Karalahana.com! Laz uşaklarının gayrıresmi web sitesi

 

|  Mail gönder Sık kullanılanlara ekle  ENGLISH

KARALAHANA DA YAZAR OLUN


Yazılarınızı yayınlamamız için bzie gönderebilirsiniz

Espiye yöresel dil lehçe sözlüğü

Espiye yöresel dil lehçe sözlüğü


GİRESUN ESPİYE YERELMAHALLİ  KELİMELER SÖZLÜĞÜ

YÖRESEL   DİL

TÜRKÇE KARŞILIĞI

CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

Abrul

Nisan

Abrul ayından sonra yaylaya gideceğiz.

Accuk

Az olan

Accuk elma versene.

Ağuşık

Yarı açık

Kapı ağuşık, hırp olmuyor.

Ahacuk

İşte

Bizim ev ahacuk

Akınmak

Kaymak

Çocukların akınmaktan pantolonları yırtıldı.

Akuru

Yamaca paralel

Akuru gel

Alaf

Hayvanlar için yaprak demeti

Ahmet alaf almaya gitti

Alemeşkere

Açıktan, alenen

Alemeşkere bu yapılır mı?

Andır

İşe yaramayan

Andır galsın

Angıramak

Avazı çıktığı kadar bağırmak

Angırama geliyorum.

Anlak

Meydan

Annama gel.

Annaklamak

Bakmak

Beri ennakla

Argış

Yük için ara verilen ver

Odunu argışa attık

Aşak

Eğerceğin yuvarlak parçası

Eğerceğin aşağını kaybettim

Aşana

Mutfak

Aşana çok sıcak oldu.

Aşar

Turşu kurma maddesi

Bu seneki aşarım beter zollu olmuş heri.

Aşki

Tevekkeli

Usta hastaymış. Aşki işe gelmedi.

Atlamak

Ayıklmak, temizlemek

Bahçe atlamaya gittiler.

Avu

Zehir

Avular çiçek açtı

Ayam

Hava

Ayam zabacca beter zollu olacak

Ayama

Lakap

Onun ayaması keçemen.

Bad

Koyun geceleme yeri

Koyunlar bada girdi.

Başşak

Fındık sonu toplanan artık

Günde 1 got başşak ederim.

Bayak

Biraz önce

Bayak öyle demiyordun ama.

Bece

Bu gece

Bece bize gel

Bere

Koyu sağma yeri

Koyunlar bereye indi kuzular birazdan gelir

Bıldır

Geçen sene

Bıldır daha iyi mahsul vardı.

Bibi

Büyük hala

Bibimlere gideceğiz akşama kalmayın.

Bişi

Gizli şey

Akuru gel bişi diyeceğim

Bitdoma

Azıcık, çok az, küçük

Bitdoma mısır verdi.

Biz

Miz

Danaya biz taktık emmesin diye.

Boydak

Tek basına, başı boş

Oğlan boydak gelmiş.

Bozaltı

Alaca karanlık

Sabah bozaltısına çıktı gitti.

Böce

Fasulye

Bu sene böcemiz yok

Buymak

Üşümek

Hava çok soğuk buydum.

Büngüldemek

Yerinde duramamak

Ne büngüldüyorsun ?

Caht

Gayret

Sınıfını geçmeye caht ediyor.

Caplama

Fıraklıya yatay çakılan çıta

Fıraklıya caplama vuracağım.

Caranak

Sağanak yağmur

Caranak geldi ıslandım.

Caydak

Yalniz, sade

Oğlan caydak geldi.

Celecoş

Keş’ten yapılan yemek

Sahura celecoş yapalım.

Cenik

Sahile yakın köyler

Yayladan cenige gidiyorum

Cıbban

Alkış

Öğle sevindi ki; cıbban attı.

Cıdık

Tuzak

Cıdığı kurdum.

Cıftır

Hızlı

Cıftır gibi gittim geldim.

Cıldırt

Çok sulu

Ayran caldırt su !

