Akkuş ilçesinin tarihi durumunu çok iyi anlayabilmemiz için,konuyu tarihinin akışının içinde ele almanın daha faydalı olacağı düşüncesinden hareketle,İlimiz Ordu ve çevresi ile Akkuş toprakları üzerinde sürdürülen tarihi siyasal olay ve ilişkileriyle birlikte ele almayı uygun gördük.

Akkuş ilçesinin adından söz edildiği dönem 19.yüzyılın sonlarına rastlanmaktadır.1858-1892 yılları arasında,Sivas vilayetinin Samsun Sancağına bağlı “Karakuş” adıyla bir yerleşim merkezinin resmi kayıtlarda yer almış olmasıyla ortaya çıkmıştır.

KARAKUŞ HALKI NERDEN GELDİ
Karakuş topraklarına yerleşmiş olan ilk sakinlerinin;Samsun ili ve sahil ilçeleri ile Tokat ilinde vuku bulan sıtma salgını sonucu,yüksek ve serin olan bu yerlere göçleri,1402 yıllarında Sivas ilinde meydana gelen çatışma ve karışıklıklar sonucu yapılan göçler,kan davaları yüzünden kaçan ailelerin,Selçuklu,Anadolu Beylikleri ve Osmanlı dönemindeki savaş ve istilalar sırasında göç ederek gelen ailelerin yerleşmeleri sonucu ortaya çıkmıştır.

KARAKUŞ BUCAĞI
Akkuş ilçe olmadan önce 1892-1920 yılları arasında Karakuş bucağı olarak Samsun ilinin Ünye ilçesine bağlı kalmıştır.1920 yılında yürürlüğe giren 69 sayılı Kanunla,Ordu’nun il olması üzerine Ünye ilçesi ile birlikte Ordu iline bağlanmıştır.

62 yıl bucaklıkla idare edilen Karakuş’un Osmanlılar dönemindeki Bucak müdürlerinin kimler olduğu hakkında elimizde kesin bir bilgi yoktur.Ancak;Cumhuriyet döneminde ise:
Cezmi BALYAS(Ünye),Mehmet ÇÖPOĞLU(Akkuş-Haliluşağı),Bedri nuri BALYAS(Ünye),Çontoğlu İbrahim Efendi(Akkuş-Gedikli),Turan Bey(Niksar),Mashar SORAVOĞLU(Şarkılı),Tahsin KURUL(Ordu),Kemal TUNCER(Mesudiye),Mustafa DAŞKIN(İzmir),Galip YÜRÜKOĞLU(Ordu).Bilinenler arasında olup Karakuş Bucağında bucak mudurlüğü yapmışlardır.

KARAKUŞ BUCAĞI’NIN İLÇE OLUŞU
Tarihinin akışı boyunca çeşitli kavimlerin,emir ve derebeylerin baskın ve istilalarına maruz kalan Karakuş,küçük bir yerleşim merkezi olmaktan ileriye gidememiştir.1892 yıllarında bucak merkezi olması ile yavaş yavaş gelişmeye başlamış ve 62 yıl aradan sonra ilçe olmaya namzet duruma gelmiştir.4 Mart 1954 yılında çıkarılan 6324 Sayılı Kanun ile “Akkuş” adı ile ilçe olmuştur.

“AKKUŞ “ADININ VERİLİŞİ
Karkuş Nahiyesi’nin İlçe olması için Nahiye sakinlerinden Azmi Sevindik önderliğinde 6 kişilik bir heyet başkent Ankara’ya giderek,zamanın başkanına çıkarlar.

Azmi Sevindik bve beraberlerindekiler , zamanın başkanı olan Adnan MENDERES’E Karakuş’un ve halkının tabiat ve devlet hizmetleri yönünden içinde bulunduğu zorr şartları dile getirirler.Bunun üzerine zamanın başkanı Adnan MENDERES, “Hay hay Karakuş’u ilçe yapalım.Fakat kara günler geride kaldı.bundan böyle Karakuş’un adı AKKUŞ olsun” der.Azmi Sevindik ve arkadaşları MENDERES’İN bu önerisini severe kabul eder.

Ankara’ya giden heyet geri döndükten hemen sonra Karakuş 4 Mart 1954 tarihinden sonra AKKUŞ ilçesi olarak bugünkü adını alır.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)