Düzköy ilçesi tarihi, Düzköy Ekonomisi, Düzköy tarım ve hayvancılık (Trabzon)

İlçemiz Haçka adında köy iken 1944 yılında Bucak yapılmış, 1961 yılında ise ismi değiştirilerek Düzköy adıyla Belediye olmuştur. Akçaabat ilçesine bağlı belediye iken 9 Mayıs 1990 tarih ve 3644 sayılı yasa gereğince İlçe statüsüne kavuşmuştur.

Düzköy ilçesi; Düzalan, Orta Mahalle, Büyük Mahalle, Cevizlik Mahallesi ve Yenimahalle, olmak üzere beş mahalleden oluşmaktadır.

İlçeye 4’ü belediye (Düzköy Merkez, Çalköy, Çayırbağı ve Aykut Belediyeleri), 6’sı köy (Alazlı, Çiğdemli, Gökçeler, Taşocağı ve Küçüktepe köyü) olmak üzere toplam 10 yerleşim birimi bağlıdır. 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre İlçe Merkez Nüfusu 6.863 kişi, Beldelerin nüfusu 13.416 kişi, köylerin toplam nüfusu 4.613 kişi olmak üzere toplam nüfus 24.892 kişidir.

Nüfus hareketleri açısından yayla ve mezra(mezere)lar önem taşımaktadır. Halkın büyük bir bölümü nisan ayından sonbahar başlarına kadar mezra ya da yaylalara göç etmektedir.

İlçe topraklarının % 80’i engebeli bir bölge özelliğine sahiptir. İlçemizin işlenebilir arazisinde ise mısır, patates, fasulye ve benzeri tarım ürünleri yetiştirilmekte, ekonomi tarımsal ve hayvansal üretime dayanmaktadır.
İlçemizin kuzeyinde Akçaabat, doğusunda Maçka, Batısında Vakfıkebir, Güneybatısında Tonya ilçeleri bulunmaktadır. İlçemizin yüzölçümü 117 kilometrekaredir. İlçemiz Trabzon’a 35 km. uzaklıkta ve komşu ilçemiz Akçaabat’a ise 27 km. uzaklıkta bulunmaktadır. Ulaşım yolu asfalt olup, Tonya ile stabilize yolla bağlantısı dışında daha iç kesimlere bağlantısı yoktur.

 Düzköy tarım ve hayvancılık

İlçemizin rakımının yüksek, arazi yapısının engebeli ve dağınık oluşu, tarım ürünlerinin çeşitliliğini ve verimini sınırlamakla birlikte geçim kaynağı genelde tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. İlçemiz, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde km 2 başına 213 kişi ile nüfusun yoğun olduğu yerleşim birimlerinden biridir. Tarım ve hayvancılık aile işletmeciliği şeklinde yapılmaktadır. Ne yazık ki işlenebilir tarım arazileri miras yoluyla bölünerek çok küçük parçalara ayrılmıştır. Hem arazi yapısının engebeli oluşu, hem de arazilerin küçük parçalara ayrılması makinalı-verimli tarım ve hayvancılığı imkânsız hale getirmektedir. Kırsalda konut yapımı ve dağınık yerleşim kültürü de dikkate alındığında işlenebilir tarım arazilerinin sürekli azaldığı görülmektedir.

İlçemizin iklimi, tipik Karadeniz ikliminin özelliğini taşımaktadır. İlçemizde fındık, mısır, patates, fasulye, kara lâhana gibi ürünler yetiştirilmektedir. Orta ve yüksek kuşak köylerimizde özellikle hayvancılık ağırlık kazanmıştır.

İlçe Tarım Müdürlüğü 1 İlçe Müdürü, 1 Veteriner Hekim, 1 Veteriner Sağlık Teknisyeni, 1 Teknisyen ve 1 Sözleşmeli Veteriner Hekim, 1 Daktilograf, 1 Şoför ve 1 Hizmetli ile çiftçilerimize hizmet vermektedir.

