Giresun Dereli ilçesi Nüfus Durumu, ekonomik durum, Eğitim ve Kültür Durumu

Giresun Dereli ilçesi Eğitim ve Kültür Durumu

İlçemiz merkez ve köylerinde l940 yıllarından itibaren birkaç ilkokul faaliyete geçirilerek öğretim ve öğretime başlanılmıştır.l960 lı yıllarda l Ortaokul hizmete girmiş,l970 li yıllarda ise l lise açılmıştır. l970 li yılların sonunda İmam-Hatip Lisesi ve l990 yıllarda ise Sağlık Meslek Lisesi geçici binasında öğrenime başlamıştır. Lise 1993 yılında Çok Programlı Liseye dönüştürülmüştür. Sağlık Meslek Lisesi ise 1993 yılında kapatılmıştır.2007 yılında dereli Anadolu Lisesi açılmıştır. İlçe Halk Kütüphanesi yetişkinlerin yanında çocuk kütüphanesinin olmaması nedeniyle çocuklara da hizmet vermektedir.

İlçemizde yüksek öğrenim kurumu yoktur.

Halk Eğitim Merkezi yetişkinlere yönelik çeşitli kurslar açarak öğrenim çağı üstündeki kişilerin beceri ve bilgisini artırma yönünde çalışmaktadır. 2005-2006 öğretim yılında ilçe merkezi, mahalle ve köylerinde yapılan alan çalışmaları sonucunda halkın ilgi ve istekleri doğrultusunda 1 adet Bilgisayar, 1 adet Arapça, 1 adet giyim, 2 adet makine nakışı, , 1 adet ev mefruşatı, 1 adet elektrik, 4 adet Türkçe, 1 adet futbol kursu ve 1 adet el nakışı 4 adet matematik 4 adet sosyal bilgiler 3 adet fen bilgisi, 1 adet futbol, 1 adet hentbol kursu açılmıştır.
İlçemizde okuma yazma oranı % 97 civarındadır.şehir halkı günlük gazete,dergi ve mecmuaları takip etmektedir.

İlçede faaliyet gösteren basımevi yoktur.4 adet kırtasiye dükkanı bulunmaktadır.Bu dükkanlarda kitap satışı da yapılmaktadır.

Televizyonun geniş kitlelere ulaşması neticesi İlçede bulunan l adet sinema salonu talep olmaması nedeniyle uzun yıllar önce kapatılmıştır.

İlçede l adet semt futbol sahası ve 1 adet kapalı spor salonu bulunmaktadır. İlçede canlı bir folklör hayatı vardır.İlçe folklörü otantik özelliğini korumaktadır. Özel günlerde,bayramlarda ve düğünlerde folklör gösterileri yapılmaktadır.

Giresun Dereli ilçesi ekonomik durum

İlçe merkezi yerleşim olarak yeni kurulmuştur.İlçe merkezi eski ismi Dereli olan şimdiki Akkaya köyünün l926 yılına kadar bir mahallesi durumunda iken bu tarihte nahiye merkezi yapılmış,l Nisan l958 yılında 7033 sayılı kanunla ilçe statüsüne kavuşturulmuştur. Bu nedenle ekonomik hayat yenidir.Köyler l950 li yıllara kadar her türlü ihtiyacını kendileri üretmişlerdir.Fındık ve hayvancılık dışında üretilen malın pazarlanması fikri oluşmamıştır. l950 li yıllardan sonra ulaşımın da kolaylaşması sonucu köylüler pazardan mal alma ve kendi ürettiklerini pazara getirmeye başlamışlardır.

Sanayie dayalı eski kuruluş yoktur. Ormanın yörede bol olması sonucu son yıllarda ilçe merkezinde orman ürünleri işleme atölyeleri kurulmuştur.Sanayiye dönük başka faaliyet bulunmamaktadır.

Yöremizin temel ürünü olan fındık, rakımı düşük olan köylerde üretilmekte, köylerin çoğunda iklimin müsait olmaması nedeniyle fındık üretilmemektedir. Aileler az miktarda kendi ihtiyaçlarına yönelik mısır üretimi yapmaktadır.Köylerimizde her aile kendi ihtiyacı kadar meyve ve sebze üretmektedir.Bu ürünler pazara getirilmemektedir.

