Asar Tepe : İmparator Caracalla (211-217) ve Diacletianus (284-305) ait heykel kaideleri, Zeus Kminsteros, Demeter, Artemis Ktatione Hermes kütleleri ile ilgili tapınak ve yazıtları ile mezar yazıtları bulunan Kimistene Roma İmparatorluğu döneminde önemli bir yerleşim yeri idi.

Göktepe Tabiat Parkı : Geleneksel Zümrüt Yenice Göktepe Şenliklerinin yapıldığı Göktepe Tabiat Parkı (Göktepe Yaylası) Yenice’nin en güzide ve halk tarafından yaz ayları boyunca dinlenmek ve piknik yapmak üzere tercih edilen orman içi sayfiye yeridir. İlçe merkezine 9 km mesafededir.

Kaya Mezarları : İlkçağ tarihinde Paflogonya olarak bilinen yörede saptanan 116 kaya mezarının büyük bir çoğunluğu Karabük ili ve çevresinde yer almaktadır. Bu mezarlar, M.S. II ve III yüzyıllara ait olup, Roma‘lılar döneminden kalmadır. Ayrıca yörede Bizans döneminden kalma kaya mezarlarına rastlanılmaktadır.

Bunlar Eskipazar’ın batısında bulunan Hadrianapolis (Viranşehir) harabeleri içinde ve çevresinde yer alır. İki sıradan oluşan Delik Kaya Mezarları’nın boyutları 2x2x1 metre boyutlarında olup aralarında birer ölü sediri bulunur. Ovacık ilçesi Karakoyunlu Mahallesinde bulunan Lidya dönemine ait kral mezarı da önemlidir.

Kıran Kilisesi (Sen Stefano Kilisesi) : Bu kilise Safranbolu’da Kıranköy olarak bilinen mevkidedir. 1956 yılında kilise onarılarak cami haline getirilmiş ve Ulu cami adını almıştır. Mehmet Behçet’in Kastamonu Asar-ı Kadimesi’nde belirttiğine göre bu kilise Miladi 515 yılında inşa edilmiştir. Kilise 1872 yılında yeniden onarılmıştır.

safranbolu evleriDede Yaylası : Eskipazar ilçesi, Kulat Köyü sınırları içinde bulunan yaylada yaklaşık 300 yıl kadar önce yöremize gelen Bahattin Gazi’nin türbesi bulunmaktadır. Her yıl Temmuz ayının son haftasında Bahattin Gazi’yi anma günü düzenlenmektedir.

Şeker Kanyonu : Karabük Yenice Karayolunun 3. kilometresinde yer alan Şeker mevkiinden başlayan kanyonun toplam uzunluğu 6.5 kilometre olup 2 kilometresinden yol geçmekte ve sonra 4.5 km kanyoning yapmaya uygun bir alandır. Bu alanda yer yer zorlu geçişler ve daralmalar vardır, bazı yerlerde yüzmek zorunlu hale gelmektedir. Kanyon yüksekliği 100 metreden başlayıp 250 metreye kadar yükselmektedir. Kanyonun kayaları kaya tırmanışları için uygun bir yapıya sahiptir.

Köprülü Camii : Safranbolu Çarşısının içinde Çeşme Mahallesindedir. Yapımını sağlayan Sadrazam Köprülü Mehmet Paşadır. 1661 /1662 m. (1072 h) yılında ibadete açılmıştır. Caminin ana mekanı kare planlıdır. Sekizgen kasnaga oturan kubbesi çinko kaplıdır. Tek şerefeli mineresi vardır. Yapı kesme ve moloz taş örgülüdür. İçindeki kalem işi süslemeleri, ahşap mimberi dikkati çeken Caminin avlusunda güneş saati, muvakkithane ve şadırvanı bir külliye oluşturmaktadır.

Boduroğlu Yaylası : Ovacık ilçesinde bulunan ve bir doğa harikası olan yayla, çadırlı kamp ve doğa yürüyüşü için uygundur. Mesire yeri olarak da kullanılmaktadır.

Uluyayla : 1100 metre yükseklikte bulunan yayla yöre insanları tarafından yaz aylarında hayvan otlatmak amacıyla kullanılmaktadır. 6.5 Kilometre uzunluğunda 200 ile 300 metre genişliğinde düz ve geniş çayırlık alanlardan oluşmaktadır. Piknik alanlarının bulunduğu yaylada bir de gölet bulunmaktadır. Yayla sporcular için oldukça düz alanlara sahiptir.

