun (Elbise) Boyundan ayakbileğine kadar uzanan bir elbise olup fermenenin altına giyilir, önüne fota (peştemal) veya kuşak bağlanırdı. Kumaşın rengi, işlemeleri, düğme sayısı hatta kesimi yöreden yöreye değişmekteydi.
Trabzon merkez

Giresun

 

 

Maçka ve civarı


Karadeniz kadını geleneksel takı ve süsler

 

Karadeniz kadını geleneksel takılar   Karadeniz kadını geleneksel takılar  

 Trabzon burma bileziği   Gerdanlık

 

Ayrıca Oku

Karadeniz Bölgesi Geleneksel Giyim-Kuşamı

Trabzon Şalpazarı geleneksel kadın kıyafetleri

Karadeniz Kadınının çalışma şartları zor

Bu sayfayı beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın

 

          

Karalahana.Com! Doğu Karadeniz Bölgesi gezi, kültür, tarih ve müzik rehberi © 2007 | Tüm hakları saklıdır