Hayvancılıkla uğraşan kişi ve hayvan sayısı son yıllarda eskiye oranla önemli ölçüde azalmıştır.Hayvan besiciliği ile uğraşan aileler daha çok ailesinin geçimini sağlayacak kadar hayvan yetiştirmektedir.Besicilik işi ilkel şartlarda yapılmakta, ekonomik yönden ailelere fazla bir katkı sağlamamaktadır.
Hayvan varlığının azalmasına, kış mevsiminde gerekli olan yem bitkileri ve saman fiyatlarının yüksek olması neden olmaktadır.ilçemiz sınırları içinde tahıl üretimi yapılmadığı için bu girdiler başka illerden temin edilmekte, ulaşım masrafları nedeniyle pahalıya mal olmaktadır.

Belediyeye ait binada faaliyetine devam eden Dereli Devlet Hastanesine Kuşluhan mahallesinde arsa tahsisi yapılmış ve Hastane binasının yapımı devam etmektedir.

Fiskobirlik’in ilçemizde bir şubesi bulunmaktadır.Tarım Kredi Kooperatifinin İlçe merkezi ile Çalca köyünde faaliyette bulunan iki şubesi vardır.Aynı sahada faaliyette bulunan kişilerin kooperatif kurma yönünde girişimleri bir kaç orman köyü kalkındırma kooperatifi dışında görülmemektedir.

İlçede Ziraat Bankasının şubesi bulunmaktadır.Bu banka halkın mevduat ve kredi yönünden ihtiyacına yeterlidir.

İlçemizde fuar ve sergi gibi etkinlikler yapılmamakta ancak, son yıllarda Kümbet ve Bektaş yaylalarında yılın belli günlerinde yayla şenlikleri düzenlenmektedir.Bu şenlikler iç turizme yönelik yörenin tanıtılmasında önemli bir eksikliği gidermektedir.

İlçemizin en önemli doğal kaynağı ormanlarıdır.İlçemizin orman alanları ülke ortalamasının çok üzerindedir.Ancak,hızla tüketilen orman ürünlerinin aynı oranda yeniden yetiştirildiği söylenemez.Bu nedenle orman alanları gittikçe daralmaktadır.İlçemizde çeşitli maden yatakları vardır.Belli başlıları mermer, barit, kurşun, demirdir. Bu madenler henüz işletilmemektedir.Kısmen mermer çıkarılmaktadır.Debisi mevsimlere göre fazla değişmeyen Aksu ırmağı hidroelektrik üretimine elverişlidir.Aksu üzerine 2006 yılında inşasına başlanan barajın yapımı devam etmektedir.

İlçemizde tarihi eser fazla bulunmamaktadır.En önemli tarihi eser Hisar köyündeki Hıristiyan mistikler tarafından kurulmuş olan Meryemana Manastırıdır.Bundan başka Kuşluhan Mahallesinde bulunan Cenevizlerden kalma Kuşluhan Kalesi ve Aksu ırmağı ve kolları üzerinde bulunan kemer köprüler diğer tarihi eserleri oluşturmaktadır.Tarihi eserlerin fazla olmaması, denize kıyısının bulunmaması, ilçemizde turizmin gelişmesini olumsuz etkilemektedir. Son yıllarda insanların kıyılardan yaylalara yönelmesi ilçemiz turizmi için önemli bir gelişme oluşturmaktadır. Gelecekte ilçemizin, yayla turizmi yönünden çok iyi bir duruma geleceği açıktır.

Giresun Dereli ilçesi Nüfus Durumu

 

Dereli Merkezi ve bağlı köylerin son sayıma göre nüfusları aşağıya çıkarılmıştır

 Dereli Merkez 8124 17- Kurtulmuş Köyü 968
 1- Akkaya 1018 18- Küçükahmet 387
 2- Aksu 312 19- Küknarlı 363
 3- Alancık 703 20-Kümbet 297
 4- Çal 343 21-Meşeliyatak 421
 5- Çalca 1710 22-Maden 58
 6- Çamlı 519 23-Pınarlar 470
 7- Çengelköy 202 24-Sarıyakup 319
 8- Eğrianbar 817 25-Tamdere 357
 9- Güdül 498 26-Taşlıca 335
10-Güzyurdu 640 27- Tepeköy Nüfus Sayımından sonra Kızıltaş k. ayrılmıştır.
11-Heydere 600 28-Tepeküknarlı 331
12-Hisar 163 29-Uzundere 406
13-Güzelköy 323 30-Yaylacık 201
14-İçmesu 118 31-Yeşilkaya 673
15-Kızıltaş 1350 32-Yeşiltepe 256
16-Konuklu 553 33-Yıldız 595
34-Yuva 298
35-Yüce 812

 

İlçe merkezinin  8.124, Yavuzkemal Beldesinin 2.322, köylerin 19.736 nüfusu olup toplam nüfus 27.860’dır. İlçe merkezi ve köylerde yaşayanların tamamının ana dili Türkçe’dir

 

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)