Ardanuç coğ. Artvin ilinde, doğuda Arda-han, güneyde Erzurum, batı ve kuzeyde merkez ilçe, kuzey ve kuzeydoğuda Şavşat ilçesiyle çevrili ve ilçe merkezi kent adı (Lat (DMS)  41° 7′ 43N  Long (DMS)  42° 3′ 33E  Altitude (meters)  558 m).

Kürdevan, Horosan ve Yalnızçam dağları (doğusu ve güneyinde) ile çevrili ilçe merkezi Bulanık,Horhot ve Ekşinar çaylarının beslediği Ardanuç deresi’nin kenarında ku-rulmuş olup, başlıca gelir kaynağı büyük ve küçükbaş hayvancılıktır.

Bilbilan Yaylasında yaz aylarında devamlı, cumartesi günleri ise büyük çapta olmak üzere hayvan pazarı kurulmakta ve yerel e-konomiyi canlandırmaktadır.

Kısıtlı miktarda tarıma elverişli alanda buğday, arpa, patates, fasülye, mısır, do-mates, zeytin, elma, kızılcık, ceviz, üzüm ve armut yetiştirilmekte ve yeni yeni arıcılık ve seracılık geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Pek çok Karadeniz ve Kafkasya yerleşiminde olduğu gibi, Ardanuç’un neredeyse tüm köylerinde dağınık tip yerleşme gözlenmek-tedir.

Belediyeler (1):

  1. Ardanuç (kuruluş 1945)

nüfus:

2000    5.278

1997    6.106

1990    5.052

1985    3.765

1980    3.377

Köyler (49)

Köy adı nüfus İlçe  İl
Akarsu 152 10 45
Anaçlı 129 18 53
Aşağıırmaklar 342 25 60
Aşıklar   83 14 49
Avcılar 291   3 32
Aydınköy 787 18 53
Bağlıca 318 30 55
Ballı 208 30 65
Beratlı   51   5 40
Bereket 256 12 47
Boyalı 202 35 41
Bulanık 547 24 59
Cevizlik 109 20 55
Çakıllar 108 25 60
Çıralar   26 10 45
Ekşinar   95   3 38
Ferhatlı 145   5 30
Geçitli 284 35 70
Gökçe 121 19 54
Güleş 529 30 60
Gümüşhane 234 16 50
Hamurlu   61   7 42
Harmanlı 166   5 40
Hisarlı   94 28 63
İncilli 141 18 53
Kapıköy   78 25 60
Karlı 107   7 42
Kaşıkçı   19 12 47
Kızılcık 303   4 39
Konaklı 125 15 50
Kutlu 205 30 65
Meşeköy   61 17 52
Müezzinler   67 10 45
Naldöken   65   3 38
Ovacık 209 13 48
Örtülü   60 13 48
Peynirli 305 17 52
Sakarya 215 10 45
Soğanlı 295 15 20
Tepedüzü 244   8 43
Torbalı 128   6 41
Tosunlu 180 27 62
Tütünlü 201   7 42
Ustalar   38 26 61
Yaylacık   52 27 62
Yolağzı   55 27 62
Yolüstü 248   7 42
Yukarıırmaklar 105 25 60
Zekeriyaköy 111 28 63

MÖ 9. yüzyılda Urartularla ilişkilendirilen bölge, MÖ 7. yüzyılda Kimmer ve İskitler ta-rafından yağmalandıktan sonra Kartli krallı-ğı, MÖ 2. yüzyılda Pontus, MÖ 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu, MS 9. yüzyılda Bag-rat yönetimi, 16. yüzyılda ise Osmanlı haki-miyetine girmiştir.

1578 – 1828 arası dönemde Çıldır sanca-ğına bağlı olan eski adıyla, Artanuçi Ayeste-fanos anlaşmasıyla 1848’de Rusya’ya veril-miştir. 1. Dünya savaşının ardından 1918’de İngiliz, 1919’de Gürcü işgaline uğrayan kasaba, yeni kurulan Türkiye Cumhuriye-ti’nin bir parçası olarak 13 Şubat 1921’den 1945 yılına kadar Artvin’e bağlı bir nahiye olarak yönetilmiş, 1 Ağustos 1945 tarih ve 4769 sayılı kanunla ilçe olmuştur.

Önceki ilçe merkezi Tütünlü’de iken 1948 yılı Kasım ayında ilçe merkezi Adaka-le’ye, 1954 yılında hükümet binası inşaa-tının tamamlanmasından sonra şimdiki Mey-danlar’a nakledilmiştir.

Ardanuç Belediyesi tarafından organize edilen, Aşıklar Şenliği ve Karakucak Güreş Festivali, Aydın Köyü Yayla Şenlikleri ve Ka-rakucak Güreş Festivali, Bereket Köyü Yayla Şenlikleri ve Güreş Festivalleri yazın hare-ketli geçmesini sağlamaktadır.

Ermenistan’da benzer köy adı olarak:

·       Aparani Shrjan bölgesinde, Arteni (Lat (DMS) 40° 17′ 54N Long (DMS) 43° 45′ 15E Altitude (meters) 1.206 m)

·       Geghark’unik’i Marz bölgesinde, Ar-taniş (Lat (DMS) 40° 29′ 45N Long (DMS) 45° 21′ 46E Altitude (meters) 1.943 m)

 

Kaynak: Özhan Öztürk. Karadeniz Ansiklopedik Sözlük. Heyamola yayıncılık, İstanbul. 2005. ISBN: 975-6121-00-9.

*Yazarın izniyle Kısaltılarak aktarılmıştır. Tüm yasal hakları saklıdır ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

 

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)