NİKSARVÂRİ TİTREME:

Bu etiket, tek oyunun adı değil, bir yurt köşesinde türeyip sevilmiş belirli bazı figür motiflerinin takibiyle yürütülen havalara takılabilen toplu başlıktır. Samsun’un Bafra ilçesinde “Niksarv’ri Titreme Oyunları” böylece (geldikleri içerlek menşe yöresi de belirtilerek) pek sevilirler. Davul – zurna veya bağlamayla 4 – 8 erkek tarafından topluca oynanılır. Kadınlar kendi aralarında yürütürler. Başlıca figür motifi, türlü hareketler ortasında titreyişidir.

NÖBET:

Balıkesir yöresinde sözsüz oyun havasına ve dolayısıyla onun oyununa Nöbet denilip, her halde Mehterh’ne nöbetlerinde (nöbetlerinden) davul – zurnada yaşayan bir hâtıradır. Nasıl ki, davul – zurnacılara hâlâ “Mehterler” diyen bucaklar (yurt köşeleri) vardır.

NADEM HIRÇIKİ:

Bu Hınıs oyununun öbür adı Keçiki’dir.

NAİNAY:

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde gün görüp tutulan iki oyun çeşidinden biri budur. Sekiz erkek toplu olarak ve üç telli bağlama eşliğiyle yürütülürler. Öbürü Üç Ayak oyunudur.

NANAY:

Kars’ta “Nanay” denilen çeşitli oyunlar vardır. Nanay düğünlerde çalgısı olarak sırf türküyle yürütülür.

NÂRE:

Bitlis oyunlarında olup iki kişi tarafından yürütülür.

NAZ EYLEME:

Kadın ve erkeğin yürüttüğü Kars oyunudur.

NAZİK:

Doğumuzdadır (Doğu illerimiz oyunlarındandır).

NAZİRRİ:

Iğdır’ın merkezinde Yallı, Şamil ve bu Nazirri oyunları vardır. Karmın (Garmon), nay (mey) ve zurna eşliğiyle oynanılır. Eski Kafkas Türklerinden intik’l etmiş olan bu calı çeşitlerinden birincisi kadın – erkek kalabalık bir sırayla, diğeri tek kişi ve üçüncüsü bir veya iki kişi tarafından yürütülürler.

NECİP HALAYI:

“Necip Halay” denildiği de olur.

NEVRUZÎ:

Kars’ın sevilen oyun havalarındandır.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)