Cılga

İnce su yolu

Otlağa cılga çektim

Cımbış

Komik

Beter cımbış heri

Cındık

Küçük

Çocuk cındık gibi

Cırıtta

Hamur kızartması

Sabah cırıtta yiyeceğiz.

Cıvırtmak

Zehirli İshal olmak

İnek cıvırtıyor.

Cıymak

Ağaç kökü

Çam kayalara cıymak salmış.

Cicik

Meme

İneğin cicikleri yara olmuş

Cilim

Su gecirmez çamur

Saca cilim çamur getirdim.

Cimbar

İğreti baraka, kahve

Akşama cimbara gel

Çalpama

Yoğurdun çırpılmışı

Yoğurt çalpa da içelim.

Çangal

Sırık

Fasulyeler çangalda sallanıyor.

Çara

Akıntı

İnekten çara geldi.

Çavgun

Yatay yağan yağmur veya kar

Merekteki otlar çavgundan ıslanmış.

Çeç

Bozuk para, ayıklanmış fındık

Biraz çeç fındığım var

Çencik

Kapı mandalı

Kapının çengiğini taktınız mı?

Çentii

Dasdar’dan yapılan çanta

Bi çenti honça geldi.

Çentik

İz, yara

Ağaca çentik atmışlar.

Çetdüğüm

Kördüğüm

Gınnap çetdüğüm olmuş

Çıpır

Alaca renkli

Yılan çısçıpır.

Çıpırlak

Çok renkli

Kazağın rengi çok çıpırlak

Çort

Dikenli yer

Dikkat et çorta düşersin

Çölük

Küçük ağaç parçası

Çocuklar çölükle oynuyor.

Çömen

Otluk

Çömenden ot getir.

Çömez

Çocuk

Çömez kolukla iş yapılmaz.

Çöör

Mısırın köke yakın kısmı

Otu çööre kaldırdık.

Çöten

Mısır ambarı

Darıyı çötene koyduk.

Dadduk

Tatlı, sevimli

Ufaklık beter dadduk.

Dasdar

Geniş olmayan Yün kilim

Dasdar dokumaya gittiler

Debertmek

Karıştırmak

Tavuk gibi ne debertiyorsun

Depebızlık

Takla

Çocuk çayırda depebızlık kılıyor.

Depük

Kuru, ıslak olmayan yer

Yerler depük

Derbey

Lüks lastik (ayakkabı)

Camiyana derbey lastiği ile gideceğim.

Dişemek

Keskin hale getirmek.

Değirmen taşını dişemeye geldiler.

Divron

Ucu çatal V şeklinde yaba

Otu çengele divronla taktık.

Dobuç

Ucu sivri olmayan

Kalemin ucu iyice dobuç oldu. Açmak lazım.

Doh

Dikkat, hayret

Doh ! biri çağırıyor galiba

Dundar

Ustu kapalı

Yagmurda dundara dur ıslanırsın.

Düdek

Olgunlaşmamış meyve

Çocuklar incirin düdeğini yolmuş

Düşün

Mola, ara

Yaylaya giderken. Olucak’ta düşün edeceğiz.

Ebrimek

İncelmek, eskimek

Gömlek de iyice ebridi.

Ecünnü

Cin

Seni ecünnü çarpmış

Efir

Yanma hissi

Elini suya tut. Efirini alır.

Eğercek

Kirman

Eğercekle yün eğiriyor.

Ehel

İyi

Beter ehel oldu.

Encamı

Yaklaşık olarak

Ne var heri. Encamı bir goşama darı

Eşkere

Alenen, açıkça

Türküyü eşkere söyle.

Evcük

Çocuk oyun alanı

Çocuklar dere kıyısına evcük yaptılar.

Evsi

Ucu yanmış odun

Evsileri söndürmeden evden çıkma.

Evşün

Ekmek çevirmeye yarayan alet

Evşünle ekmeği çevirdim.

Evza

Kivrit

Evzan var mı? Ateş yakalım.

Farimek

Hafiflemek

Yağmur biraz faridi.

Faşırtı

Parazit.

Radyo faşırtı yapıyor.

Fayrap

Ateş, alev

Çocuklar mereğin götüne favrabı verdi.

