Sitemiz Onbinlerce sayfa ve özgün fotoğraf içermektedir. Aradığınıza kolay ulaşmak için yukarıdaki arama kutusunu kullanabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz! - Please use this search for thousands of articles from our site

Gönderen Konu: SÜRMENE İLÇESİ KAHRAMAN KÖYÜ (GİLİMA)  (Okunma sayısı 2725 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı admin

  • Macukali
  • Yönetici
  • Lahana Turşusu
  • *****
  • İleti: 9480
  • Cinsiyet: Bay
    • Karadeniz Bölgesi
    • E-Posta
SÜRMENE İLÇESİ KAHRAMAN KÖYÜ (GİLİMA)
« : Mayıs 19, 2006, 07:50:02 ÖÖ »
SÜRMENE İLÇESİ KAHRAMAN KÖYÜ (GİLİMA)


Text 38/39 Sf.85-86-87-88

A:Hakkı Bahar 36
B:Ali Osman Aydın 39


BİR SOHBET (1)

A-   gel/ ali_Osman/ Gardeşım/ al ordan bir iskemli/ be[n] (2) şi˚ndi/ ben şindi diyeceom sa:k’i //gülmä/ gülmä do:ru anlat meseleyi/ burda a karşında cihaz va[r]/ ya kardaşύm şindi bu medresenύn yapılmaınan bi xaberun var mi/ xaberrun katỊsini konύş/ xaberύn var mı//
B-   yok//
A-   yok olu mı˚/ hiş Duymadı˚n mỊ/ nenenden ba˚bandan dedenden emicenden xalandan yengenden/
B-   var ik’i yüz sene var dedemuzun babamuzun deduu/ ik’i yüz sene//
A-   hä, iki yüz sene var / nasỊl ypỊlmiş bu/ araba ilan mi gelmiş bunun malzemesi//
B-   sirtinda//
A-   arkasỊnda de/sỊrtỊnda olduunlan köylü konuşuundan çỊkardi (4)/ sepetlan mı gelmiş/ iplan mı gelmiş/ teneke_ilan mi gelmiş//
B-   tenek’eylen/ iplen /seBetlen/ o zaman da...//
A-   çok za:met çektuk mı_acaba_o zama / dedile mi/ oy n’inem belύm//
B-   belum/ ayaında ça˙ruk/çẹ˙çόrapsỊz ç˙aruk/ yalınayak//
A-   çaruklar˚n ustü var yanlarỊ var da/ altlarỊ yo:_udi deyi mi//
B-   a:kşam ύsti giderdi//
A-   a:kşam ύsti nereye giderdi//
B-   evinä giderdievinde ç˙orbasini iç˙er...//
A-   çorba dema kardaşı˚m/laxaha/ çorba deduun zaman.../ biz köyliyi˚k kardaşım/ kadi (5) gel / yetiş kadi aleykύm selam/ kadi gel/ kadi bey yänaş// şi˚ndi kardaşum ali_osman/ siz yäylada ç˙ayỊr kesiykän ne-ilän keserdunuz oni//
B-   ke˚rentilän hoċa efendi//
A-   ke˚renti/ ke˚rentii do˙erdunuz mı//
B-   evet/ors bi da ç˙akỊç/do˚ersύn//
A-   şakoç˙ (6)//
B-   ç˙akoşlan bärabar.../ondan so[n]ra bi taş var/ taşlan onύn kılavỊni veri˚sın...//
A-   kılavỊnỊ verύrsύn/ondan sora kesme:başlarsı˚n//
B-   kesmeye başlarsı˚n//
A-   çayỊri ne-ilän geturύrsύnύz yäyladan//
B-   iplen//
A-   iplan.../ pi ne_edersun//
B-   ipi serersu˚[n]/ ç˙ayiri ba:larsun/ ipi serersun…//
A-   şöyle bi[r] tefferuatını anlat bakalum/ bizύm yäylada var da/ ben de bu sene çayỊr kesmeye gideceom onun için sorayrı˚m sa://
B-   çayırỊ kesersu˚n/ on[d]an sora ç˙ayiri serersu˚n/ kurutu[r]sun /ba:yapa[r]sun ten (7) havada/ böyle ya:m[urlu] hava şeyinnde/ c˙ise bi havada/ oni ba:larsun ipi serersı˚n/ yedi ba:dan bi yük_kurarsı˚n…//
A-   götüremessam ne olacak//
B-   getiremesän oturu[r]sύn…/ alti ba:dan beş ba:dan kura[r]sın…/ getirec˙:neç˙ekec˙ene (8)/ güċün ne kadar ç˙ekiy…//
A-   endύn arkandan mı götürüysύn//
B-   arkamda sirtımda//
A-   geli:ykän yolda oturu[r]sun//
B-   oturu[r]sun aċ olduun yerde yemek yersun/ peynir etmek yersun//
A-   sora ne de[r]sύn yoruldu:na//
B-   oy anam yorı˚ldum//
A-   ana mı nẹne mi//
B-   nẹnem yorı˚ldum//
A-   biz hep nine derύk//
B-   aya:kalkamayrum//
A-   ayaa kalkamayrum oy ninem ayakları˚mdan öldüm/ o e Gari bu yuku arkamdan al/ benύm canỊm çỊkacak ba:çäyỊr mäyỊr lazỊm deyil demessύn mi/biraz nineye kỊzacasun//


