Sitemiz Onbinlerce sayfa ve özgün fotoğraf içermektedir. Aradığınıza kolay ulaşmak için yukarıdaki arama kutusunu kullanabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz! - Please use this search for thousands of articles from our site

Gönderen Konu: SÜRMENE İLÇESİ KAHRAMAN KÖYÜ (GİLİMA)  (Okunma sayısı 3182 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı admin

  • Macukali
  • Yönetici
  • Lahana Turşusu
  • *****
  • İleti: 9511
  • Cinsiyet: Bay
    • Karadeniz Bölgesi
    • E-Posta
SÜRMENE İLÇESİ KAHRAMAN KÖYÜ (GİLİMA)
« : Mayıs 19, 2006, 07:50:02 ÖÖ »
SÜRMENE İLÇESİ KAHRAMAN KÖYÜ (GİLİMA)


Text 38/39 Sf.85-86-87-88

A:Hakkı Bahar 36
B:Ali Osman Aydın 39


BİR SOHBET (1)

A-   gel/ ali_Osman/ Gardeşım/ al ordan bir iskemli/ be[n] (2) şi˚ndi/ ben şindi diyeceom sa:k’i //gülmä/ gülmä do:ru anlat meseleyi/ burda a karşında cihaz va[r]/ ya kardaşύm şindi bu medresenύn yapılmaınan bi xaberun var mi/ xaberrun katỊsini konύş/ xaberύn var mı//
B-   yok//
A-   yok olu mı˚/ hiş Duymadı˚n mỊ/ nenenden ba˚bandan dedenden emicenden xalandan yengenden/
B-   var ik’i yüz sene var dedemuzun babamuzun deduu/ ik’i yüz sene//
A-   hä, iki yüz sene var / nasỊl ypỊlmiş bu/ araba ilan mi gelmiş bunun malzemesi//
B-   sirtinda//
A-   arkasỊnda de/sỊrtỊnda olduunlan köylü konuşuundan çỊkardi (4)/ sepetlan mı gelmiş/ iplan mı gelmiş/ teneke_ilan mi gelmiş//
B-   tenek’eylen/ iplen /seBetlen/ o zaman da...//
A-   çok za:met çektuk mı_acaba_o zama / dedile mi/ oy n’inem belύm//
B-   belum/ ayaında ça˙ruk/çẹ˙çόrapsỊz ç˙aruk/ yalınayak//
A-   çaruklar˚n ustü var yanlarỊ var da/ altlarỊ yo:_udi deyi mi//
B-   a:kşam ύsti giderdi//
A-   a:kşam ύsti nereye giderdi//
B-   evinä giderdievinde ç˙orbasini iç˙er...//
A-   çorba dema kardaşı˚m/laxaha/ çorba deduun zaman.../ biz köyliyi˚k kardaşım/ kadi (5) gel / yetiş kadi aleykύm selam/ kadi gel/ kadi bey yänaş// şi˚ndi kardaşum ali_osman/ siz yäylada ç˙ayỊr kesiykän ne-ilän keserdunuz oni//
B-   ke˚rentilän hoċa efendi//
A-   ke˚renti/ ke˚rentii do˙erdunuz mı//
B-   evet/ors bi da ç˙akỊç/do˚ersύn//
A-   şakoç˙ (6)//
B-   ç˙akoşlan bärabar.../ondan so[n]ra bi taş var/ taşlan onύn kılavỊni veri˚sın...//
A-   kılavỊnỊ verύrsύn/ondan sora kesme:başlarsı˚n//
B-   kesmeye başlarsı˚n//
A-   çayỊri ne-ilän geturύrsύnύz yäyladan//
B-   iplen//
A-   iplan.../ pi ne_edersun//
B-   ipi serersu˚[n]/ ç˙ayiri ba:larsun/ ipi serersun…//
A-   şöyle bi[r] tefferuatını anlat bakalum/ bizύm yäylada var da/ ben de bu sene çayỊr kesmeye gideceom onun için sorayrı˚m sa://
B-   çayırỊ kesersu˚n/ on[d]an sora ç˙ayiri serersu˚n/ kurutu[r]sun /ba:yapa[r]sun ten (7) havada/ böyle ya:m[urlu] hava şeyinnde/ c˙ise bi havada/ oni ba:larsun ipi serersı˚n/ yedi ba:dan bi yük_kurarsı˚n…//
A-   götüremessam ne olacak//
B-   getiremesän oturu[r]sύn…/ alti ba:dan beş ba:dan kura[r]sın…/ getirec˙:neç˙ekec˙ene (8)/ güċün ne kadar ç˙ekiy…//
A-   endύn arkandan mı götürüysύn//
B-   arkamda sirtımda//
A-   geli:ykän yolda oturu[r]sun//
B-   oturu[r]sun aċ olduun yerde yemek yersun/ peynir etmek yersun//
A-   sora ne de[r]sύn yoruldu:na//
B-   oy anam yorı˚ldum//
A-   ana mı nẹne mi//
B-   nẹnem yorı˚ldum//
A-   biz hep nine derύk//
B-   aya:kalkamayrum//
A-   ayaa kalkamayrum oy ninem ayakları˚mdan öldüm/ o e Gari bu yuku arkamdan al/ benύm canỊm çỊkacak ba:çäyỊr mäyỊr lazỊm deyil demessύn mi/biraz nineye kỊzacasun//