Eğri Ova Piknik Yeri : İlçeye 25 km. mesafede Adiller Köyü Ulupınar Ormanlık alanında Eğriova Mevkinde 12.000.- M2 yüzölçümünde 5 m. derinliğinde Suni gölet bulunmaktardır. Masa bank tipi oturma yerleri, ocaklar çeşmeler bulunmakta olup, olta ile balık avı yapılmaktadır. Doğa yürüyüşleri ve çadırlık kamp için uygundur.
Demir Çelik Müzesi: Yenişehir Semtinde 3 Nisan 1984 tarihinde kurulmuştur. Demir Çelik Fabrikalarının kuruluşu, ilk demir üretimi, teknolojik gelişimi fotoğraf ve malzemelerle tanıtılmaktadır.

Safranbolu evleri : Safranbolu‘yu Ülkemizde ve dünyada ön plana çıkaran en önemli unsur geleneksel Türk Mimarisi tarzındaki Safranbolu evleridir. Bu evler bir yandan kentsel konumlarıyla, diğer yandan mimarileriyle dikkate değerdirler. Başka bir anlatımla Safranbolu Evleri yüzlerce yıllık bir süreçte oluşan Türk kent kültürünün günümüzde yaşamaya devan eden en önemli yapı taşlarıdır.

Bu nedenle Safranbolu evleri hakkında yeterli bilgi sahibi olabilmek için, yörenin ikliminden başlayarak kültürü, aile yapısı, ekonomisi ve gelenekleri hakkında bilgi edinmek gerekir.İlçe merkezinde 18 ve 19.yy. ile 20.yy. başlarında yapılmış yaklaşık 2000 geleneksel Türk evi bulunmaktadır.

Bu eserlerin 800 kadarı yasal koruma altındadır. Safranbolu’nun yerleşim alanı gelişmeye elverişli olmayan vadi içinde bulunduğundan, yeni gelişmelerin dışında kalmıştır, bu sayede eski konutları ve mahalleri bozulmadan korunarak bir müze-kent görünümü kazanmıştır. Safranbolu evlerinin dar sokaklarının iki yanında, Osmanlı döneminden kalma birkaç asırlık evlerdir.

Turizm açısından büyük önem taşıyan evler, bahçe duvarlarının devamı olan yüksek bir taş duvar üzerine kurulmuştur. Giriş katları penceresizdir. Üst katları ise ahşaptır ve pencerelidir. Ocak, raf, dolap, renli pencere camları, tavan ortasındaki kabartma göbek, duvardaki yazı ya da desenli bezemeler evlere değer katar. (Safranbolu ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız.)

Safranbolu’nun coğrafi özellikleri : Karabük iline bağlı olan Safranbolu il merkezinden 8km uzaklıkta olmakla birlikte bu ilçemize karayolu ile üç ayrı yönden ulaşmak mümkündür. Ankara İstanbul karayolunun Gerede kesiminden ayrılarak Karabük’e gelen 82 km’lik buradan devam ederek 8 km sonra Safranbolu’ya varır.

Bu ilçemizin kuzey yönünde Bartın ili ile ve doğu yönünde Kastamonu ili ile bağlantısı vardır. Ayrıca demiryolu ile Karabük il merkezine kadar ulaşım mümkündür. Ancak havayolu bağlantısı henüz mevcut değildir.

İlçeden geçen belli başlı akarsular; Araç çayı, Soğanlı çayı ve Ovacuma Deresidir. İlçenin jeolojik yönden oluşumunda ilginç özellikler bulunmaktadır . Derin ve uzun kanyonların yanında büyük mağaralar, dağ yamaçlarındaki mağara ağızlarından çıkan büyük çaplı sular bulunaktadır.

Safranbolu‘nun iklimi : Safranbolu’da iklim, Karadeniz iklimi ile iç Anadolu iklimi arasında geçiş özelliği göstermektedir. Yazlar sıcak, kışlar soğuk, baharlar ılık ve serin geçer.İlkbahar ve sonbahar ise oldukça uzundur. Yağışlar ilkbahar, sonbahar ve kış aylarına yayılmıştır.Özellikle son yıllarda yaz ayları oldukça kurak gecmektedir. Yıllık yağış miktarı ortalama 500mm. olmakla birlikte nem oranı %60 dolayındadır.

