Artvin Hopa ilçesi : Coğrafya, Ulaşım, Eğitim, Tarih ve Sarp Sınır Kapısı

HOPA İLÇESİ COĞRAFYA

Dağların denize dik geldiği kıyı şeridi üzerinde kurulan ilçe . Deniz seviyesinden 10 m. yükseklikte olup, en yüksek noktası 1513 m. ile Yavuz Sultan Selim tepesidir. îlçenin toplam yüzölçümü 289 km.dir. îklim hemen hemen her mevsim yağışlı, Bitki örtüsünün iklimle öz-deş yapısı vardır. Nem oranını yüksek ve havanın yağışlı olması bitki örtüsünü gür ve çeşitli kılmıştır. Kıyı-dan 400-600 m yüksekliğe kadar olan yerlerde fındık ve çay bahçeleri bulunmaktadır.

Hopa, Doğu Karadeniz Bölgesinin doğu bölümünde yer alır. İlçenin doğusunda Gürcistan Cumhuriyeti, batısında Arhavi, güneyinde Borçka ve kuzeyinde Karadeniz bulunmaktadır. İlçenin Gürcistan Cumhuriyeti’ne geçişin sağlandığı Sarp Sınır Kapısı’na uzaklığı 18 km., İl Merkezine uzaklığı ise 65 km.dir. Hopa, Trabzon-Rize-Artvin-Ardahan-Kars-Erzurum ve Gürcistan Cumhuriyeti’ni birbirine bağlayan uluslararası karayolu üzerinde bir kavşak konumundadır. Hopa, il genelinde nüfus artış hızı (1990-2000’e göre) %o 5.43 ile en yüksek olan ilçe konumundadır. İlçenin toplam nüfusu 32.584’dür. İlçe merkezi nüfusu 15.445, köy nüfusu ise 17.139’dur. Belde belediyesi olan Kemalpaşa’nın nüfusu 4.238’dir. , nüfus yoğunluğu ise 154 kişidir. 

İlçenin merkez ve Kemalpaşa Belde Belediyesi ile 29 köyü bulunmaktadır. Hopa, özellikle kırsal alan Karadeniz Bölgesinin tipik yerleşim özelliği olan dağınık yerleşim özelliklerini taşımaktadır.

HOPA İLÇESİ EĞİTİM ÖĞRETİM

*İlçede halkın öğrenime karşı duyduğu büyük ilgi, bugün  % 98 lere varan bir okur yazarlık durumu sağlamıştır.

*İlçemizde 9 Adet tek kademeli ( 5 sınıflı ) 11 Adet Çift kademeli (8 sınıflı) olmak üzere 20 Adet *İlköğretim okulu bulunmaktadır.   (8’i şehir merkezinde 12’ si köylerde)

*İlçemizde 2 Adet Çok Programlı Lise bulunmaktadır.

*İlçemizde ilköğretime devam eden öğrenci sayısı 4806 dır.

*İlçemizde bulunan ilköğretim ve orta öğretim okullarında 238 adet derslik bulunmaktadır.

*İlçemizde ilköğretim okullarında açılan 15 adet anasınıfında 251 öğrenci okul öncesi eğitimi almaktadır.

*İlçemizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselere devam eden öğrenci sayısı 1305 dir.

*İlçemizde bulunan Sağlık Meslek Lisesi öğrenci sayısı ise 100 dür.

*İlçemizde bulunan 12 İlköğretim okulundan 6 taşıma merkezine 402 öğrenci taşımalı sistemle taşınmaktadır.

*İlçemizde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda toplam 292 öğretmen bulunmaktadır.(Bunların 110 sınıf, 182 branş öğretmenidir.)

HOPA İLÇESİ TARİHİ

1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi neticesinde Kars ve Ardahan’la birlikte ilçemiz Kemalpaşa Bucağına kadar Batum’da dahil olmak üzere Ruslar’a terk edilince Hopa ve çevresi 1878 yılından itibaren Rize Sancağına bağlanmıştır. 1883 yılında ilçe teşkilatı kurulduktan sonra 1. Dünya Savaşında 23 Şubat 1915 tarihinde Ruslar tarafından işgal edilmiştir.14 Mart 1918 tarihinde birliklerimiz Hopa’ya girerek ilçemizi tekrar Türk topraklarına katmıştır.

İlçemiz 1936 yılına kadar Rize iline bağlı iken bu tarihten sonra Artvin iline bağlanmıştır. Bu tarihte 3 bucağı ve 71 Köyü bulunmakta iken bu bucaklardan Fındıklı 5071 sayılı kanunla ilçemizden ayrılarak 1 Ocak 1948 tarihinde İlçe olmuştur. Daha sonra da 1 Haziran 1954 tarih ve 6324 sayılı kanunla Arhavi bucağı da ilçemizden ayrılarak ayrı bir ilçe haline getirilmiştir.

Hopa’nın bugünkü adı Yavuz Sultan Selim tarafından verilmiştir. Kendisi Trabzon’da Vali iken Batum Sancağını ele geçirmek üzere düzenlediği seferde Hopa’nın arkasında bulunan dağlarda konakladığı bu dağlardan sahil şeridinde bulunan şehre, Yavuz Sultan Selim Acemce’yi iyi bildiğinden bu dilde güzel anlamına gelen Hop ismini koyar. Daha sonra Hop ismi günümüzde Hopa’ya dönüşmüştür.

HOPA ULAŞIM, SARP SINIR KAPISI

 

İlçee de hava yolu yoktur. Limana yolcu taşıması yapılmamaktadır. îlçe Rize – Trabzon – Artvin – Ardahan -Kars – Erzurum ve Gürcistan Cumhuriyeti’ni birbirine bağlayan uluslararası karayolunun üzerinde bir kavşak noktası durumundadır.

îlçe 19 Km.lik Uluslararası Devlet Karayolu ile Sarp Sınır Kapısı’na oradan Gürcistan Cumhuriyeti’ne ve diğer eski Sovyetler Birliği’nden ayrılan Cumhuriyetlere bağlantılıdır. Hopa-Sarp yolu inşaatına devam edilmek-te olup 2000 yılında tamamlanacağı düşünülmektedir. Ayrıca Hopa-Samsun arası yolu çift yol haline getirilmesi için de ihale yapılmış ve inşaata başlanmıştır.Turizm:

Coğrafi konum itibarı ile önemli bir geçiş noktasında bulunan ilçe Sarp Sınır Kapısı’nın açılması ile birlikte turizm alanında da önemli gelişmelere sahne olmuştur. Gelen turist sayısı giderek artmıştır. Bu gelişme ilçede modern konaklama tesislerinin çoğalmasına neden ol-muştur.

Sarp Sınır Kapısı açılmadan önce sınır ilçesi olması münasebetiyle iç turizmin ilgi odağı olan ilçe, sınır ka-pısının açılmasından sonra yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olmuştur. Sarp Sınır Kapısı’ndan giriş yapan turist sayısı 1998 yılı itibariyle 244.764’dür.

Sarp Sınır Kapısı:

Sarp Sınır Kapısı ülkemiz ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan “Uluslararası Kara Taşımacılığı Anlaşması” gereğince 31.08.1988 tarihinde trafiğe açılmış olup uluslararası tüm gümrük işlemleri yapılmaktadır. Sarp Sınır Kapısı’nın açılışı ilçeye ekonomik ve turizm açısından büyük bir canlılık kazandırmış özellikle nakliyecilik ve konaklama sektörünü olumlu yönde etkilemiş, sınır ticareti, ithalat ve ihracat sürekli artmıştır.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)