Giresun ili Eynesil İlçesi Coğrafi yapı, Sosyal Durumu, İdari Yapısı, Eğitim Durumu

Eynesil coğrafi yapı

Giresun ilinin 15 ilçesinden biri olan Eynesil, Kuzey kıyı şeridinde ilin en doğu ucunda Trabzon’a sınır, 51 km2’lik yüz ölçüme sahip bir ilçedir. Önemli sayılacak dağları, ovaları ve akarsuları mevcut değildir. ıklim tipik Karadeniz ikliminin bütün özelliklerini taşımaktadır. Her mevsim yağış almakta olup, yazlar serin, kışlar ılık geçmektedir. Bol yağış almasının sonucu olarak ta geniş bir bitki örtüsüne sahip oluşudur.
ılçemizde akarsu olarak Topallı ve Dizgine dereleri mevcuttur. Ancak göl yoktur. Arazi yapısının dağlık olması ulaşımı ve sosyal gelişmeyi önleyici bir unsur olarak çıkmaktadır. Öte yandan denizde liman ve balıkçı barınağı gibi yapma sığınaklar olmadığı gibi doğal sığınak da yoktur.


Halkın geçim kaynağı büyük ölçüde tarıma dayalı olup, fındık ve çay en önemli ürünlerdir. Geçim kaynağı olarak balıkçılıkta önemli bir yer tutar. Toprakların dar ve nüfus yoğunluğunun fazla olması nedeniyle büyük kentlere göç olayı yaşanmaktadır. Tarım aile işletmeciliği şeklindedir. Her aile fındık, çay ve az da olsa sebzecilik yapabilmektedir.

Eynesil ilçesi Sosyal Durumu

İlçemizde fertlerin davranışlarının şekillenmesinde aile, din ve eğitim sistemleri oldukça etkide bulunur. Fertlerin aileye bağlılıkları fazladır. Bunun yanında eğitime verilen önem de dinamik durum arzeder. Arazinin yetersiz oluşu, fındık ve çaydan başka gelir kaynaklarının olmayışı halkı başka geçim kaynakları aramaya sevk etmiştir. Bunun sonucu olarak ta çeşitli iş ve mesleklere yönelinmiştir. Dış dünya ile temasın oldukça yoğun olması halkı yeniliğe açmıştır. Sosyal davranışların şekillenmesinde en önemli etken eğitim olmuştur. Bununla birlikte bilhassa yaşlı kesimlerin gelenekçi tutumu ağır basmaktadır.İlçe de istihdama yönelik işyerlerinin az oluşu işsizliği hat safhaya çıkarmıştır. Özellikle lise ve Yüksek eğitim görmüş pek çok genç iş bulamamanın sıkıntısını yaşamaktadır. Sosyal yaşamı geliştirecek sinema, tiyatro gibi vb.faaliyetler yoktur. Bir çok yerde olduğu gibi Televizyon halkın tek eğlence kaynağını oluşturur.İlçe merkezindeki konutların hemen hemen hepsi betonarme ve modern binalardır. Hepsinde tuvalet, banyo ve mutfak tertibatı bulunur. Köy kesimindeki binaların yapı özellikleri de aynı konumdadır. İlçenin Genel Sağlık Durumu iyidir.1 Merkezde ve 1 de Ören Beldesinde Sağlık Ocağı mevcut olup Sağlık yönünden ciddi bir problem mevcut değildir. İlçe merkez ve köylerinde elektrik mevcut olup, sık sık kesintiler olmaktadır.İlçemizde Posta hizmetleri yapımı 1998 yılında tamamlanan kendi binasında ,Telekom hizmetleri ise, Özel İdare Müdürlüğüne ait kiralık binada hizmet vermektedir.İlçemizde 2704 Kapasiteli,Ören Beldesinde 1097 , Kekiiktepe Köyünde 337, Balcılı köyünde kurulu 466 hat kapasiteli otomotik telefon santralleri mevcut olup telefon hizmetlerinde ciddi bir problem mevcut değildir.İlçede TV. yayınları izlenmektedir.

Eynesil ilçesi İdari Yapısı

Görele Ilçesine bagli bir bucak iken 1960 yilinda Bakanlar Kurulunun 1960 / 7033 sayili karari Ile Giresun’a bagli bir Ilçe olarak kurulan Eynesil Ilçesi Giresun ilinin Dogu sinirindaki bir sahil ilçesidir. Eynesil Ilçesi biri merkez, digeri Ören olmak üzere iki belediyesi ve 12 köyü mevcuttur. Köyler; Adaköy, Aralik, Balali, Belen, Çorapçilar, Dereköy, Ishakli, Kekiktepe, Kemaliye, Kemerfi, Kösemen ve Yarimca Köyü’dür.

