Arsin ilçesi Tarihi

Arsin ilçesi Ortaçağdan bu yana yerleşim merkezi olarak varlığını sürdürmekte olup, Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u Fethi ile 26 Ekim 1461 tarihinde Osmanlı topraklarına katılmıştır. 13 Nisan 1916 tarihinde Rus işgaline uğrayan Arsin 24 Şubat 1918 tarihinde işgalden kurtarılmıştır.

Arsin 1952 yılına kadar Yomra ilçesine bağlı iken bu tarihte bucak olmuş ve belediye teşkilatı kurularak 1957 yılında çıkarılan 7033 Sayılı Yasayla ilçe durumuna gelmiş ve 04 Nisan 1959 tarihinde fiilen teşkilatlandırılmıştır.

Arsin, “Temiz” ve “Arınmış” anlamına gelmektedir. Bu adını, tabii plaj durumundaki ilçe kıyılarındaki kumsallardan aldığı söylenmektedir.

Coğrafi Durumu:

a) Arazi Yapısı : İlçe merkezi sahil kesiminde ve hafif meyilli bir araziye sahiptir. İlçemizin topografik yapısı, sahilden iç kesimlere doğru gidildikçe eğimi artan bir yapı gösterir. Bazı köylerde eğim %70’lere kadar varmaktadır. İlçemizin toplam yüzölçümü 169km2’dir. İlçemizde 5 akarsu bulunmaktadır. Bunlar Yanbolu, Falkoz, Arsin, Kendirlik ve Sifla dereleridir.

İlçemizin tarımsal alanı 9.530 hektar, ormanlık alanı 6362 hektar, çayır mera alanı 583 hektar olup elverişsiz alanı 425 hektardır. Tarım arazisi kullanma şekline göre; Tarla alanı 10.400 dekar, yem bitkileri alanı 232 dekar, sebzecilik alanı 658 dekar, çay alanı 350 dekar, fındık alanı 83.590 dekar ve kivi alanı 70 dekardır. İlçemiz merkezinin rakımı 10 metredir. Koordinatları; 39-50 derece doğu boylamı, 40-50 derece kuzey enlemidir.

b) İklimi : Bölgesel iklime bağlı olarak ilçemizde yazları serin, kışları ılık geçer. Ilıman iklim hâkimdir. Yıllık ortalama yağış miktarı 1000- 1100 mm arasında ve ortalama sıcaklık 15.5 derecedir. Bölgenin yüksek kesimleri ve vadiler yaz ve sonbahar ayları başlangıcı dışında sislidir. Bulutluluk derecesi 6/10 dur. En bulutlu ay Şubat, en bulutsuz ay Haziran ve Ekim aylarıdır. Bölgedeki hâkim rüzgârların hızı 1.6m/sn dir. Bölgeye egemen rüzgârlar Aralık ayında Kıble yâda Lodos, Haziran ayında Güney, Kasım ayında Batı, diğer aylarda Batı-Kuzey rüzgârları hâkimdir. En hızlı rüzgârlar Şubat ayında Batı ve Kuzeybatıdan eser. En soğuk ayın sıcaklık ortalaması 7.75 derecedir. En sıcak ayın sıcaklık ortalaması ise 24.05 derecedir. En düşük ortalama nem oranı 69.2 (Aralık ayı) en yüksek ortalama nem oranı 83.5 (Mart ayı)’dır.

c) Çevre : İlçemiz, Trabzon ilinin 20 Km. doğusunda Trabzon-Rize sahil şeridi üzerinde kurulmuştur. Doğuda Araklı, Batıda Yomra ile çevrili, Kuzeyinde Karadeniz, Güneyinde Gümüşhane ilinin Yağmurdere bucağı ile çevrilidir. Karadeniz ile 7 Km. deniz kıyısı, Batıda Yomra ilçesi ile 28 Km. mülki kara sınırı, Doğuda Araklı ilçesi ile 35 Km. mülki taksimat sınırı mevcuttur.

Arsin ilçesi Nüfusu:

2000 yılında yapılan Nüfus sayımı sonuçlarına göre ilçe merkezinde 13.038, belde belediyelerinde 8.485, köylerde 13980 olmak üzere toplam nüfus 35.863’dür. Toplam nüfusun tamamı ise Türkçe konuşmaktadır.
17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara Bölgesinde meydana gelen deprem felaketinden sonra köylerimize göç eden aileler olmuştur.

