SEÇME ATASÖZLERİ (TRABZON VE RİZE BÖLGESİ ATASÖZLERİ)

DOĞU KARADENİZ’DEN SEÇME ATASÖZLERİ ( TRABZON VE RİZE BÖLGESİ)

A

1- Adamdan adam çıkartur da , ekmeğini çıkartamaz

2- Ağır basınca yenlik kalkar

3- Akılsız baş, neyler tıraş

4- Aklun var, neylersun bana, Aklaun yok neylersun bana?

5- Akşamdan kavurdum, sabahtan savurdum

6- Akşamun hayri, sabahun şerrinden eyidir

7- Anan soğan, boban sarmusak, nerden çıkdun gülbeşeker

8- Anasina bak, kizini al, ipliğini çek bezini al

9- Araba yol gösterdikten sonra yol gösteren çok olur

10-Ateşin şiddetini kazan bilir

11- Ayranun beyaz olsun, sinek Bağdattan gelur

12-Afkurmasını bilmeyen köpek koyuna kurt getirir

B – C – D

1- Baş bulunsun da iş tıraşa kalsun

2- Bayram çöreğiylan köpek doymaz

3- Bu deduklerune taş osirur deve güler

4- Bugün buldum bugüne, son kerimdir yarına

5- Buldum bir at, Nene lazım berat, merat

6- Cefayı çekmeyen aşık, Sefanın kadrini bilmez

7- Çakalsız orman olmaz

8- Deliluk üç türlüdur: Zır deli, Zırzır deli, Hınzır deli

9- Denize düşenun yağmurdan pervası olmaz

10- Denize düşse kıçı da baluk tutar ( talihli adam anlamında)

11- Dere mülkünü koymaz, yetim hakkını koymaz

12- Derindir bu guyi, gümbürder suyi

13- Deve kadar boynun olacağına horos kadar aklun olsun

14- Dökülen süt kabını doldurmaz

15- Dünyada üç şeye çare bulunmaz : Göğe direk, denize kapak, ölüme çare

16- Düşün düşun bokdur işun

17- Bacanak bacanağı dere başukarı arar

18- Denizde baluk, tavayı attum üstine

19- Çıha göründüğü halde bitmez

E

1- Eğri geminin doğru seferi olur

2- Ekiz eldi, gani simdi

3- El ararsan öp elini başına koy

4- Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz

5- Ellere yol olur, bize yok olur

6- Et giren yere dert girmez

7- Bekle eşeğum bekle, manca (yemek) pişerde yersun

8-1- Elun elinlan yılına tutma bozuktur

F

1- Fakir olup düşünmekten, uyuz olup kaşınmak iyidir

G

1- Gaval oldi, şaval oldi, Estek oldi, Köstek oldi

2- Gençliğim geçti guş gibi, İhtiyarlık geldi kuş gibi, Dünyayı geçirdim duş gibi

3- Gezen aslan yatan tilkiden iyidir

4- Gurbağa kanatlandı sefere niyetlendi

5- Gül dikene yakışır

H

1- Ha deli havli

2- Halamun daşaği olsa emice çağıracaydum

3- Hastadır yatamaz, Yastadır satamaz

4- Hayvanlık, çok yemek içmek ile olur, insanlık okuyup yazmaklan

5- Herkesle geçen kara gün bayram olur

6- Hımhımlan burunsuz, Birbirinden uğursuz

7- Ellere çayır çimen yaz olur, bize poyraz ile kar olur

8- Haçan bir kız kaçacak yan basar ayağini

İ

1- İnsaboğli hillebazdur

Kimse bilmez fendini

Her kime eğluk edersen

Sakın ondan kendini

2- İki şoza bir güneli üstünde bir hapsikoli (şoz: güneş almayan yer hapsikoli:hamsili ekmek

K

1- Kaburgası kalın olan modoldan alır

2- Kedinin kuvveti samanlığa kadar gider

3- Kel başa şimşir taraki O da ne kadar ırak

4- Kendim ettim kendim buldum, gül gibi sarardım soldum

5- Kesene güven borozancıbaşı yazıl

6- Kişiye her iş ala görülür, kuzguna yavrusu anka görünür

7- Kırk yılda bir hırsızlığa çıktık, ay bacadan doğdu

8- Köpeksiz köy bulmuş değneksiz geziyor

9- Köpek su içmekle deniz mindar olmaz

10- Kurdun adı çıktı, çakallar köyü yıkıyor

11- Kurt kocayınca köpeklere maskara olur

12- Küçük bir delik koca gemiyi batırır

13-Kestane kumuşiden çıkmışda gerisini beğenmemiş

14- Komşunun karni ağardi, sen kendi karnini oğuştur

15- Korkma kışın kışından, kork aprilin ( nisan ayının ) beşinden

16- Köpeği andun kutilayu kahirla

17- Kedi anasinun cani içun sıçan tutmaz

M

1- Merdiven ayak ayak çıkılır

2- Mezarcı öldüde kazma bulunmadı

N – O – Ö

1- Ne iyi adamdan doyulur ne iyi günden

2- Oğlan yedi oyina gitt, çoban yedi koyina gitti

3 – Ölü gözünde yaş olmaz, imam evinde aş olmaz

P

1- Peşengi karga olanın, gudiği leşden kalkmaz

2- Peynirin iyisi kıllı tulumda olur

S

1- Salduk bayira, Allah kayira

2- alep gügümü gibi kaynar

3- Sen efendi, ben efendi, Atı kim tımar eylesin

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)