Ordu Akkuş ilçesi tarihi ve Turistik yerler

Akkuş ilçesinde,başka medeniyetlerden kalma büyük tarihi eserlere çok az raslanmaktadır. Ancak;yerleşim sahalarında tuğla parçaları,yıkık duvarlar,köprü yıkıntıları,kırık çömlek parçaları,toprak üzerinde kalmış bakır,bronz,gümüş ve altın paralar ile kaya ve ağaçlar üzerinde oyulmuş ve kabartma olarak çizilmiş resim ve işaretlere yer yer rastlamak mümkündür.

AKKUŞ’UN TARİHİ ve TURİSTİK YERLERİ

Akkuş ilçesinde,başka medeniyetlerden kalma büyük tarihi eserlere çok az raslanmaktadır.Ancak;yerleşim sahalarında tuğla parçaları,yıkık duvarlar,köprü yıkıntıları,kırık çömlek parçaları,toprak üzerinde kalmış bakır,bronz,gümüş ve altın paralar ile kaya ve ağaçlar üzerinde oyulmuş ve kabartma olarak çizilmiş resim ve işaretlere yer yer rastlamak mümkündür.

Tarihi Eserleri

Akkuş ilçesinde , en büyük tarihi harabeye ilçenin Alan köyü ile Erbaa sınırında bulunan KEVGİR KALESİNDE raslanmaktadır.

Bu tarihi harabe dışında ilçenin; Kızılelma , Karaçal , Gökçebayır, Gedikli , Kurtboğaz ,Yeşilgüneycik , Kuzköy , Çamlıca , Alan , Damyeri , Tuzak , Kuşçulu ve Haliluşağı topraklarında yer alan eski mezarlıklar,kiremit ve çömlek kırıklıkları , taş köprü yıkıntıları maden curfları ve yıkık duvarlara rastlanmaktadır.

Meşhur Olan Yerleri

Akkuş yerleşim bakımından denizden 1340m. yükseklikte bir ilçedir.Bu yönü ile yayla özelliği gösterir.

Bu nedenle Akkuş;yazları temiz havası, yeşil çimen ve ormanları ,soğuk kaynak ve içme sularıyla ,piknik ve dinlenme açısından insanların özleyip te bulamadığı yerlerden birisidir.

Akkuş-Niksar karayolu üzerinde ve ilçe merkezsine 3km. mesafede , orman işletme Müdürlüğünce tesis edilmiş Küçük kertil Piknik Yeri;ilçe halkı ve diğer vatandaşların en iyi dinlenme yerlerinden biridir.

Dinlenme ve Konaklama Yerleri

Akkuş ilçesinde tarihi bakımdan göze hitap edecek han , kışla, saray ve kervansaraylara rastlamak mümkün değildir.13. yüzyılın başlarından itibaren Akkuş toprakları üzerinden kervancılık yapılmış ise de;bu bir transit kervansaraycılık olmuştur.Bu sebeple kervan yolları üzerinde yapılan han ve kışlalar ahşap yapı olarak inşa edilmiş ve zamanla da yıkılıp yok olmuşlardır.Bunlar sadece han yeri olarak bilinmektedir.

Bugün ilçe merkezinde ,dinlenme ve konaklama yeri olan şahsa ait üç tane otel bulunmaktadır.Bunların dışında oteller ve pansiyona rastlamak mümkün değildir.

Şifalı Yerleri

Akkuş ilçesi topraklarının bir çok yerinde debileri yönünden az olan maden suları mevcuttur.Ancak bu maden sularından 3 tanesi tahlil edilmiştir.İlçe topraklarında bulunan,fakat imar edilmemiş olan bu maden suları birer şifalı kaynak suyu özelliğindedir.

İlçe topraklarında bulunan bu türdeki maden sularının dışında ılıca ve kaplıca türlerine rastlanmaz.

Bunların dışında yöre halkına şifa umudu ile ziyaret ettikleri ve yine yöre halkı tarafından “tekke” adı verdikleri mezar ve taş yığınları ile çevrilmiş yerler dışında herhangi bir türbeye rastlamak mümkün değildir.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)