FINDIK:

2006 Yılı rakamlarına göre 34 hektar sahada toplam 350 üretici tarafından 34 ton civarında fındık üretilmiştir. Üretilen fındığın bir kısmı TMO tarafından, bir kısmı FİSKOBİRLİK tarafından ve bir kısmı da tüccarlar tarafından ortalama 3 YTL fiyat üzerinden satın alınmıştır.

SEBZE:

Sebze üretimi, 2006 yılında 24 hektarlık alanda yapılmış olup, bunun büyük bir kısmını yaprağı yenen sebzeler oluşturmaktadır. İlçe genelinde yetiştirilen başlıca sebzeler lahana, marul, pırasa, maydanoz, hıyar, patlıcan, domates, taze soğan, taze ve kuru fasulyedir.

2005 yılında İl Özel İdare Müdürlüğü kaynaklı 180 m2 1 adet, 2006 yılı Sosyal Yardımlaşma Vakfı kaynaklı 2 Adet 160 m2 lik sera kurularak ilk baharda sebze fidesi ile salatalık, geç sonbaharda ise salatalık ve fasulye, kış aylarında ise marul ve soğan yetiştirilmektedir.

MISIR:

Mısır ekim alanı 2250 hektar civarında olup, tahmini üretim 5.700 ton olmuştur. Yapılan Çiftçi Eğitim ve Yayım Çalışmaları ile mısır tarımında yeni yeni hibrit tohum kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle hibrit tohum ekimi ile dekara verim 3-4 kat artmaktadır.

PATATES:

2006 yılında Patates üretimi 500 hektar sahada yapılmış ve toplam üretim 8.000 ton olmuştur. 2006 yılında Çayırbağı Beldesi Zelaha Mahallesinde toplam 6,5 dekarlık alanda patates siğili vakası görülmesi üzerine gerekli tedbirler alınmış sertifikalı tohumluk kullanımına önem verilmiş; erkenci, orta erkenci ve geç çeşit patates tohumluğu dikimi üzerinde durulmuştur.

MEYVECİLİK:

İlçemizde meyvecilik genellikle aile ihtiyacını karşılamaya yönelik yapılmaktadır. Başta armut olmak üzere, elma, ayva, ceviz, dut, kiraz, erik gibi meyveler yetiştirilmekte ve genelde aile içi tüketilmektedir. Toplam meyve ağacı sayısı 14.300 adettir.

2006 yılında İlçe Tarım Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı destekli Ceviz Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi çerçevesinde 68 çiftçimize 70 dakarlık ceviz bahçesi, meyve üretimini geliştirmek üzere İl Özel İdare kaynaklı 4 Çiftçimize toplam 2 da bodur elma bahçesi, 1 Çiftçimize İl Özel İdare kaynaklı 0.5 da Trabzon hurması bahçeleri tahsis edilmiştir.

ARAZİ VARLIĞI DAĞILIMI:

a)Tarım arazisi

Ekilebilen Arazi Payı %

Toplam Arazi Payı %

  • Mısır

2250 Hektar

78.5

19.3

  • Fındık

34 Hektar

1.3

0.3

  • Patates

500 Hektar

17.4

4.3

  • Sebze

24 Hektar

0.9

0.2

  • Kuru fasulye

40 Hektar

1.3

0.3

  • Diğerleri

17 Hektar

0.6

0.1

  • TOPLAM

2865 Hektar

 

Toplam Arazi Payı %

b) Orman arazisi 7.935 Hektar

68.2

c) Çayır arazisi 418 Hektar

3.2

d) Ürün getirmeyen 482 Hektar

4.1

GENEL TOPLAM 8.835 Hektar

HAYVANCILIK:

