Araklı Coğrafi bilgi

Araklı,Trabzon‘un doğusunda olup, il yerleşim merkezi bugünkü ilçe merkezinin batısında bulunan ‘Konakönü’ mevkiidir. Araklı adı, Buzluca ve Kalecik yakasında yer alan iki kale arasında bulunması nedeniyle, ‘AraKale‘den aldığı iddia edilmişsede Arakalle kelimesinin Türkçe olmaması da söz konusudur. İlçe, 1916 yılında Rus işgaline uğramış ve 1918 yılında bu işgal sona ermiştir. Fabrikalarıyla, eğitim kurumlarıyla ve yenilenen birçok özel ve resmi kurumu ve de hastanesiyle Araklı, Trabzon’un hızla gelişen ilçelerinden biridir.

Araklı’nın 70 km. güneyinde bulunan çam ağaçlarıyla kaplı ‘Pazarcık’ Turizm Bakanlığı’nca turizm merkezi olarak ilan

Araklı ilçesi

 

edilmiştir. Pazarcık’a girişte Pazarcık Mağarası bulunmaktadır. Yeşilyurt Beldesi Yılantaş Yaylası’nda her yıl 25 Ağustos’ta şenlikler yapılmaktadır. Yeşilyurt’ta, 1. Dünya Savaşı’ndan kalma şehitlik bulunmaktadır. İlçe merkezine 10 km. uzaklıkta Bereketli köyünde ‘Acısu’ olarak bilinen madensuyu vardır. Ayrıca 55 km. uzaklıkta Çörmeler Pilitli’de ve 80 km. uzaklıkta Balahor’da madensuyu şifalı olarak bilinmektedir.

 

Araklı tarihi

Doğu Karadeniz ‘deki diğer yerlerde olduğu gibi Araklı’nın da tarih öncesi arkeolojik çalışmalarla aydınlatılmış değildir. Ancak binyıllar boyunca Doğu-Batı ticaretinin en canlı güzergahı olan İpek yolunun Karadenize Ulaştığı toprakların üzerinde kurulmuş olması ticari değerinin yanında askeri ve jeostratejik değerlere sahip olması ilçedeki yerleşimin Trabzondan çok sonra olmadığını düşündürtmektedir. Doğu Karadenizi Güneyden kuşatan ve savunmasını kolaylaştıran ,dağlar Anadolu’ya hükmeden yönetimlerin bölge üzerinde otorite kurmasını,ticari ve sair ilişkilerle bölge kültürünün değiştirilmesini uzun süre engellemiş kendi bildiğince kendine yeterek yaşamayı benimseyen bir insan tipinin oluşmasına neden olmuştur.Hititler döneminde bölgenin madenlerini işleyen halkı Haliblerden maden alındığı, Asurluların Batı İran’dan gelerek bölgeyle sınırlı ticari ilişkilerde bulundukları bilinmektedir.Bölge ilk sömürgeci ziyaretini M.Ö.750 yıllarında Miletliler vasıtasıyla yaşadı.Ancak bu yıllarda Kafkasya üzerinden başlayan Kimmer akınları sebebiyle sömürgeciler bölge yerleşmeye fırsat bulamadılar.Kimmerler‘den sonra İskitler ,Medler ve Persler kısa süreli hakimiyetleri olmuştur. Trabzon çevresindeki halklardan bunların özelliklerine yaşama biçimlerine yetiştirdikleri karakterlere dair bilgilerden sözeden Ksenefon M.Ö.400 yılında Bayburt-Trabzon yolculuğunda bölgenin yerli halkları olan Kolhlar Makronlarla savaşlarını eseri Anabasiste yazar.Diğer kaynaklarda onaylandığı gibi bölgemiz halkı savaşçı arıcılık meyvacılık ve madencilikle meşgul denizdende faydalanır durumdaydılar

Araklı ilçesi Ekonomi

İlçemiz Araklı 372 kmlik bir alana sahip olup Ahu Dağ silsilesi ile Küçükdere dağ silsilesinin kıyıya kısmen dik olarak inmesinin belli oranda iç kısımlara kadar uzanmasını sağlamıştır. Arazi Yapısının çok engebeli ve dağlık olması tarıma olan ilgiyi azaltmıştır.Tarım sınırı kıyıdan yaklaşık 600km ye kadar çıkmaktadır.ilçemizde yoğun olarak mısır,fındık ve çay üretimi yapılabilmektedir.Bunun yanında önemli olmayan miktarlarda baklagil de yetiştirilmektedir. İlçemizde hala geleneksel “Ahır” hayvancılığı devam etmektedir Etinden sütünden ve derisinden gereği gibi yararlanma beklentisi ve becerisi oluşmamıştır.Halk daha çok kendi ihtiyaçların karşılamaya yönelik bir hayvan bakıcılığı yapmaktadır.İlçemizde ve köylerinde ancak 247 adet saf Jersey ineği bulunmaktadır.100 bine yaklaşan nüfusuyla ilçemiz için ne kadar yetersiz olduğu ortadadır. Ayrıca 9223 tanede yerli karainek olduğu ilçe tarım müdürlüğünün verilerinde tesbit edilmiştir. Arıcılıkta ilçemiz yavaş yavaş olsada gelişmektedir.1650 arıkovanı ile 181 belgeli arıcı yılda 4500 ton bal üretmektedir.Özellikle bölgemizde üretilen ve “Cifin” denilen çiçeğin özününde karıştığı için “Delibal” olarak adlandırılan balımızın besin değeri yüksek olduğu bilinmektedir. Denizlerimizde çeşitli sebeplerden meydana gelen verimsizlik denize kıyısı olan ilçemiz içinde olumsuzluklar oluşturmuştur.Bunun yanında bilinçsiz avlanma neticesinde ilçemiz deniz kıyısında olmasına rağmen yeterli oranda balık tüketememektedir.Ancak son yıllarda Sahil Güvenlik teşkilatının kurulması bu tür avlanmaları ve balık nesillerinin tükenmesini önleyici uygulamaları başlatmıştır.

Araklı ilçesi turizm


İlçemiz Araklı turizmi henüz ülkemizde de yeni yeni popüler olmaya başlayan yayla turizminin yoğun olarak görüldüğü bir ilçe durumundadır.İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Pazarcık mevkiinin Turizm bakanlığınca birinci dereceden turizm bölgesi ilan edilmesinin ardından bölgeye olan ilgi daha da artmıştır.Her yıl gerek Trabzon’un yerli halı gerek komşu illerden bölgeye yoğun olarak ziyaretçi gelmektedir.Özellikle şehir dışında yaşayan Trabzon halkınınen fazla rağbet ettiği alan Pazarcık Olmaktadır.Gösterilen bu yoğun ilgiye paralel olarak bölgede konaklama temel ihtiyaç ve benzeri ihtiyaçları karşılayacak yeni tesisler inşa edilmiştir.Yeni İstihdam alanları oluşturulmuştur.Yayla turizmi artık araklı halkı için yeni bir ekonomik canlılık kaynağı olmaya başlamıştır.Geldiğimiz aşamada çok büyük etkisi olmamakla birlikte yayla turizmi hızla gelişmektedir.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)