“DİRMA”

B-   ayran ko/ veya sύt koy//
A-   sutten dirme_olmaz (9)/ dirmanın bir ύsüli vardır/ şöyle bi namusli tariff etsänä//
B-   kazanỊ yikarsύ[n]/ sύyi korsun ona/ kaynattın sỊra (10) tύzỊni korsun//
A-   o_adi oo:/ ben oyle şeher konuşuundan anlamam köyliyim ben ka[r]däşı˚m/ do:ru desene//
B-   kazani yika[r]sı˚[n]/ sύyini doldύrύsύn oa ateşi yaka[r]sı˚n takar[r]sı˚n onỊ zencỊre/zinċire taktu[k]a[n] sora kaynama işine…//
A-   altỊnỊ yakmassı˚n mı/ cereyan nerde/ odun nerde/ ċellen olmz//
B-   ċellen (11) bärabär efendı˚m lahana şeyinin kotisỊnän (12) baraber/ on[d]an sora unni vuru[r]sun//
A-   unini / he sora/ neylan vuru[r]su[n]//
B-   gudallän bäraber//
A-   gudal nasi şeydur//
B-   bu da bi[r] dört saflidı˚ boyle bi şeydır o dört safli…//
A-   arkasỊnda bi de…//
B-   he bi direk //
A-   ellerύne arada islatmasan kaymaz mı//
B-   kayar tabı_oyle ellerine...//
A-   boyle cänım/
B-   sahanlara k’epçe_ilen barabar oni teksim edersu˚n...//
A-   adam başỊ kaç˙ kepç˙e//
B-   ik’ii kepç˙e verύ[r]su˚[η] / adamύn şeyine göre tabi/ bύnyesine göre//
A-   boyuna kada[r] vermessı˚n mỊ//
B-   yok/ o vakỊtta kıtlı˚k vardı/ bu deduum zamanda kıtlı˚k var_idi//
A-   ne kadar un vurursun bi kazan dirmayä//
B-   bi ufak sa:an vurusun ha_όyle sahannaen barabar//
A-   şindi dirmayi sen iyi ta:rif edemedύn bir de ben ta:rỊf edeyim// dirma bak nasil olu[r]/ dirmai/ bir kepç˙e ya: korsun kazana/ dirmaı˚n ύsüli budu sen ya:niş edeyỊsun dur dinle beni şindi biraz beş kuruş bozayım (13) / bak/ bi[r] kepç˙e ya korsun kazana/ on[d]an sora teknenύn ustünden de alusun bi[r] kepç˙e kaymak//
B-   o kuymak oldi xoca_efendi//
A-   yau di˚nle kardaşum/ sen ne bilύsύn sen/ send a: dünkü çocuksun sen/ dinle//
B-   oldi//
A-   bak bir kepç˙e ya: korsun kazana/yύttύrtun ba: konuşu:mu yau/ kesme kardaşum/ bi[r] kepç˙e ya: korsun kazana onnan sora bir k’epçe da kaymak alusun/ şeyın ύstỊn[d]e[n] tekneun ustỊnden/ sabreyle sabreyle/ ne sabırsύz adamsύn sen/ ta.rif edeyim day a:niş mi soradan dersύn ka[r]daşỊm/ dinle/ onnan sora nẹne baırur sa:/ uşa:ım/ ali_osman/ a bak/ ne var nine ha_[n]nine/ dersύn/ ha_[n]nẹne dedύktän sora/ o:lum biraz ç˙ali mali getu da kazanın altỊni yakalum/ der/ ondan sora getύrύrsύn ç˙ali/ gidersun/ our o:lum/ getu da kazanın altỊni yakalum/ der/ ondan sora getύrύrsύn ç˙ali7 gidersun/ otur o:lum/ biraz sora gene baırı˚r7 o:lum ali_osman/ ha_nnine  dersύn/ boyle boyle der/ dememiş mi//
B-   ç˙ali getύrmezdum ben//
A-   bozaỊm beş kuruş ya/ baırỊm sen de baır ama ben bozaỊm/ getı˚rdı˚nmi ç˙aliyi maliyi/ o:lum/ o meserebede olan sύtύ da_al da el/ hanẹ dirmayä döker ya/ dirmaınỊ o:ren dirmayi etmeyi/ o:ren o:ren kardaşỊm/ yahu o:ren dirmayi etmee˚/ beki gidersin mύsa:fir başka bi yere de…//
B-   o yäylada olur xocam//
A-   olmaz kardaşı˚m sen dinle/ mύsafir gide[r]sύn da dirme diyen olur onỊ o:reDỊrsın/ o meserebedeki sύti da getύr o:lum/ getύrύ[r]sun/ onỊ da tökersύn oa/ tökersın oni da oa on[d]an sora/ biraz un bulantı˚rύsỊn/ salitması˚n (14) /xasta kibi orda yatar/ on tekke beş tekke neisä/xasta kibi yatı˚rύsın/ bişer ondan sora alısı˚n/ on[d]an sora kepçeylen onỊ daỊtma:a lüzüm yok/ herkesύn etmeύni sofraya korsun/ o:ullarını toplarsı˚n/ o:ulları˚m yẹyin dersı˚n sen de bu yandan seyredersın/ dirma budur//
B-   o kuymaktı˚r hoċam/ o yäylada olur//sύt nerde bulacaksı˚n oa8 sύt yok k’i//
A-   sύt/ cameş ahırda/ sıı˚r axırd/
B-   ineum yok//
A-   ne ineu sỊỊrdı˚r o//
B-   ama sir yok/ o yok benım fakỊrỊm ya//
A-   kardaşım o yalan ka[r]daşım ya/ cameşu[n] yok mu cameşu[n]/ boynύzli//
B-   sıir yok deyi camiş//
A-   fakır_Ịsan koηşı˚nda ben dey mi/ gelı˚p Ịstersύn//