İlçemizde hayvancılık yaygın olarak yapılmaktadır. Hayvanlar yazın yaylalarda, kışın ise ahırlarda beslenmektedir. Hayvancılık daha çok süt sığırcılığı şeklindedir. Hayvanlardan elde edilen sütlerin bir kısmı İlçemizdeki süt fabrikalarında işlenmekte, bir kısmı da diğer ilçelerdeki süt fabrikalarına gönderilmektedir. Üretilen sütler daha çok tereyağ, kaşar peyniri, telli peynir ve yoğurt yapımında kullanılmaktadır. Çiftçilerimizin çoğunluğu yaz aylarında hayvanları ile yaylalara çıkmaktadırlar. Mevcut bulunan çayır ve meralarımızdan en iyi şekilde istifade etmek için mera ıslah çalışmaları yapılmakta, ayrıca verimsiz hayvan sayısının azaltılması ve verimi üstün olan kültür ırkı hayvan sayısının artırılması amacıyla suni tohumlama çalışmaları yapılmaktadır.

İlçemizin hayvan varlığı son sayımlara göre;

 

Küçükbaş Hayvan Cinsi Sayısı
Koyun 1500
Keçi
Toplam 1500

 

Büyükbaş Hayvan Cinsi Sayısı
Kültür Irkı 1500
Kültür Melezi 10.000
Yerli Irk 500
Toplam 12.000

 

Hayvancılığı Geliştirme Projesi kapsamında süt sığırlarına yapılan suni tohumlama çalışmaları ile hayvancılığın gelişmesi sağlanmış ve yapılan suni tohumlamalardan doğan buzağılar için üreticilere hayvan başına destekleme ödemeleri yapılmaktadır. 2006 yılında çiftçilerimizin üretmiş oldukları 10.070.102 lt. süt için toplam 302.103 YTL. destekleme ödemesi yapılmıştır.

İlçemizde 3 adet Alabalık tesisi mevcut olup, bunlardan 2 tanesi faaldir. Bu tesislerde üretilen Alabalıklar İlçemiz ve çevre İlçelere pazarlanarak tüketilmektedir. Ayrıca 2006 yılında üretilen 9880 kg Alabalık için toplam 6.480 YTL. , 40.000 adet yavru alabalık için toplam 2.000 YTL destekleme ödemesi yapılmıştır.

Ayrıca İlçe genelinde 3’ü gezginci olmak üzere toplam 33 adet arıcı ve 1150 adet arı kovanı bulunmaktadır. 2006 yılında ana arı desteğinden yararlanmak için İlçe Tarım Müdürlüğüne başvuruda bulunan çiftçilerimize toplam 750 YTL ana arı destekleme ödemesi yapılmıştır.

Kümes hayvanı yetiştiriciliği İlçemizde aile işletmeciliği şeklindedir. İlçemiz Taşocağı Köyünde bulunan günlük 2500-3000 yumurta kapasiteli 1 adet yumurta tavukçuluğu

Düzköy Ekonomi

2000 yılında yapılan nüfus sayımında İlçemizin Belde ve Köylerinin nüfus sayısını gösteren sayım sonucu aşağıya çıkarılmıştır .

İlçemizde başta hayvancılık olmak üzere, tarla ziraatı yapılmaktadır. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin daha çok kadınlarca yapılmasına mukabil erkek işgücünün önemli bir kısmı İlçe ve İl dışına mevsimlik işgücü olarak gitmektedir.

En önemli ekonomik faaliyetten biride hayvancılıktır. Süt üretimi teşvik ve kontrol amacıyla sütte kg başına 2 YTL ödeme yapılmıştır. Süt fabrikalarına teslim edilen aylık süt müstahsil faturaları kontrol ve onayı yapılmakta ve vatandaşlarımıza çiftçi belgesi düzenlenmektedir. Sun-i tohumlama çalışmaları kapsamında altı aylık dönem içerisinde 40 adet tohumlama yapılmış ve tohumlama yaptıran çiftçilerimize 660.000.000 TL destekleme verilmiştir. İlçemizde hayvanlardan daha iyi bir damızlık sığır elde etmek için sun-i tohumlama çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Sun-i tohumlama çalışmaları yurt dışından ithal edilen süt sığırlarının sun-i tohumlama çalışmalarıyla başlamış olup bu işlem yerli ırkların üzerinde de devam etmektedir.