Felifekiç

Paramparça

Araba kazada felifekiç oldu.

Feşel

Yaramaz, afacan

Oğlan beter feşel oldu.

Fetir

Sac üstünde yapılan bazlama

Sabah yağlı fetir devürmesi ne güzel olur.

Fıraklı

Örme çit

Çitin kenarını fıraklı yaptık.

Fırıç

Pişmiş meyve

Elmanın fırıçına da doyulmaz

Fışırtmak

Fırlatmak

Çocuklar taşı dereye fışırtıyor.

Follamak

Dış kabuk çıkarma

Fasulyeyi folla.

Fosük

Dişi olmayan

Fösük konuşuyor.

Gaban

Kaş, yamaç

Kaş gaban demeden gezdik.

Gaccuk

Kadar               

Cin gaccuk boşluk kaldı.

Gacır

Yaş fındık kabuğu

Patoz gacıra gıynak katmış

Gagiliç

Biçimsiz, kaba, kuru

Zayıflamışta gagiliç olmuş.

Galemlik

Baca

Galemliğin şapkası rüzgardan düştü.

Gambak

Kel

Saçını sıfıra vurmuş kafası gambak olmuş

Ganayaklı

Sakin, mazlum

Bu çocuk çok ganayaklı

Garalastik

Lastik ayakkabı

42 numara garalastik giyerim

Gararbazar

Aşağı yukarı

Gararbazara iş olmaz. Ne kadar lazım.

Garcaşturma

Karıştırma, tahrikleme

Gavga garcasturma

Garduf

Patates

Akşama garduf sirkelisi var.

Garsamba

Eşya kalabalığı

Ev garsambayla doldu

Gasmuk

Taze çam kabuğu

Yaylada gasmuk yediğimiz günleri unutamam

Gavsun

Fındığın en dış yeşil kısmı

Gavsunu hararla tama koy.

Gavunç

Hadım

Hayalarına vurma gavunç olur.

Gebic

Kenarı olmayan

Duvarın bir tarafı gebiç kaldı

Gebicci

Değirmenci

Zaranın yarısını gebicci aldı.

Gecin

Follanmış fasulye kabuğu

Gecinleri yala, böceleri tereğe koy.

Gegecen

Bir çeşit orak

Gegecenle alafa gitti.

Gelçek

Merdiven

Mazıya gelçekle çıkılır.

Gerevi

Dal eğmek için kullanılan odun

Gervi de nasil bire benziyor.

Gıcımık

Sinir bozan, sinirlenilen

Çok gıcımık oldum.

Gıdık

Küçük sepet

Yumurtaları gıdığa koy, kırılmasın.

Gılik

Küçük ekmek

Sacdaki gıliki ömeç yapta yiyelim.

Gınnap

İp

Gınnap getir bağlayalım.

Gırklık

Koyun gırkma aleti

Gırklıkla koyunları gırktık.

Gışmık

Hayvan tekmesi

İnek gışmık atıyor. Yanına yaklaşma !

Gıymık

İnce ağaç parçası

Elime gıymık battı.

Gıynak

Tekleme fındık gavsunu

Patoz gacıra gıynak katmış.

Girebi

Küçük balta

Girebiy ver bahçe atlamaya gideceğim.

Gobca

Düğme

Gömleğin gobcaları düşmüş.

Gofil

Fıçı

Gofille su getir.

Gol

Küçük raf

Kittikler kapının golunda.

Gook

Kuytu. Çukur, delik.

Gözleri googa çekildi. Ölecek herhalde

Goşama

İki avuç miktarı

Bir goşama mısır ver.

Got

7 kg gelen olçü (külekten)

2 got başşak ettim

Gönümek

Meyvenin yumuşaması

Armutlar iyice gönüdü

Gumbul

Büyük sepet

Gumbulla gazel almaya gidicem.

Guruş taşı

Ocaklıktaki çıkıntı taşı

Lambayı guruş taşına koy.

Guvak

Kepek

Saçların çok guvaklanmış.

Guytak

Çukur

Yollar guytak dolu dikkat et.

