Çanakçı ilçesi TARİH

1461 de Osmanlı Egemenliğine giren bölge 1879 yılında Görele ilçesinin kurulmasıyla bu ilçeye bağlanmıştır. 1916 yılında Rus işgali altında kalan ilçe 13 Şubat 1918 tarihinde Görele ile birlikte bu işgalden kurtulmuştur. 1960 yılından beri Görele İlçesine bağlı bucak iken, buradan ayrılarak 29 Ağustos 1991 tarihinde 3644 Sayılı Kanunla İlçe olmuştur. Eskiden beri Çanakçı İlçe merkezinde üretilmekte olan ağaç kap ve çanaklar nedeniyle “Çanak ustasının bulunduğu yer” anlamında bu günkü merkezin adı ortaya çıkmış ve ÇANAKÇI adı buradan gelmiştir. Bucak olarak önceleri Yeşilköy köyümüzün Beyli bağlısında bulunan merkez, sonraki yıllarda bugünkü yerine nakledilmiştir. 


Giresun’a 78 km. uzaklıkta olan ilçenin yüksekliği 150 metre’dir. İlçenin güneyinden doğup İlçenin merkezini ikiye bölerek uzanan Çanakçı deresi Görele ilçesinden Denize dökülmektedir. İlçe denizden 17 km. içeridedir. İlçede 4 mahalle, 12 köy bulunmaktadır.


COĞRAFYA


İlçemiz arazisinin yaklaşık % 15’i tarım, % 46’sı çayır ve mera % 33’ü ormanlık ve fundalık, % 6’sı da tarım dışı meskun sahalardır. Bitki örtüsünü İlçe merkezi çevresinde fındık ve çay yüksek kesimlerde orman ürünleri oluşturur. Bölge engebeli ve dağlarla kaplı olup, yerleşim dağınıktır. Başlıca tepelerimiz Karınca Kale, Tacca Tepe ve Akköy Tepeleridir. Akarsularını Çöcen Deresi, Bal Deresi, Sis Deresi ve bunların birleştiği Çanakçı Deresi teşkil eder. Arazi oldukça sarp ve yamaçlı olup, yerleşim çok dağınıktır. Çanakçı Deresi İlçemizi ikiye bölerek yol güzergahını izleyip Görele İlçesinde denize dökülmektedir.

İklimi tipik bir Karadeniz iklimi olup, yazları serin, kışları ılık ve her mevsim bol yağışlı olup, kışın yükseklere bolca kar düşer.

İlçemizin kuzeyi, doğusu ve batısı Görele İlçesiyle çevrili olup, güneyinde Gümüşhane İlinin Kürtün, güneydoğusunda da Trabzon’un Şalpazarı İlçesiyle sınırlıdır.

İlçenin yüzölçümü 205 km² olup, İlçe merkezinin rakımı 150-160 M’dir.

NÜFUS

2000 yılı nüfus sayımı sonucuna göre, İlçe merkezi nüfusu 6.644, Karabörk Belediye nüfusu 2.974, köyler nüfusu 5.627 olmak üzere toplam nüfus 15.245 dir.

İlçe merkezinde nüfusun büyük çoğunluğu henüz köy özelliği gösteren merkez dışındaki mahallelerde oturmaktadır. Köylerimizde göç dolayısıyla azalma görülmekte olup, halk daha çok Görele İlçesine yerleşme eğilimindedir.

Nüfustaki defter kayıtlarına göre canlı kişi sayısı 28.139’dur. Nitekim nüfus defterine göre İlçenin nüfusu 28.139 olduğu halde son nüfus sayımında 15.245 olması verilen göç yüzündendir. Nüfusta tutulan istatistiğe göre deftere kayıtlı nüfusun cinsiyetlere göre dağılımı: şehir merkezi erkek : 3,314, kadın : 3,330, toplam 6.644 köyler toplamı erkek : 11,319, kadın : 11.108, toplam 22.427, ilçe geneli erkek : 14.133, kadın : 14.006, toplam nüfus 28.139’dur.

İlçe merkezinde ve köylerde eğitim gören ve sanatkar olanlar daha çok Görele İlçe merkezinde, nadiren başka illerde ve yurt dışında ikamet edip arazi ve aile bağları nedeniyle İlçe ile bağlantılarını sürdürürler.

