Alucra İlçesi coğrafi özellikler, Giresun

Alucra İlçesinin rakımı 1400 metre olup, yaklaşık olarak 1200 kilometrekare yüzölçümüne sahiptir. Yüzey  şekilleri bakımından Karadeniz Bölgesi ile İç  Anadolu Bölgesi arasında geçit teşkil eder. Sahil Şeridi boyunca, denize paralel olarak uzanan sıra dağlar Şehitler ve Karagöl dağlarından sonra yavaş yavaş alçalarak iç kesimde yerlerini küçük dağlara, vadilere ve yaylalık ovalara bırakır. Arazi oldukça engebelidir. Ovalar  çok küçüktür. En  yüksek  Kengil ziyaret  tepesi (3000 m.) Berdiya dağları yüksek dağlarındandır. Önemli yaylaları 2700 metre yükseklikte Ağyatak ve Boyluca yaylası ile Anastos yaylası sayılabilir. 

Bitki örtüsü bakımından genelinde ormanlar geniş yer kaplar. Tohumluk, Zilovacığı, Boyluca ormanları, Aralık Tepe, Çalgan ormanları önemlilerindendir. Hayvancılığın gelişmesi bakımından önemli otlaklar  mevcuttur. Akarsular ise, Bağırsak ve Moran deresidir.

Bölgede ziraat ürünleri çok az üretilmektedir. Ziraat yapmaya arazi durumu müsait değildir. En çok tahıl ürünleri yetiştirilmektedir.

Madenler bakımından: Alucra oldukça zengin bir görünüm arz etmektedir. MTA yetkililerinden alınan bilgilere göre, ilçenin köylerinde çok geniş ve kaliteli Linyit rezervlerinin olduğu, ayrıca Demirözü Köyü taraflarında Demir madenleri, değişik bölgelerde bakır, kurşun, altın madenlerinin var olduğu belirtilmektedir.

İlçenin Jeolojik oluşumu: İlçe jeolojik oluşumu bakımından üçüncü zamanda var olduğu tahmin edilen krestesa  volkanik serisi, Alucra Şebinkarahisar hattı boyunca uzanır. Bu hat arasında Bozaltlar volkanik tüfleri, Aglomalar, Breşler yer almıştır. Ayrıca granit alanlarıda geniş yer tutmaktadır. İlçenin güneyinde krestesa ve filiş tabakaları ile Berdiya dağlarında alt krestesa kıvrımları yer alır. Yapılan araştırmalarda ilçenin yer sarsıntıları bakımından birinci deprem bölgesinde olduğu görülür.

İlçenin ikliminin karakteristik özelliği: İç Anadolu ikliminin andırır. Kışlar yağışlı, sert ve soğuk, yazlar serin ve kuraktır.

 

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)