1 A uses the postposition ≠St ile in the form (i)lan, B has (i)län/(i)len beraber, A has palatoalveolar affricates in the beginning;then goes more over to dental ones, whilw B exclusively has dental affricates all the way.
2
3 A, who is the local imam, deliberately tries to make B talk s “köylü” as possible
4  “Whwn/if it is [said9 sırtında, it would not be proper village-talk any more.”
5 Kadi is the lakap of informant 40..
6 Cf. çakoç “Çekiç” DS 1046
7 Cf. ten “Nem DS 3876, cf.70/19.
8 Most probably accusative
9 Cf. tirma “un çorbası” DS 3939; Emiroğlu 1989: 218; Tzilitis 1987:128.
10 ≠ST kaynattığın sıra
11 Most probably=cel(III)=çala ‘hayvanlara yedirilen tahıl sapları, mısır koçanı’ DS 1047
12 Cf. koti ‘Lahana kökü’  Emiroğlu 1989: 160. Or, more probably, the stalk of the karalahana.
13 According to Mehmet Bilgin (letter 13.10.1993), beş kuruş boz- means’to perform a simple task’  (because everbody can change a little as five kuruş ; one does not have to go around a lot of places as would be there the case with a coin or banknote of higher denomination). “Let me make this simple explanation”
14 Cf. Salıtmak ‘Kıpırdatmak, sallamak’ DS 3526

Karalahana Karadeniz Forum

SÜRMENE İLÇESİ KAHRAMAN KÖYÜ (GİLİMA)
« : Mayıs 19, 2006, 07:50:02 ÖÖ »