Halkın tamamı İstanbul lehçesinde anadil Türkçe konuşmaktadır.

İDARİ BİLGİLER

Çanakçı İlçesi 1960 yılından beri Görele İlçesine bağlı bir bucak iken, buradan ayrılarak 29 Ağustos 1991 tarihinde 3644 Sayılı Kanunla kurulmuştur.

İlçenin Merkez (Çanakçı) ve Karabörk(Belde) Belediyeleri olmak üzere 2 Belediyesi, Merkeze bağlı 4 mahalle vardır. Bunlar: Merkez, Orta, Camiyanı ve Beyli mahalleleridir. Karabörk Belediyesinin ise 3 mahallesi vardır. Bunlar: Merkez ,Çöcen ve Kuz mahallelerdir. İlçemize bağlı 13 köy bulunmakta olup, bu köylere ait 49 bağlı vardır. Mezra ve oba gibi bağlılar yoktur.

İlçeye bağlı bütün köy ve mahallelerde telefon hattı ve elektrik mevcut olup, bütün bağlılarda yeterli olmamakla beraber içme suyu mevcuttur. Bütün Köylerimizin yolu olmakla beraber bazı köylerimizin köy içi yol sorunları vardır.

Arazinin engebeli oluşu nedeni ile köyler genellikle dağınık olarak yerleşmiştir. Yol, su, okul ve sağlık tesisi gibi bazı yatırımlar bilhassa yüksek köylerde güç şartlar altında yerine getirilmektedir.

Kış aylarında ise ulaşım zaman zaman mümkün olmamaktadır.

Devlet yönetimi ile halk arasındaki ilişkiler normaldir.

TARIM VE HAYVANCILIK

İlçemizde halk genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. 38,155 hektar tarıma elverişli arazi mevcut olup, bunun 30,000 dekarı fındık, 5,000 dekarı mısır, 3,000 dekarı çay ve 150 dekarı da sebze ve 5 dekarı kivi ekim alanıdır. İlçe dahilinde yaklaşık 2.000 baş koyun, 1.250 adet keçi, 2.375 büyükbaş, 2.650 kümes hayvanı, 200 adet kara kovan, 1150 fenni kovan mevcuttur.

Hayvancılık daha çok günlük ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak yapılmaktadır. Arazi yapısının sarp ve yamaçlı olması tarım faaliyetlerinde güçlük yaratmakta ise de yer yer modern tarım usullerinin uygulanmaya çalışıldığı görülmektedir.

İlçemizin önde gelen tarım ürünü fındık olup, daha sonra çay ve mısır gelmektedir. İlçe genelinde 300 arıcı vardır. Tarım İl Müdürlüğü ve Kaymakamlık katkılarıyla 30 kişi seracılık yapmaktadır.

Çanakçı Malmüdürlüğü 2004 aralık ayı itibarıyla:

2004 Yılı aralık ayı itibariyle vergi tahakkuk ve tahsilatı :

Tahakkuk : 375.222.100.000.-Tl.

Tahsilat : 324.867.100.000.-Tl.yapmıştır.

İlçemizde sanayi tesisi çok yetersizdir. İlçe merkezinde 12 bakkaliye, 5 mani- fatura, 2 züccaciye, 2 kırtasiye, 7 kahvehane, 3 tekel bayii, 3 LPG bayii,4 marangoz, 4 manav, 4 kasap, 3 çay ocağı, 3 lokanta, 3 fırın, 3 yağ-yumurtacı, 4 kunduracı, 3 berber, 3 soğuk demirci, 3 nalbur, 2 beyaz eşyacı, 3 hırdavatçı, 1 birahaneci, 1 sobacı, 2 sandıkçı, 1 kalaycı, 1 camcı, 1 köfteci, 1 un değirmeni, 1 terzi, 1 birahane, 1 eczane ve 1 spor kulübü lokali ile bir Öğretmen evi faaliyettedir.

Karabörk Beldesinde; 6 bakkal, 5 marangoz, 1 lokanta, 6 kahvehane, 1 çay ocağı, 2 tuhafiye, 1 kasap, 2 tekel bayii, 1 manav, 1 nalburiye, ve 2 fırın mevcuttur. Deregözü Köyünde bir marangoz, lokanta, bakkal ve fırın vardır.