Gübür

Toz ve pislik parçaları

Evin iyice tozunu gübürünü temizle.

Güvenek

İri sinek

Yazın yaylalarada güvenek çok olur.

Haccak

Güzel

Bu kız beter haccak

Haçan

Henüz

Haçan almayacaktın niye kandırdın

Halefet

Sohbet

Çocuklarla halefet ediyoruz.

Halik

Küçük taş

Halik taşları duvarın arasına koyarlar.

Halpıtmak

Yoğurt yemek

Yaylada yoğurt halpıtmanın tadına doyulmuyor.

Haltuk

Buzağının boynundaki ip tasma

Danayı haltuğundan tut. Kaçmasın

Galemlik

Baca

Galemliğin şapkası rüzgardan düştü.

Gambak

Kel

Saçını sıfıra vurmuş kafası gambak olmuş

Ganayaklı

Sakin, mazlum

Bu çocuk çok ganayaklı

Garalastik

Lastik ayakkabı

42 numara garalastik giyerim

Gararbazar

Aşağı yukarı

Gararbazara iş olmaz. Ne kadar lazım.

Garcaşturma

Karıştırma, tahrikleme

Gavga garcasturma

Garduf

Patates

Akşama garduf sirkelisi var.

Garsamba

Eşya kalabalığı

Ev garsambayla doldu

Gasmuk

Taze çam kabuğu

Yaylada gasmuk yediğimiz günleri unutamam

Gavsun

Fındığın en dış yeşil kısmı

Gavsunu hararla tama koy.

Gavunç

Hadım

Hayalarına vurma gavunç olur.

Gebic

Kenarı olmayan

Duvarın bir tarafı gebiç kaldı

Gebicci

Değirmenci

Zaranın yarısını gebicci aldı.

Gecin

Follanmış fasulye kabuğu

Gecinleri yala, böceleri tereğe koy.

Gegecen

Bir çeşit orak

Gegecenle alafa gitti.

Gelçek

Merdiven

Mazıya gelçekle çıkılır.

Gerevi

Dal eğmek için kullanılan odun

Gervi de nasil bire (1) e benziyor.

Gıcımık

Sinir bozan, sinirlenilen

Çok gıcımık oldum.

Gıdık

Küçük sepet

Yumurtaları gıdığa koy, kırılmasın.

Gılik

Küçük ekmek

Sacdaki gıliki ömeç yapta yiyelim.

Gınnap

İp

Gınnap getir bağlayalım.

Gırklık

Koyun gırkma aleti

Gırklıkla koyunları gırktık.

Gışmık

Hayvan tekmesi

İnek gışmık atıyor. Yanına yaklaşma !

Gıymık

İnce ağaç parçası

Elime gıymık battı.

Gıynak

Tekleme fındık gavsunu

Patoz gacıra gıynak katmış.

Girebi

Küçük balta

Girebiy ver bahçe atlamaya gideceğim.

Gobca

Düğme

Gömleğin gobcaları düşmüş.

Gofil

Fıçı

Gofille su getir.

Gol

Küçük raf

Kittikler kapının golunda.

Gook

Kuytu. Çukur, delik.

Gözleri googa çekildi. Ölecek herhalde

Goşama

İki avuç miktarı

Bir goşama mısır ver.

Got

7 kg gelen olçü (külekten)

2 got başşak ettim

Gönümek

Meyvenin yumuşaması

Armutlar iyice gönüdü

Gumbul

Büyük sepet

Gumbulla gazel almaya gidicem.

Guruş taşı

Ocaklıktaki çıkıntı taşı

Lambayı guruş taşına koy.

Guvak

Kepek

Saçların çok guvaklanmış.

Guytak

Çukur

Yollar guytak dolu dikkat et.

Gübür

Toz ve pislik parçaları

Evin iyice tozunu gübürünü temizle.

Güvenek

İri sinek

Yazın yaylalarada güvenek çok olur.

META TAG:             

Karalahana.Com! Doğu Karadeniz Bölgesi gezi, kültür, tarih ve müzik rehberi © 2007 | Tüm hakları saklıdır