İlçe’nin merkezine bağlı 5, Ören beldesine bağlı 6 olmak üzere toplam 11 mahallesi bulunmaktadır. Merkez mahalleler; Altınlı Mahallesi, Boztepe Mahallesi, Derebaşı Mahallesi, Gümüşçay, Köseli Mahallesi’dir. Ören Beldesi Mahalleleri; Camidüzü, Erzikıran, Kıran, Sokak, Tamyanı ve Yakuplu Mahalleleridir.
Yerleşim,ilçe merkezi dışında dağınık vaziyettedir. Bölgenin genel özelliği olan ekilecek ve yerleşilecek alanların kıt ve engebeli olması Köy ve mahalleleri son derece dağınık yerleşime zorlamıştır. İlçenin köylerinde mezra ve mahalleler halinde 58 adet yerleşim birimi mevcuttur.

Eynesil ilçesi Eğitim Durumu

İlköğretim Durumu :İlçeye bağlı tüm köylerde okul mevcuttur. Köylerde 9 adet Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretimOkulu olup, 1 si İlçe merkezinde, 1 de Ören beldesinde olmak üzere 2 ilköğretim okulu mevcuttur. İlçede 2003 yılında açılan İşitme Engelliler İlköğretim, 2004 yılında açılan YİBO okulları mevcuttur. Köylerimiden; Aralık, Çorapçılar ile Köseli mahallesi Alpaslan ve Boztepe Mahallesindeki Şehit Ali İncekara İlköğretim Okulu öğrencileri Mustafa Yüksel İlköğretim Okuluna, Adaköy, Balcılı ve Kösemen köy okulları ise Görele Koyunhamza İlköğretim okullarına öğrenci sayısındaki düşüş nedeniyle taşımalı eğitimle taşınmaktadır. Bu okullar taşıma nedeniyle eğitim-öğretime kapatılmıştır. İlköğretim okullarının öğretmen sayısı 94 ve öğrenci sayısı ise 1580’ dir. İlköğretim Okullarımızdan Mustafa Yüksel İlköğretim Okulunun, Ören İlköğretim Okulunun, YİBO’nun, İşitme Engelliler İlköğrt.’in, İngilizce,Türkçe,Fenbilgisi,Bilgisayar,Matematik,Zih.Eng.Snf.Öğrt.,Sınıf Öğretmeni, Beden Eğitimi ve Rehberlik branşlarında öğretmen ihtiyacı ile ayrıca Hizmetli personel ihtiyacı bulunmaktadır.

Ortaöğretim Durumu :İlçede 16 şubeli ÇPL Eğitim -Öğretim sürdürmektedir. Lisede; 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 23 öğretmen, 1memur, 3 hizmetli bulunmaktadır. 252 öğrencisi mevcuttur. Tarih,Felsefe,Rehber,İngilizce branşlarında öğretmen ihtiyacı ayrıca hizmetli personel ihtiyacı bulunmaktadır.Anadolu Lisesi; 2005-2006 Eğitim Öğretim döneminde açılmış olup, 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 4 öğretmeni102 öğrencisi bulunmaktadır. Fizik,Kimya,Biyoloji,Tarih, Almanca,Beden Eğitimi öğretmen ihtiyacı ile Hizmetli personel ihtiyacı bulunmaktadır. İmam-Hatip Lisesi mülkiyeti Diyanet Vakfına ait bir binada eğitim öğretim sürdürmektedir. İmam-Hatip Lisesinde; 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 6 öğretmen, 1 memuru bulunmaktadır. 96 öğrenci ile Eğitim – Öğretim görmektedir. Dar bir alanda kurulmuş olup, okul bahçesi müsait değildir. Edebiyat,Rehber Öğretmen branşında öğretmen ihtiyacı ile hizmetli ve kaloriferci ihtiyacı da bulunmaktadır.

Halk Eğitim Durumu : İlçemiz Halk Eğitim Müdürlüğümüzde ; 1 müdür, 1 müdür yardımcısı,1 kadrolu öğretmeni ve 1 hizmetlisi mevcut olup, Hükümet binası içinde hizmet vermektedir. 2006-2007 öğretim yılında 9 dalda 12 kurs açılarak bu kurslara toplam 301 öğrenci kaydedilmiştir. Giyim hazırlama, Giyimkonfeksiyon, bilgisayar dallarında öğretmen ihtiyacı bulunmaktadır. Ayrıca memur kadrosuda boş bulunmaktadır.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)