“DİRMA”

B-   ayran ko/ veya sύt koy//
A-   sutten dirme_olmaz (9)/ dirmanın bir ύsüli vardır/ şöyle bi namusli tariff etsänä//
B-   kazanỊ yikarsύ[n]/ sύyi korsun ona/ kaynattın sỊra (10) tύzỊni korsun//
A-   o_adi oo:/ ben oyle şeher konuşuundan anlamam köyliyim ben ka[r]däşı˚m/ do:ru desene//
B-   kazani yika[r]sı˚[n]/ sύyini doldύrύsύn oa ateşi yaka[r]sı˚n takar[r]sı˚n onỊ zencỊre/zinċire taktu[k]a[n] sora kaynama işine…//
A-   altỊnỊ yakmassı˚n mı/ cereyan nerde/ odun nerde/ ċellen olmz//
B-   ċellen (11) bärabär efendı˚m lahana şeyinin kotisỊnän (12) baraber/ on[d]an sora unni vuru[r]sun//
A-   unini / he sora/ neylan vuru[r]su[n]//
B-   gudallän bäraber//
A-   gudal nasi şeydur//
B-   bu da bi[r] dört saflidı˚ boyle bi şeydır o dört safli…//
A-   arkasỊnda bi de…//
B-   he bi direk //
A-   ellerύne arada islatmasan kaymaz mı//
B-   kayar tabı_oyle ellerine...//
A-   boyle cänım/
B-   sahanlara k’epçe_ilen barabar oni teksim edersu˚n...//
A-   adam başỊ kaç˙ kepç˙e//
B-   ik’ii kepç˙e verύ[r]su˚[η] / adamύn şeyine göre tabi/ bύnyesine göre//
A-   boyuna kada[r] vermessı˚n mỊ//
B-   yok/ o vakỊtta kıtlı˚k vardı/ bu deduum zamanda kıtlı˚k var_idi//
A-   ne kadar un vurursun bi kazan dirmayä//
B-   bi ufak sa:an vurusun ha_όyle sahannaen barabar//
A-   şindi dirmayi sen iyi ta:rif edemedύn bir de ben ta:rỊf edeyim// dirma bak nasil olu[r]/ dirmai/ bir kepç˙e ya: korsun kazana/ dirmaı˚n ύsüli budu sen ya:niş edeyỊsun dur dinle beni şindi biraz beş kuruş bozayım (13) / bak/ bi[r] kepç˙e ya korsun kazana/ on[d]an sora teknenύn ustünden de alusun bi[r] kepç˙e kaymak//
B-   o kuymak oldi xoca_efendi//
A-   yau di˚nle kardaşum/ sen ne bilύsύn sen/ send a: dünkü çocuksun sen/ dinle//
B-   oldi//
A-   bak bir kepç˙e ya: korsun kazana/yύttύrtun ba: konuşu:mu yau/ kesme kardaşum/ bi[r] kepç˙e ya: korsun kazana onnan sora bir k’epçe da kaymak alusun/ şeyın ύstỊn[d]e[n] tekneun ustỊnden/ sabreyle sabreyle/ ne sabırsύz adamsύn sen/ ta.rif edeyim day a:niş mi soradan dersύn ka[r]daşỊm/ dinle/ onnan sora nẹne baırur sa:/ uşa:ım/ ali_osman/ a bak/ ne var nine ha_[n]nine/ dersύn/ ha_[n]nẹne dedύktän sora/ o:lum biraz ç˙ali mali getu da kazanın altỊni yakalum/ der/ ondan sora getύrύrsύn ç˙ali/ gidersun/ our o:lum/ getu da kazanın altỊni yakalum/ der/ ondan sora getύrύrsύn ç˙ali7 gidersun/ otur o:lum/ biraz sora gene baırı˚r7 o:lum ali_osman/ ha_nnine  dersύn/ boyle boyle der/ dememiş mi//
B-   ç˙ali getύrmezdum ben//
A-   bozaỊm beş kuruş ya/ baırỊm sen de baır ama ben bozaỊm/ getı˚rdı˚nmi ç˙aliyi maliyi/ o:lum/ o meserebede olan sύtύ da_al da el/ hanẹ dirmayä döker ya/ dirmaınỊ o:ren dirmayi etmeyi/ o:ren o:ren kardaşỊm/ yahu o:ren dirmayi etmee˚/ beki gidersin mύsa:fir başka bi yere de…//
B-   o yäylada olur xocam//
A-   olmaz kardaşı˚m sen dinle/ mύsafir gide[r]sύn da dirme diyen olur onỊ o:reDỊrsın/ o meserebedeki sύti da getύr o:lum/ getύrύ[r]sun/ onỊ da tökersύn oa/ tökersın oni da oa on[d]an sora/ biraz un bulantı˚rύsỊn/ salitması˚n (14) /xasta kibi orda yatar/ on tekke beş tekke neisä/xasta kibi yatı˚rύsın/ bişer ondan sora alısı˚n/ on[d]an sora kepçeylen onỊ daỊtma:a lüzüm yok/ herkesύn etmeύni sofraya korsun/ o:ullarını toplarsı˚n/ o:ulları˚m yẹyin dersı˚n sen de bu yandan seyredersın/ dirma budur//
B-   o kuymaktı˚r hoċam/ o yäylada olur//sύt nerde bulacaksı˚n oa8 sύt yok k’i//
A-   sύt/ cameş ahırda/ sıı˚r axırd/
B-   ineum yok//
A-   ne ineu sỊỊrdı˚r o//
B-   ama sir yok/ o yok benım fakỊrỊm ya//
A-   kardaşım o yalan ka[r]daşım ya/ cameşu[n] yok mu cameşu[n]/ boynύzli//
B-   sıir yok deyi camiş//
A-   fakır_Ịsan koηşı˚nda ben dey mi/ gelı˚p Ịstersύn//