İlçemiz genelinde büyükbaş hayvan sayısı aşağıdaki gibidir.

CİNSİ SAYISI

Saf kültür ırkı : 1.220 adet ( Holştein, Jersey, Simental)

Jersey kültür melezi : 8.670

Yerli ırk sığır : 500

Bundan başka 1.480 civarında koyun bulunmaktadır. Bu güne kadar yurtdışından toplam 120 adet iyi cins süt sığırı ithal edilerek vatandaşlara dağıtılmıştır. 11.000 civarında yumurta tavuğu bulunmaktadır. İlçemizde 6 köy 1 mahallede toplam 1300 yeni usul kovanda yaklaşık 19.500 kg bal üretimi yapılmaktadır.

Süt üretimi dışında Pazar için üretim yok denecek kadar azdır. Arazi şartlarının uygun olmaması nedeniyle tarımda makineleşme mümkün olmamıştır. Arazi kıt olup, çok küçük parçalara ayrılmıştır.

Çiftçi kayıt sistemi ve doğrudan gelir desteği uygulamaları

2005 yılı doğrudan gelir desteği çalışmaları devam etmektedir.

Tarım ve hayvancılık dışında küçük çaplı tamir atölyeleri mevcuttur. Bunlardan 2 adedi soba üretimi yapmaktadır. İlçemizde yalnızca T.C. Ziraat Bankası faaliyet göstermektedir.

Yaylalarımıza yayla turizmi bakımından rağbet vardır. Sahil kesimlerinden bazı vatandaşların yaz sezonu için yayladan ev kiralamaya başladıkları gözlenmektedir. Yaylada oluşmaya başlayan çarpık yapılaşmanın önüne geçmek için belediyece bir mevzii imar planı yaptırılması yararlı olacaktır.

İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından ev ekonomisi, hayvancılık ve çiftçi eğitimi çalışmaları devam ettirilmektedir.

İlçede esnaf kefalet kooperatifi, esnaf odası ve ziraat odası mevcuttur.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Tarafından Yürütülen Projeler

a) Halıcılığı Destekleme Projesi :

Halıcılık kurslarında öğrenim gören kursiyerlere iplik yardımı sağlamak, evlerinde kendi kendilerine üretici olmak olgusunu kazandırmak ve halıcılık sanatını bölgeye yerleştirmek için halıcılık projesi hazırlanmıştır.

Bu proje kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Genel Sekreterliğinden 11.255.000.000.TL. ödenek temin edilmiştir. Proje çalışmaları devam etmektedir.

b) Cevizcilik Projesi :

S.Y.D.Vakfı ve İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Proje karşılığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliğinden gelen 5.000.000.000 TL’lik ödenekle bu güne kadar 1000 adet aşılı ceviz fidanı dağıtımı yapılmıştır. Geri dönen paralar vakıf hesabında toplanarak tekrar ceviz fidanı dağıtımı yapılacaktır. Proje çalışmaları devam etmektedir.

c) Folklorik Düzköy Bebeği :

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Pratik Kız Sanat Okulu işbirliği ile hayata geçirilen Folklorik Düzköy Bebeği Projesi kapsamında üretilen Folklorik Bebekler satışa çıkarılmıştır. Ekonomik Potansiyeli düşük olan İlçemizde hiçbir uğraşısı bulunmayan genç kızlarımıza yeni iş imkanı sunan proje İlçemizin ekonomisine ve tanıtımına da katkıda bulunmaktadır.

Proje karşılığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Teşvik Fonu Sekreterliğinden 11.844.YTL’lik ödenekle bu güne kadar 421 folklorik bebek üretimi yapılmıştır. Bunlardan 231 tanesi satılmış 6.713 YTL girdi sağlanmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)