İlçemizde Turizm Tesisi ve İşletmesi yoktur.

İlçemizde bulunan Tarım Kredi Kooperatifince 2004 yılında toplam 200.000.000.000TL nakdi kullandırılmıştır.

İlçemizde T.C. Ziraat Bankasının bir şubesi mevcut olup, başka banka şubesi yoktur. Tüm bankacılık işlemleri bu bankaca yürütülmektedir.

İlçemizde Orman İşletme Şefliği olmadığından ormanlık alanın gözetim ve denetimi Görele Orman İşletme Şefliği’nce yapılmaktadır. 9919,5 hektar ormanlık alanın 2379,7 hektarı iyi vasıflı, 4434,3 hektarı bozuk vasıflı ve 3108,5 hektarı açık arazi olup, ormanlık alanın genel alana oranı % 62’dir. Her yıl belli miktarda orman yolu ve ağaçlandırma yapılmaktadır. İlçemiz Yeşilköy sınırları içerisinde Orman İşletmeye ait 160 M2 orman emvali deposu ve içinde 1 adet bekçi barakası vardır.

İlçemiz dahilinde 85 adet fındık patozu kullanılmaktadır.

Maden Tetkik Arama Enstitüsü tarafından Akköy ve Bakımlı köylerinde geçenyıllarda birkaç kez yer altı madeni araması yapılmış, ancak yeterli rezerv bulunamadığından aramalara devam edilmemiştir.

İlçemizde fuar, sergi ve panayır bulunmamaktadır. Ancak haftanın Perşembe günleri Çanakçı Merkezinde, Çarşamba günleri ise Karabörk Beldesinde kurulan Pazar oldukça hareketli geçmekte, civar İlçe ve köylerden alış veriş için gelinmektedir.

İlçemiz Karabörk- Çöcen Mahallesi, Deregözü ve Düzköy köylerinde özel

şahıslara ait üç adet alabalık tesisi mevcut olup, yıllık 4,5 ton civarında üretim yapılmaktadır.Her yıl Haziran ayının son haftasında Kuşdili şenlileri ilçemiz Karabörk beldesinde düzenlenmektedir.

İlçe merkezi ve köylerde ahşap evlerin yerini hızla betonarme binalar

almaktadır. Önceleri genellikle hayvan ahırları evlerin zemin katlarında bulunmakta

iken bu alışkanlık yer yer terk edilmekle birlikte bazı köylerde devam ettiği görülmektedir. Genel görünüm Doğu Karadeniz yapılaşmasına uygundur.

İlçe merkezinde ve köylerde hiçbir sosyal tesis yoktur. Kahvehaneler halkın tek dinlenme ve eğlenme yeridir.

İlçe merkezinin eski ve yetersiz olan elektrik tesisatının yenilenme çalışmaları

devam etmekte olup, bütün köylerimizin elektriği vardır.

Tüm köylerimizde içme suyu sorunu çözülmüştür. Ancak yüksek köylerimizin

bazı mahallelerinde şebeke yetersizliği vardır.

İlçe merkezinin kanalizasyonu ve içme suyu şebekesi yetersizdir. Kanalizasyon

Projesiz olarak Belediye imkanlarıyla yapılmış olup, Çanakçı Deresine akmaktadır.

Belediye nezaretinde İller Bankası katkısı ile içme suyu şebekesinin % 90’ı tamamlanmış olup, Deregözü Köyü Maden deresinde bulunan hazineye ait su kaynağının Belediye’ye tahsisi yapılması gerekmekte ve arıtma tesisinin kurulacağı yerde kamulaştırma sıkıntıları vardır.

Karabörk Beldesinin su şebeke projesi hazırlanmış, İller Bankasınca ihalesi yapılmıştır. Henüz yapım çalışması başlamamıştır. Kanalizasyon yetersizdir ancak belediye imkanlarıyla iki büyük fosseptik çukur yapılarak atıkların açığa akması engellenmiştir.

Köylerimizde kanalizasyon yoktur. Ancak köy yerleşim yerlerinde fosseptik çukur yapımı büyük ölçüde tamamlanmıştır.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)