1 A uses the postposition ≠St ile in the form (i)lan, B has (i)län/(i)len beraber, A has palatoalveolar affricates in the beginning;then goes more over to dental ones, whilw B exclusively has dental affricates all the way.
2
3 A, who is the local imam, deliberately tries to make B talk s “köylü” as possible
4  “Whwn/if it is [said9 sırtında, it would not be proper village-talk any more.”
5 Kadi is the lakap of informant 40..
6 Cf. çakoç “Çekiç” DS 1046
7 Cf. ten “Nem DS 3876, cf.70/19.
8 Most probably accusative
9 Cf. tirma “un çorbası” DS 3939; Emiroğlu 1989: 218; Tzilitis 1987:128.
10 ≠ST kaynattığın sıra
11 Most probably=cel(III)=çala ‘hayvanlara yedirilen tahıl sapları, mısır koçanı’ DS 1047
12 Cf. koti ‘Lahana kökü’  Emiroğlu 1989: 160. Or, more probably, the stalk of the karalahana.
13 According to Mehmet Bilgin (letter 13.10.1993), beş kuruş boz- means’to perform a simple task’  (because everbody can change a little as five kuruş ; one does not have to go around a lot of places as would be there the case with a coin or banknote of higher denomination). “Let me make this simple explanation”
14 Cf. Salıtmak ‘Kıpırdatmak, sallamak’ DS 3526
“homo sum humani nil ame alienum” (insanım, insani olan hiçbir şeye yabancı değilim)

Sosyal medyada takip etmek için tıklayın:
Facebook: https://www.facebook.com/ozhan.ozturk.16
Twitter: https://twitter.com/0zhan0zturk
İnstagram: http://instagram.com/macukali/
Facebook Karalahana grup: https://www.facebook.com/groups/karalahanacom/?fref=ts

Karalahana Karadeniz Forum

SÜRMENE İLÇESİ KAHRAMAN KÖYÜ (GİLİMA)
« : Mayıs 19, 2006, 07:50:02 ÖÖ »