Safranbolu‘nun doğal güzellikleri : Safranbolu,tarihi boyutunun ve evlerinin yanı sıra çok ilgi çekici doğal güzelliklere de sahiptir.Bu anlatım turizmi çeşitlendirme kaygısının bir ürünü değildir.Gercekten Safranbolu‘da bulunan dogal güzellikler herhangi bir yerleşim yerini tek başına ön plana çıkarmaya yetecek düzeydedir.Ne var ki bir müzekent görünümdeki Safranbolu’yu üne kavuşturan geleneksel Türk evlerinin mükemmelliği ilçenin dogal güzelliklerini ikinci plana çıkarmaktadır.

Safranbolu‘da alışveriş : Safranbolu‘ya gidince el yapımı çarık ve yemenileri almadan dönmek olmaz. Bu birbirinden güzel sanat eserlerini Arasta çarşısında bulabilirsiniz. Ayrıca eski ve yeni örtüler, peşkirler, ahşap ve bakır ev aksesuarları sizi bekliyor. Safranbolu’da el işi göz nuru bir başka iş dalı ise ahşap oymacılığı ve maket ev imalatıdır. Ahşap, kapı, pencere ve daha pek çok ürünün demir aksamlarını demiri döverek yapıyorlar. Bunun dışında Safranbolu denince akla ilk gelen meşhur Safranbolu lokumlarını yerinde yemenin keyfini çıkarmadan dönmeyin.

Gezilebilecek müze evler : Kaymakamlar evi: 18 yy başlarında yapıldığı sanılan çarşı kesimindeki ev Kültür Bakanlığı’nca kamulaştırılarak 1978’de restore edilmiştir. Hıdırlık Yokuşu Sokağı üzerinde bulunan yapı; kitle,plan ve çephe olarak özgün bir Türk Evi niteligindedir.

Mümtazlar konağı : 888 yılında Gazi Süleyman Paşa Metreresi Baş Müderrisi Müftü ve Müderris Ziya efendi tarafından yaptırılmıştır. Evin planı, Ziya Efendinin hanımı Reisül Ulemadan Rumeli Kazaskeri Aziz Bey’in kızı Nefize Hanım tarafından çizil- miş ve inşaası 5yılda tamamlanarak kullanılmaya başlanılmıştır. Çeşme Mahallesindeki bu konak Osmanlı Mimarisinin en belirğin özelliklerini gösterir.

Kavsalar evi : 19.yy. ilk yarısında Safranbolu‘nun ilk kiremit ve tuğla imalatcısı Damaklıoğlu Hacı Ahmet Efendi tarafından kızı Sıdıka Hanım adına Gümüş semtinde yapılmıştır. Kavsaoğlu ailesine gelin giden Sıdıka Hanım bu eve iç güveyi olarak gelen Hacı Mustafa Kavsaoğlu ile evlenir ve evin adı Kavsalar evi olarak anılmaya başlar.

Karaüzümler evi : Safranbolu Hacı Halil Mahallesi ;Mescit Sokak üzerinde ahşap çatkıları dikdörtgen biçimi ile dikkati çeken, Karaüzümler Evi’nin Mehmet Karaüzüm tarafından 19. yy. sonlarına doğru yaptırıldığı söylenmektedir. Arnavut kaldırımı Mescit Sokağı ve bahceye bakan çephedeki sofa çıkması ile dikkati çeken bu evin üçer pencereli köşe odaları, pencere boyutları ile olan- üstü görüntü oluşturur.

Kileciler evi : İçemizin Musala Mahallesinde Kışlayanı ve Akpınar sokaklarının birleştiği köşe başında bulunan Kileciler Evinin 1884 yılında Hacı Mehmet Efendi tarafından yapıldığı bilinmektedir. Her iki sokağın eğimine göre biçimlenen yapı, tan anlamıyla bir köşe evidir.Temel taş duvarlı,üst katlar ahşap çatı arasında kerpiç doludur.

İki çephede üst kat zarif işlemeli taş konular üzerinde dışarıya taşacak inşa edilmiştir. Harem ve selamlık bölümü konağın selamlık girişi Kışlayanı sokak; harem girişi ise Akpınar sokok üzerinde bulunmaktadır.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)