Arsin ilçesi İdari Yapı:

Arsin ilçesi 7033 Sayılı Yasayla ilçe durumuna getirilmiş ve 4 Nisan 1959 tarihinde fiilen teşkilatlandırılmıştır. İlçemizin Arsin merkez ve Yeşilyalı, Fındıklı, Atayurt olmak üzere dört belediyesi vardır. İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Cudibey Mahallesi, Yeşilce Mahallesi, Yeni Mahalle, Yalı Mahallesi, Yeşiltepe Mahallesi, Şankaya Mahallesi, Nuroğlu Mahallesi, Konak Mahallesi, Güzelyalı Mahallesi, Gölcük Mahallesi ve Fatih Mahallesi olmak üzere 12 mahalleden oluşmuştur.

Arsin Belediyesi
Belediyemizin 2004 yılı bütçesi 3.200.000.000.000 Türk Lirasıdır (3.200.000 YTL). Belediyemizde 14 Memur, 12 işçi, 7 geçici işçi olmak üzere toplam 30 (otuz) personel çalışmaktadır. Belediyemize ait 1 adet binek otosu, 8 adet hizmet aracı ve 6 adet iş makinesi mevcuttur. Belediyemizin 3 adet kiralık lojmanı ve 19 adet de kiralık işyeri bulunmaktadır.

Belediye meclisi : Belediye meclisi Başkan dâhil 12 kişiden oluşmakta olup meclis 2004 yılında 3 ü olağan 3 ü olağanüstü olmak üzere 6 toplantıda toplam 34 karar almıştır.

Belediye Encümeni : Belediye encümeni 2004 yılı içerisinde 24 oturumda toplam 50 adet karar almıştır.

Evlenme İşlemleri : Belediye evlendirme memurluğunca 2004 yılı içerisinde 106 adet evlenme akdi yapılmış olup yıl içerisinde yabancı evliliği yapılmamıştır.

1952 yılından bu güne Belediye Başkanları :

1952-1956 İsmail YILMAZ

1956-1960 Yunus ÖKSÜZ

1963-1968 Osman ÖZER

1968-1973 İsmail YILMAZ

1973-1980 Kemal GÜRSOY

1984-1989 Kemal GÜRSOY

1989-1994 Turan YILMAZ

1994-2004 Ramis SUNGUROĞLU

2004-….. Dr. Erdem ŞEN

Arsin ilçesi  TEKNİK ALT YAPI

İçme Suyu:

İlçemiz içme suyu inşaatı için 1992 yılında İller Bankasına yetki verilmiş olup içme suyu inşaatı 2000 yılında bitirilerek belediyemize teslim edilmiştir. İlçemize bağlı 12 mahallede yaklaşık 2700 aboneye sağlıklı olarak günlük klorlama yapılarak su verilmektedir.

Kanalizasyon:

İlçemiz Kanalizasyon inşaatı 1994 yılında İller Bankasına verilmiş olup 24.08.1998 tarihinde başlamıştır. Döşenen hata 21.128 metre buhar kürlü boru döşenmiş, 603 adet muayene bacası inşa edilmiş, 2 adet terfi merkezi, parsel bacaları ve terfi hattı yapılmıştır. 2003 yılı itibariyle keşfe göre işin % 92 si bitirilmiştir.

Belediyemizce devam eden yatırımlar; Yeşilce mahallesi kaldırım tamiratı, bordür ve kaldırım döşeme işi, Yalı, Yeşilce ve Yeşiltepe mahalleleri prefabrik beton parke yol yapılması, Cumhuriyet mahallesi taş istinat duvarı yapılması, İlçe kanalizasyon şebekesi, kolektör hattı ve terfi merkezi yapılması ile kanalizasyon kazısı sonucu bozulan imar yollarına stabilize malzeme serilmesi ve yol tamiratıdır.

İş gücü ve Ekonomik Yapısı

Genel Nüfus sayımı sonuçlarına göre ilçede ikamet edenlerin %80’i tarımla uğraşmaktadır. Halen halkın en önemli gelir kaynağı Fındık ve Hayvancılıktır. İlçede 1000 dekar alana kurulan Organize Sanayi Bölgesinde işler durumda 62 adet fabrika bulunmaktadır. Bunların 14’ü tarımsal ürünleri işleyen işletmelerdir. Bölgede yaklaşık 2.117 personel istihdam edilmektedir.

A.) Arsin ilçesi EKONOMİK YAPI

1-Tarım: İlçemizin toplam arazisi 16900 hektar olup, bu arazinin %59.39’u tarım arazisi, %37.64’ü orman arazisi, %3.44’ü çayır-mera arazisi, %2.51’i ürün getirmeyen arazidir.

İlçemiz ve köylerinde mısır, kuru fasulye, yaş fasulye, patates, karalâhana, patlıcan, biber, domates ve salatalık ekimi yapılmaktadır. İlçemizde aile ihtiyacını karşılayacak küçük çapta hayvancılığın yanında meyvecilikle uğraşılmakta olup, başlıca yetiştirilen meyveler; karayemiş, mandalina, portakal, limon, ceviz, kiraz, armut, ayva, elma, erik, dut, incir ve kivi’dir.

2-Balıkçılık: İlçemiz sınırlarındaki deniz içerisinde mezgit, kefal, istavrit, hamsi, kalkan balığı v.s. bulunan Yanbolu deresinde tabi olarak alabalık, bıyıklı sazan türünde balıklar bulunmaktadır. Derelerimiz doğal bitki varlığı zengin olduğundan balıklandırmaya elverişlidir.

3-Hayvancılık: İlçemizde hayvancılık yüksek kesimlerde yaygınlaşmıştır. Hayvancılığın geliştirilmesi için suni tohumlama, yem üretimi ve ahır ıslahının birlikte yürütülmesi gerekmektedir. Bu amaçlara yönelik olarak hayvan pancarı, silajlık mısır ve pancar fiği ekimine ağırlık verilmektedir.

B.) HİZMETLER

1-Ulaştırma :

İlçemiz Trabzon-Rize Karayolu üzerinde bulunması nedeniyle şehirlerarası ulaşımı kolaylıkla sağlanabilmektedir. Köylerimiz bir köy ağı ile birbirine, ayrıca grup aracılığı ile ilçe merkezleri ile irtibatlıdır. İlçemiz köylerinin yol ağı uzunluğu 465 Km’dir.

2-Haberleşme :

İlçe merkezinde 3 adet santral ve 2617 abone mevcut olup TRT yayınları yanında uydu sistemiyle özel TV yayınları da izlenmektedir.

3-Turizm :

Tabii ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken ilçemiz doğal plajlara sahiptir. Son yıllarda sahil boyunca birçok turistik tesis açılmıştır. Doğu ve Batı kısımlarında kamping için uygun alanlar vardır. Konumu nedeniyle çadır ve doğa turizmine de elverişlidir.

4-Tapu Kadastro ve İmar :

İlçemiz merkezinde Kadastro çalışmaları 1994 yılında tamamlanmış. İmar planı ise 1967 yılında yapılmıştır.

5-Konut :

İlçe merkezinde konutlar genel olarak betonarmedir. Ahşap binaların tamamı ortadan kaldırılmıştır. İlçe merkezinde önemli bir konut sıkıntısı olmamakla beraber arsaların hisseli olmaları nedeniyle satışlarının çok az olması sonucunda konut üretimi yeterli düzeyde olmamaktadır.

6-Kooperatifler :

İlçemizde Tarım Kredi Kooperatifi, Fındık Satış Kooperatifi ve Esnaf Kefalet Kooperatifi bulunmaktadır.

7-Bankacılık :

İlçe merkezinde yalnızca Ziraat Bankası mevcut olup özel sektöre ait banka yoktur.

8-Sanayi :

Trabzon İl Özel İdaresi, Trabzon Belediyesi, Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası ile Arsin Belediyesince oluşturulan Müteşebbis Heyet tarafından Sanayi ve Ticaret Başkanlığının kredi desteği ile ilçemiz sınırları içerisinde 983.420 m2’lik sahada Trabzon Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur. Onaylı imar planına göre toplam 104 sanayi parseli mevcuttur. 104 sanayi parseli 76 firmaya tahsis edilmiş olup 59 adet firma üretime geçmiştir. 13 tesis üretim aşamasında, 1 tesis proje aşamasında ve 3 adet tesisin de üretimi durmuştur.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)